Povejte nam!

Naš cilj so zadovoljne stranke, zato stremimo h kakovosti izvajanja zavarovalnih storitev v vseh fazah, od sklepanja zavarovanj  do izplačila morebitne škode! V skladu z določili 579. člena Zakona o zavarovalništvu imamo vzpostavljen interni pritožbeni postopek.

Vaša pritožba se bo tako obravnavala skladno z veljavnim Pravilnikom o pritožbenem postopku v Zavarovalnici Triglav, d.d.

Po prejemu vaše pritožbe bomo le-to usmerili na odgovorno področje, oblikovali pristojno pritožbeno komisijo  in za reševanje upoštevali ustrezne pritožbene roke. 

O odločitvi pritožbene komisije vas bomo pisno obvestili.

 

Vabimo vas, da obiščete tudi našo stran o izvensodnem reševanju sporov.
Vaše sporočilo
Odstrani
Če se vaša pritožba nanaša na reševanje škodnega spisa, navedite št. škodnega spisa.
Vpišite vaše podatke
Vaše podatke bomo obravnavali kot zaupne ter izključno za namene pritožbenega postopka in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Pošlji