Kaj pomenijo določeni premijski razredi?

Poznamo 20 premijskih razredov, kjer razred 14 predstavlja 0% bonusa oz. začetni premijski razred pri novih zavarovanjih.

Vsako leto brez škode pridobimo en premijski razred, medtem ko v primeru škode izgubimo tri premijske razrede. Bonus se znižuje po 5% na razred, medtem ko se malus zvišuje hitreje in pomeni 20. premijski razred že 200% temeljne premije. Četrti premijski razred predstavlja 50% bonus.

Premijske razrede in delež premije pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti si lahko ogledate tudi v spodnji tabeli:


Premijski razred
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Odstotki izhodiščne zavarovalne premije
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
135
150
170
200

Deli povezavo na: