Kako do privarčevanih sredstev pred iztekom zavarovanja?

Zavarovalec lahko v času trajanja zavarovanja zahteva izplačilo odkupne vrednosti police, pri čemer je odkupna vrednost zavarovanja enaka  vrednosti premoženja na naložbenem računu, zmanjšana za obračunane stroške.
Deli povezavo na: