Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Red Bull Goni Pony: Vzpon na Vršič!”

Splošno o nagradni igri

 

Organizator nagradne igre je Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 

Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji so objavljena na spletni strani www.triglav.si/nagradne_igre ter dostopna na sedežu podjetja Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, (v Službi za marketing).

 

Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Instagram, pri čemer lastniška družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice ("družba Facebook Inc.") ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc.

 

Udeleženec nagradne igre je vsakdo, ki se strinja s pravili in pogoji nagradne igre.

 

Namen nagradne igre 

 

»Red Bull Goni Pony: Vzpon na Vršič!« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra, v kateri bo organizator podelil nagrade desetim naključno izbranim udeležencem, ki bodo pod določeno objavo na Instagram profilu Pazi to, komentirali, koga naj bi peljali s sabo na Vršič. Nagrade dobijo vsi, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, kot izhaja iz teh pravil in pogojev.

 

Trajanje nagradne igre

 

Nagradna igra poteka na Instagram profilu Pazi to, ki ga upravlja Zavarovalnica Triglav d. d., (Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana) in traja od srede 15. 5. 2019 do petka 17. 5. 2019 do polnoči.

 

Sodelovanje v nagradni igri

 

V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, stara 15 let ali več, ki je državljan Republike Slovenije in v času trajanja nagradne igre na Instagram profilu Pazi to opravi naslednje aktivnosti:

- Sledi Instagram profil Pazi to

- Všečka objavo, pripravljeno za nagradno igro

- In v objavi označi osebo, ki bi jo peljal/a s sabo na Vršič.

Udeleženci imajo pravico komentirati samo enkrat.

 

Oseba, mlajša od 15 let, mora za sodelovanje v nagradni igri imeti soglasje  oz. odobritev staršev ali skrbnikov.

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, in njihovi bližnji družinski člani.

 

Postopek izbora nagrajenca

 

Organizator bo nagrade podelil desetim naključno izbranim udeležencem. En komentar se šteje kot ena prijava.

 

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s temi pravili in pogoji, izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

Objava nagrajenca

 

Nagrajenci bodo objavljeni v soboto 18. 5. 2019 na Instagram profilu Pazi to. Nagrajenci bodo  o nagradi obveščeni tudi s sporočilom s strani organizatorja.

 

Nagrade in prevzem nagrade

 

Organizator bo podelil naslednje nagrade:

10 vstopnic za sodelovanje na dogodku Red Bull Goni Pony v soboto, 1. junija 2019

 

Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini in menjava za denar ni možna.

 

Nagrajenci sami krijejo vse stroške, povezane s prevzemom nagrade in nagrado koristijo na lastno

odgovornost.

 

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni prek njihovega Instagram profila najkasneje v soboto 18. 5. 2019

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca, ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali ugotovi, da je udeleženec zlorabil tehnične ali druge možnosti sodelovanja in si z njimi na nepošten način (npr. Z avtomatiziranim načinom sodelovanja) povečal možnost za dobitek.

 

Zasebnost in varstvo podatkov

 

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri Organizatorju dovoljuje, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime, priimek, Instagram uporabniško ime, v primeru prejema nagrade pa tudi e-naslov) za namen izvedbe nagradne igre, podelitev nagrad in objava nagrajencev v skladu s temi pravili in pogoji.

Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema teh pravil, s čimer se med sodelujočim in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Osebni podatki udeležencev nagradne igre se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje najdlje eno leto od zaključka nagradne igre.

Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov  s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana ali info@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si.

Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Informacijski pooblaščenec RS. Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Zavarovalnici si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si.

Odgovornost organizatorja

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje Instagram profila Pazi to in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje Instagram profila Pazi to, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel pri sodelovanju v tej nagradni igri,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad v skladu s temi pravili in pogoji.

 

Plačilo dohodnine

 

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

 

Reševanje pritožb

 

Morebitne pritožbe se vložijo na naslovu Zavarovalnica Triglav, d.d., Služba za Marketing, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Zavarovalnica rešuje pritožbe v skladu s pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na strani: http://www.triglav.si/pisite_nam.

 

Končne določbe

 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči soglaša s temi pravili in pogoji.

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletni  strani https://www.triglav.si/nagradne_igre.

Organizator lahko v skladu z določili Obligacijskega zakonika kadarkoli spremeni ta pravila ali predčasno konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

Pravila nagradne igre začnejo veljati z začetkom nagradne igre; to je 15.5.2019.

Ljubljana, 15.5.2019.