Za koliko časa se sklene zavarovanje?

Zavarovanje se sklene za 48 mesecev, če ni drugače dogovorjeno. Če je zavarovanje sklenjeno za manj kot 48 mesecev, potem zavarovanje preneha v skladu s številom mesecev, ki so določeni ob sklenitvi. Zavarovanje preneha tudi v primeru predčasnega poplačila kredita ali če zavarovanec pred iztekom zavarovanja proda ali drugače odsvoji vozilo.
Deli povezavo na: