O družbi

Obvladujoča družba Skupine Triglav je Zavarovalnica Triglav, d.d., s sedežem v Ljubljani. Z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že 115 let skrbi za vedno nove generacije zavarovancev in njihovo premoženje.


Zavarovalnica Triglav je vodilna slovenska klasična zavarovalnica, ki je ob koncu tretjega četrtletja 2015 dosegla 30,6-odstotni tržni delež. Na trgu premoženjskih zavarovanj je tržni delež znašal 30,0 odstotkov, pri življenskih zavarovanjih pa 31,9 odstotka. Skupaj s Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d., je bil naš tržni delež 36,0-odstoten.
 

Zavarovalnica Triglav izvaja skupaj s hčerinskimi družbami naslednja zavarovanja:

 • premoženjska
 • življenjska
 • prostovoljna dodatna pokojninska
 • zdravstvena

Vizitka družbe

Sedež: Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 80040306
Matična številka: 5063345
LEI koda: 549300KGI78MKHO38N42
Osnovni kapital: 73.701.391,79 EUR
Število delnic: 22.735.148
Predsednik Uprave: Andrej Slapar
Predsednik Nadzornega sveta: -
Namestnik predsednika Nadzornega sveta: mag. Gregor Kastelic
Telefon: ++386 (1) 474 72 00
Faks: ++386 (1) 432 63 02
Spletni naslov: http://www.triglav.si/http://www.triglav.eu
Naslov e-pošte: info@triglav.si
Številka vpisa v sodni register Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. vl. 1/10687/00
Dejavnosti Zavarovalnice Triglav, d.d., v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti
 • Dejavnost življenjskega zavarovanja
 • Dejavnost pokojninskih skladov
 • Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
 • Dejavnost pozavarovanj
 • Vrednotenje tveganja in škode
 • Dejavnost zavarovalniških agentov
 • Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

Dejavnosti Skupine Triglav

 

 • Zavarovanje in pozavarovanje
 • Upravljanje investicijskih skladov in finančnega premoženja


 

Zavarovalnica ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov. Povezavo na spletno stran agencije najdete tu.

Razvejana poslovna mreža

Skupina Triglav posluje v šestih državah na sedmih trgih. Sedež Zavarovalnice Triglav - Centrale je v zgradbi arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani. Na sedežu družbe izvajamo vodstvene, upravljalne, razvojne in usklajevalne funkcije družbe. V matični družbi za enostaven in hiter dostop do proizvodov in storitev skrbi mreža dvanajstih območnih enot, 39 predstavništev, 36 prodajnih skupin in številna sklepalna mesta z več kot 640 zavarovalnimi zastopniki po vsej Sloveniji. Lastno poslovno mrežo dopolnjujemo z družbami za zavarovalno zastopanje in družbami za zavarovalno posredovanje. Pogodbe za sklepanje zavarovanj imamo sklenjene tudi s podjetji za izvajanje tehničnih pregledov motornih vozil. S svojo ponudbo smo prisotni v bankah in v turističnih agencijah, vse večjemu številu uporabnikov sodobne tehnologije pa ponujamo vrsto storitev tudi preko spletnega portala Zavarovalnice Triglav in mobilnih aplikacij.

Družbe v Skupini Triglav, ki poleg matične družbe opravljajo zavarovalno dejavnost (na dan 31.12.2014):

 • Slovenija: Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. in Skupna pokojninska družba, d.d.
 • Hrvaška: Triglav Osiguranje, Zagreb, d.d. s 3 regijskimi podružnicami in 6 poslovalnicami,
 • Bosna in Hercegovina Triglav Osiguranje, d.d, Sarajevo z 10 podružnicami, Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka s 6 regionalnimi pisarnami in 13 pisarnami,
 • Črna Gora: Lovćen osiguranje, a.d. Podgorica s 6 podružnicami in 16 poslovalnicami ter zastopstvi,
 • Srbija: Triglav Osiguranje, a.d.o. Beograd z 12 podružnicami in 7 poslovalnicami ter zastopstvi,
 • Makedonija: Triglav Osiguruvanje, a.d. Skopje s 16 ekspoziturami in 28 zastopstvi,
 • Češka: Triglav Pojišt’ovna, a.s. Brno z 10 poslovalnicami.

Poslujemo družbeno odgovorno

Družbena odgovornost predstavlja eno od vrednot Skupine Triglav in je sestavni del naše strategije do leta 2017. Udejanjamo jo na sedmih ključnih področjih, ki zajemajo bistvene skupine vplivov, o katerih tudi poročamo:

 • upravljanje organizacije,
 • prakse poštenega poslovanja,
 • prakse zaposlovanja in dela,
 • človekove pravice,
 • odnos do potrošnikov in dobaviteljev,
 • vključevanje v lokalno okolje in širšo skupnost ter njen razvoj,
 • skrb za naravno okolje.

Pri odločanju in delovanju upoštevamo vse prepoznane deležnike, njihove potrebe, pričakovanja in morebitne vplive nanje. Pri tem zasledujemo naslednje prednostne cilje:

 • zagotoviti dobro obveščenost deležnikov in medsebojno razumevanje za zmanjševanje tveganj,
 • doseči večjo konkurenčnost na trgu,
 • doseči boljši ugled podjetja in blagovne znamke ter večje zaupanje javnosti,
 • povečati pripadnost, vključevanje, udeležbo in izboljšati moralo zaposlenih (biti zaželen delodajalec),
 • zagotoviti racionalno ravnanje z viri,
 • imeti pozitiven pogled investitorjev, lastnikov, finančnih ustanov,
 • imeti dober odnos z lokalnimi skupnostmi, zavarovanci, vlado, drugimi podjetji, mediji in dobavitelji.

Spoštujemo Zavarovalni kodeks Slovenskega zavarovalnega združenja, ki postavlja osnovne standarde strokovnega opravljanja zavarovalnih poslov in profesionalnega ravnanja.

Sledimo priporočilom Zveze potrošnikov Slovenije za izboljšanje finančne pismenosti, kar uresničujemo s krepitvijo digitalnega poslovanja. Z izboljšavami spletne poslovalnice iTriglav in celotnega spletnega mesta www.triglav.si smo zavarovancem omogočili širši pregled nad sklenjenimi zavarovanji, poenostavili dostop do zavarovalniških storitev in jim zagotovili še večji obseg informacij. Vlagateljem so na voljo številna interaktivna orodja za spremljanje rezultatov poslovanja.

Smo podpisniki Deklaracije o poštenem poslovanju, nastale pri protikorupcijski delovni skupini Ethos, ki deluje pod okriljem Slovenskega društva za trajnostni razvoj. Z njenim upoštevanjem aktivno prispevamo k transparentnemu in pravičnemu poslovnemu okolju za učinkovitejše in bolj konkurenčno gospodarstvo.

Značilnosti poročanja o trajnostnem razvoju

Izhodišče za poročanje o trajnostnem razvoju v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav, d.d., predstavljajo mednarodne smernice trajnostnega poročanja Global reporting initiative (GRI G4).

Ugledno podjetje

Za svoje delovanje na različnih področjih so družbe Skupine Triglav prejele naslednja priznanja in nagrade:

2016 2015 2014 2013 2012 2011
 • The European Excellence Awards: S poglobljeno zgodbo Potresi vedno pretresejo finalisti v kategoriji mikro stran. Nagrade podeljuje revija Communication Director.
 • FEIEA Grand Prix 2016: Štiri nagrade za interno komuniciranje: 1. mesto za najboljšo naslovnico (Obzornik), 2. mesto za najboljšo ilustracijo (Obzornik International), 2. mesto za najboljšo interno večjezično publikacijo (Obzornik International) in 3. mesto za najboljšo strategijo za interno komuniciranje. Nagrade podeljuje FEIEA, Evropsko združenje internih komunikatorjev.
 • Najboljše letno poročilo: Nagrada časnika Finance za najboljše letno poročilo med finančnimi ustanovami. Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav 2015 je prejelo tudi področno nagrado za trajnostni razvoj ter posebno priznanje za inovativnost medija. V skupnem seštevku med vsemi podjetji se je Letno poročilo 2015 uvrstilo na 2. mesto.
 • SEMPL: Zlata nagrada Sempler za mobilno aplikacijo DRAJV v kategoriji najboljša uporaba mobilnega okolja na 18. konferenci medijskih trendov SEMPL.
 • Nagrada Beograjske borze: V okviru 15. investicijske konference v Beogradu je Zavarovalnica Triglav prejela Zlato plaketo za najboljše odnose z investitorji (IR) v regiji Adrija. Nagrado podeljuje Beograjska borza.
 • TOP 10 Izobraževalni management: Osmič zapored smo prejeli priznanje med podjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo. Nagrado podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management SOFOS.
 • ARC Award: Bronasto priznanje za digitalno izdajo letnega poročila Skupine Triglav za leto 2015 na največjem neodvisnem svetovnem ocenjevanju letnih poročil.
 • POMP Forum 2016: Veliki POMP 2016 za vsebinski marketing projekt leta, nagrada za interno komuniciranje v kategoriji najboljše interno komuniciranje, nagrada za portal Vse bo v redu v kategoriji najboljši digitalni medij.
 • Digital Communication Awards: Finalisti v kategoriji spletni portal za portal Vse bo v redu.
 • WEBSI 2016: 1. mesto v kategoriji mobilne aplikacije za aplikacijo DRAJV, ki je postala tudi generalni spletni prvak 2016. 1. mesto v kategoriji najboljše uredništvo za aplikacijo Triglav Vreme. 1. mesto v kategoriji posebni digitalni projekti za poglobljeno zgodbo »Pripravljeni na poplave«.
 • SKOJ: Zavarovalnica Triglav, d.d. je prejela nagrado Prizma v kategoriji uporaba komunikacijskih veščin, orodij in medijev. Nagrado podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostmi.
 • SOF: Prejemniki zlatega priznanja v kategoriji oznamčene ali ustvarjene vsebine, srebrnega priznanja za inovativne rešitve in velike nagrade v skupini digitalno komuniciranje za projekt Virtualni poleti Planica 2015 (v sodelovanju z agencijo Pristop in ArtRebel9).
 • Trusted Brand 2016: Zavarovalnica Triglav, d.d., je desetič zapored dosegla naziv najbolj zaupanja vredna blagovna znamka v kategoriji zavarovalnic.
 • Slovenska velika nagrada varnosti: Zavarovalnica Triglav, d.d., je v okviru Slovenske velike nagrade varnosti 2015 prejela nagrado za najbolj varno podjetje. Nagrado podeljuje Institut za korporativne varnostne študije.

 

 • Netko: Finalisti nagrade Netko za spletni portal Vse bo v redu v kategoriji Predstavitev podjetij in korporativno komuniciranje in za spletno stran Drajv v kategoriji Produkti in blagovne znamke. Nagrado podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s Centrom za varnejši internet SAFE.
 • The European Excellence Awards: Prva nagrada The European Excellence Awards za projekt Virtualni poleti Planica 2015 (v sodelovanju z agencijo Pristop in Art Rebel 9) v kategoriji držav Bolgarija, Hrvaška, Srbija, Črna gora ter Bosna in Hercegovina. Nagrade podeljuje revija Communication Director.
 • Nagrada Beograjske borze: V okviru 14. investicijske konference v Beogradu je Zavarovalnica Triglav prejela drugo nagrado za najboljše investitorje v regiji Adrija. Nagrado podeljuje Beograjska borza.
 • SPORTO: Projekt Virtualni poleti Planica 2015 (v sodelovanju z agencijo Pristop in Art Rebel 9) je prejel prvo nagrado v kategoriji digitalnega komuniciranja. Nagrade se podeljujejo najboljšim projektom s področja sponzorstev in športnega marketinga v okviru konference SPORTO.
 • Najboljše letno poročilo: Nagrada časnika Finance v sodelovanju s Poslovno akademijo Finance za najboljše letno poročilo o trajnostnem razvoju in najboljše letno poročilo v komuniciranju za leto 2014 med finančnimi ustanovami v Sloveniji.
 • TOP 10 Izobraževalni management: Sedmič zapored smo prejeli priznanje med podjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo. Nagrado podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management SOFOS.
 • Digital Communication Awards 2015: Mednarodna komunikacijska nagrada v kategoriji »Online Event and Live Communication« za projekt Virtualni poleti Planica 2015, izveden v sodelovanju z Art Rebel 9 in agencijo Pristop.
 • SoMo Borac: Glavno priznanje veliki SoMo Borac za zmago v tehnološki kategoriji SoMo Tech za kampanjo Virtualni poleti Planica 2015 v sodelovanju z agencijo Pristop in Art Rebel 9.
 • POMP Forum 2015: Nagrada za najboljši digitalni medij za spletni portal Vse bo v redu, nagrada za najboljši e-novičnik za mesečne novice Zavarovalnice Triglav in posebna pohvala za oblikovno rešitev na področju vsebinskega marketinga za letno poročilo Skupine Triglav 2014 "Zanesljiva naložba" v izvedbi Studia Kernel.
 • WEBSI 2015: Nagrada za zmagovalca ljudstva za spletno mesto Vse bo v redu v kategoriji najboljših digitalnih marketinških oziroma spletnih projektov za leto 2015, 2. mesto za akcijo Očistimo naše gore v kategoriji družbeno odgovornih projektov, 2.  mesto za projekt Virtualni poleti Planica 2015 v kategoriji inovativnih digitalnih projektov.
 • ARC Award: Zlato priznanje za inovativno uporabo komunikacijskih rešitev in srebro za interaktivno izdajo za letno poročilo Skupine Triglav 2014 na največjem neodvisnem svetovnem ocenjevanju letnih poročil.
 • Diggit 2015: Velika nagrada v kategoriji digitalna inovacija in zlato priznanje v kategoriji finančne storitve, zavarovalništvo, bančništvo za projekt Virtualni poleti Planica 2015. Nagrade za najboljša slovenska digitalna dela podeljujeta revija Marketing magazin in TSMedia.
 • Marketinška odličnost 2015: Finalist za nagrado Marketinška odličnostv kategoriji velika B2C podjetja, ki jo podeljuje Društvo za marketing Slovenije.
 • Najboljša spletna stran v zavarovalniški industriji jugovzhodne Evrope za leto 2015: V okviru natečaja za najboljšo spletno stran v zavarovalniški industriji, ki ga organizirata Institut za osiguranje in časopis Svijet osiguranja, se je spletna stran Vse bo v redu (http://vsebovredu.triglav.si) uvrstila med pet finalistov.
 • Priznanje za dobro prakso v okviru kampanje »Zdravo delovno okolje«: Program Triglav.smo, s katerim skrbimo za zadovoljstvo, zdravje in zavzetost zaposlenih je prejel priznanje Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.
 • Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu: Program Triglav.smo je prejel glavno nagrado na tekmovanju, ki ga organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z Nacionalno mrežo za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu.
 • Zlato pero (Gold Quill): Nagrada mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC za letno poročilo 2013 v kategoriji Digitalna komunikacijska sredstva.
 • Trusted Brand 2015: Zavarovalnica Triglav, d.d., je devetič zapored dosegla 1. mesto za najuglednejšo zavarovalnico v Sloveniji.
 • Best of the Best: V okviru natečaja Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji je projekt Mladi upi, ki ga upravlja Vse bo v redu, zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti, osvojil drugo mesto.
 • FEIEA Grand Prix 2014: Nagrada, ki jo podeljuje Evropsko združenje internih komunikatorjev FEIEA, za interno ozaveščevalno kampanjo o preprečevanju zavarovalniških goljufij v kategoriji »Interna komunikacijska strategija«
 • Najboljše letno poročilo: glavna nagrada časnika Finance v sodelovanju s Poslovno akademijo Finance za najboljše letno poročilo med finančnimi ustanovami. Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2013 je najboljše tudi v komuniciranju in pri poročanju o trajnostnem razvoju med finančnimi ustanovami.
 • Prizma 2014: Nagrada Slovenskega društva za odnose z javnostmi za ozaveščevalno kampanjo o zavarovalniških goljufijah v kategoriji »programi internega komuniciranja«.
 • Priyatelj leta 2014: Nagrada Zavoda Ypsilon za projekt »Mladi so varnost naše prihodnosti«, ki sta jo prejela Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu.
 • TOP 10 Izobraževalni management: šestič zapored smo prejeli priznanje med podjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo (podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management SOFOS).
 • POMP 2014: Nagrada na področju vsebinskega marketinga za Obzornik v kategoriji Najboljša naslovnica, za Naložbenik v kategoriji Najboljša tiskana revija in za letno poročilo 2013 v kategoriji Najboljše letno poročilo. Glavna nagrada Veliki POMP za vsebinski marketing projekt leta.
 • Digital Communication Awards: finalisti v kategoriji internega komuniciranja za kampanjo o preprečevanju zavarovalniških goljufij
 • WEBSI 2014: drugo mesto za mobilno aplikacijo Gorski priročnik v kategoriji Mobilne aplikacije.
 • DIGGIT 2014: velika nagrada v kategoriji digitalna strategija in zlata nagrada v kategoriji finančne storitve za viralni video o preprečevanju zavarovalniških goljufij in prevar s Severino.
 • Zlato pero (Gold Quill): nagrada mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC za odličnost v komunikacijski praksi za akcijo Očistimo gore.

 • Trusted Brand 2014: Zavarovalnica Triglav, d.d., je osmič zapored dosegla 1. mesto za najuglednejšo zavarovalnico v Sloveniji.

 • Zlata nagrada za spletni video "Ko fantazija postane goljufija": nagrada, ki jo podeljuje Slovenska oglaševalska zbornica v okviru Slovenskega oglaševalskega festivala.

 • Srebrna nagrada za TV-oglas "Kolo sreče": nagrada, ki jo podeljuje Slovenska oglaševalska zbornica v okviru Slovenskega oglaševalskega festivala.
 • European Excellence Award 2013: interna revija Obzornik se je uvrstila med pet najboljših evropskih publikacij za zaposlene.
 • Najboljše letno poročilo: glavna nagrada časnika Finance v sodelovanju s Poslovno akademijo Finance za najboljše letno poročilo med finančnimi ustanovami za leto 2012. Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2012 najboljše tudi v komuniciranju in pri poročanju o trajnostnem razvoju med finančnimi ustanovami.

 • TOP 10 Izobraževalni management: petič zapored smo prejeli priznanje medpodjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje inusposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo (podeljujetaPlanet GV in Inštitut za izobraževalni management SOFOS).
 • WEBSI 2013: drugo mesto za spletno poslovalnico iTriglav v kategoriji Poslovne spletne strani, za aplikacijo Triglav Toča v kategoriji Mobilne aplikacije ter za akcijo Očistimo gore v kategoriji Družbeno odgovorni projekti.

 • POMP 2013: nagrada na področju vsebinskega marketinga za Obzornik International v kategoriji Najboljši medij internega komuniciranja.
 • Zlato priznanje na največjem neodvisnem svetovnem ocenjevanju letnih poročil ARC Awards 2013 za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2011.

 • Trusted Brand 2013: Zavarovalnica Triglav, d.d., je sedmič zapored dosegla 1. mesto za najuglednejšo zavarovalnico v Sloveniji;

 • EMErald Excellence 2013: nagrada za projekt Očistimo gore v kategoriji Družbeni mediji, nagrada za projekt Nove razsežnosti v kategoriji Komuniciranje z več deležniškimi skupinami za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2011.
 • Oglaševalec leta 2012: nagrada, ki jo podeljuje Slovenska oglaševalska zbornica v okviru Slovenskega oglaševalskega festival.
 • Naj finančnik leta 2012: predsednik Uprave Matjaž Rakovec je prejel nagrado Naj finančnik po izboru Založbe Kapital.
 • Zlato pero (Gold Quill): nagrada mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC za odličnost v komunikacijski praksi za Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2011
 • Zlato pero (Gold Quill): nagrada mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC za odličnost v komunikacijski praksi za akcijo Očistimo gore
 • Portal: priznanje Zavarovalnici Triglav, d.d., za velik napredek na področju odnosov z vlagatelji, v sklopu nagrade Portal, ki jo podeljuje Ljubljanska borza (priznanje za posebne dosežke);
 • Naj finančnik leta 2011: predsednik Uprave Matjaž Rakovec je prejel nagrado Naj finančnik po izboru Založbe Kapital;
 • Trusted Brand 2012: Zavarovalnica Triglav, d.d., je šestič zapored dosegla 1. mesto za najuglednejšo zavarovalnico v Sloveniji;
 • Zlato pero (Gold Quill): regionalna evropska nagrada mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev IABC EMErald Award za akcijo Očistimo gore in planine;
 • SoRS 2012: priznanje za najboljše spletno mesto www.triglav.si na srečanju zavarovalnic in pozavarovalnic v Sarajevu;
 • Digital Communication Awards: mednarodna komunikacijska nagrada v kategoriji Korporativne družbene odgovornosti za okoljsko akcijo Očistimo gore in planine (podeljuje jo berlinska Univerza uporabnih znanosti Quadriga Berlin);.
 • Websi 2012: nagrada za najboljše slovensko produktno-prodajno spletno mesto v kategoriji Be-za-be in Be-za-ce www.triglav.si;
 • Papirus 2012: nagrada Sekcije internih komunikatorjev Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS) reviji Obzornik za najboljši slovenski interni medij (tretje leto zapored) in nagrada za najboljšo naslovnico (drugo leto zapored);
 • Najboljše letno poročilo: nagrada časnika Finance v sodelovanju s Poslovno akademijo Finance za najboljše letno poročilo o trajnostnem razvoju in najboljše letno poročilo v komuniciranju za leto 2011 v kategoriji finančnih ustanov v Sloveniji;
 • Netko 2012: nagrada za najboljše spletno mesto www.triglav.eu v kategoriji Predstavitve podjetij in korporativno komuniciranje, finalisti v kategoriji Produkti in blagovne znamke s spletnim mestom www.triglav.si ter v kategoriji Mobilne aplikacije z aplikacijo Prijava škode (podeljuje Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS v sodelovanju z Centrom za varnejši internet Safe-si);
 • TOP 10 Izobraževalni menedžment: četrtič zapored smo prejeli priznanje med podjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo (podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni menedžment SOFOS);
 • Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus: dosegli smo drugo mesto v kategoriji velikih podjetij;
 • Črnogorska zveza Avto-moto športnih klubov: posebno priznanje zavarovalnici Lovćen Osiguranje za prispevek k razvoju avtomobilizma.

 • Nagrada Papirus 2011 za najboljše slovensko interno glasilo mesečniku Obzornik. Najboljši smo tako po sporočilni kot po novinarski vrednosti, v kategoriji oblikovna vrednost pa smo osvojili šesto mesto.
 • Na tekmovanju Digital Magazine Awards 2010 je spletna revija Pazi nase Zavarovalnice Triglav, d.d., osvojila drugo mesto v kategoriji najboljši uredniški koncept/urednik.
 • Nagrada časnika Finance za najboljše letno poročilo finančne ustanove za leto 2010 v poročanju o trajnostnem razvoju.
 • Zlato priznanje in uvrstitev v posamični kategoriji in uvrstitev med skupne velike zmagovalce na največjem svetovnem ocenjevanju letnih poročil ARC Award 2011 za letno poročilo za 2009.