Kakšna je maksimalna doba za katero se lahko izda garancija?

Dobe za katere lahko izdajamo garancije so razvidne iz razpisnih pogojev oziroma osnovne izvajalske pogodbe. Svojim strankam priporočamo, da se z investitorji dogovorijo za 3 letno dobo veljavnosti garancije za odpravo napak v garancijski dobi. V tem primeru zavarovalnica enostavneje izda garancijo, hkrati pa to pomeni nižji strošek za naročnika garancije.
Deli povezavo na: