Ali sta lahko lastnik vozila in posojilojemalec različni osebi?

Da, če sta lastnik vozila in posojilojemalec ožja družinska člana (zakonec, starš, otrok).
Deli povezavo na: