Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Potovalni tetris«

I. Naziv nagradne igre

»Potovalni tetris« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra, v kateri bo organizator podelil nagrado enemu naključno izžrebanemu udeležencu predmetne nagradne igre, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, kot izhaja iz tega dokumenta.

 

Nagrade so:

Bon za sklenitev premoženjskega zavarovanja v vrednosti 40 EUR.

Vrednost nagrade ne presega 42 EUR z DDV.

 

II. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra je vezana na trajanje posameznega dogodka, na katerem bomo prisotni z ekranom za izvajanje nagradne igre. Na vsakem dogodku se izvaja nova nagradna igra.

 

III. Definicije pojmov

Organizator nagradne igre je Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

 

Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.triglav.si ter dostopna na sedežu podjetja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana (v službi za Marketing).

 

Udeleženec nagradne igre je vsakdo, ki se strinja s pravili nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in izvajalcih nagradne igre (Agencija Pristop in podjetje Europlakat) in njihovi bližnji svojci (zakonec, izvenzakonski partner, otroci in posvojenci).

 

IV. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodeluje polnoletna fizična oseba, ki je rezident Republike Slovenije in v času trajanja nagradne igre opravi naslednje aktivnosti:

  • do konca odigra računalniško igro »Potovalni tetris«,
  • vpiše osebne podatke (ime in priimek oz. vzdevek ter elektronski naslov),
  • potrdi, da se kot udeleženec nagradne igre strinja z njenimi pravili.

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in izvajalcih nagradne igre (agencija Pristop in podjetje Europlakat) in njihovi bližnji svojci (zakonec, izvenzakonski partner, otroci in posvojenci).

 

V. Postopek izbora nagrajenca

Žrebanje nagrajencev bo potekalo pet delovnih dni po koncu dogodka, na katerem bo Zavarovalnica Triglav prisotna z ekranom za izvajanje nagradne igre, ob 12. uri, v prostorih podjetja Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

 

Eden naključen izžrebanec, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, bo prejel nagrado, opredeljeno v prvi točki teh pogojev.

 

Žrebanje bo potekalo v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo sestavljajo zaposleni v Zavarovalnici Triglav, d. d.

 

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna ter velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

 

VI. Objava nagrajenca

Rezultati nagradne igre bodo objavljeni v roku treh delovnih dneh po opravljenem žrebanju na spletni strani https://www.triglav.si/nagradne_igre.

 

VII. Nagrada in njen prevzem

Organizator bo podelil nagrade, kot je opredeljeno v I. členu tega dokumenta. Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini in jih ni moč zamenjati za denar.

 

Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko e-poštnega naslova, ki ga je vnesel v obrazec nagradne igre, v roku treh delovnih dni po posameznem žrebanju.

 

Pogoj za prejem nagrade je, da nagrajenec pusti organizatorju svoje podatke (ime in priimek, naslov, poštno številko, kraj). Pri prevzemu nagrade mora nagrajenec svojo identiteto potrditi z osebnim dokumentom.

 

Nagrajenci sami krijejo vse stroške, povezane s prevzemom nagrade in nagrado koristijo na lastno odgovornost.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se: pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca, ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali ugotovi, da je udeleženec zlorabil tehnične ali druge možnosti sodelovanja in si z njimi na nepošten način (npr. z avtomatiziranim načinom sodelovanja) povečal možnost za dobitek.

 

VIII. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju (Zavarovalnica Triglav, d. d.), da se njegovi osebni podatki (ime, priimek in naslov) objavijo na spletni strani www.triglav.si, družabnih omrežjih ter v morebitnih drugih medijih, s katerimi razpolaga organizator.

 

Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve nagrad v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju ni treba plačati sodelujočim in nagrajencem.

 

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri organizatorju dovoljuje (Zavarovalnica Triglav, d.d.), da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek oz. vzdevek ter elektronski naslov) za namen izvedbe nagradne igre in podelitev nagrad. Osebni podatki udeležencev se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Udeleženec nadalje dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke uporablja za namene statistične obdelave, segmentacije potencialnih strank ter za namene neposrednega trženja produktov in storitev organizatorja.

 

Navedene osebne podatke lahko organizator in soorganizator hrani in obdeluje neomejen čas oz. do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prekliče svojo privolitev k obdelavi osebnih podatkov s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Služba za marketing, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

 

IX. Spremembe pravil in pogojev

Organizator lahko kadarkoli spremeni ta pravila ali predčasno konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. 

 

Organizator bo o vseh spremembah in novostih akcije obveščal udeležence z objavami na spletni strani www.triglav.si.

 

Ljubljana, dne 23. 8. 2017