Kaj pomenijo določeni premijski razredi?

Poznamo 20 premijskih razredov, kjer razred 14 predstavlja 0% bonusa oz. začetni premijski razred pri novih zavarovanjih.

Vsako leto brez škode pridobimo en premijski razred, medtem ko v primeru škode izgubimo tri premijske razrede. Bonus se znižuje po 5% na razred, medtem ko se malus zvišuje hitreje in pomeni 20. premijski razred že 200% temeljne premije. Prvi premijski razred predstavlja 45% bonus.

 

Premijske razrede in delež premije pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti si lahko ogledate tudi v spodnji tabeli:


 

 

Premijski razred
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
Odstotki izhodiščne zavarovalne premije
45
 
45
 
45
 
50
 
55
 
60
 
65
 
70
 
75
 
80
 
85
 
90
 
95
 
100
 
110
 
120
 
135
 
150
 
170
 
200
 


 

Deli povezavo na: