Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Poleti do Planice 2018«

Rezultati nagradne igre »Poleti do Planice 2018«

NAGRAJENCI 22. 11. 2018

 1. mesto: Tomaž Pančur (248.6 m)
 2. mesto: Matej Planko (244.5 m)
 3. mesto: Matej Nosek (240.0 m)

 

NAGRAJENCI 23. 11. 2018

 1. mesto: Dejan Zavec (249.8 m)
 2. mesto: Dimitrij Šulin (244.3 m)
 3. mesto: Zdravko Špoler (241.1 m)

I. Naziv nagradne igre

»Poleti do Planice 2018« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra, v kateri bo organizator podelil glavne nagrade šestim udeležencem z najboljšimi doseženimi rezultati v igri »Poleti do Planice 2018«, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, kot izhaja iz tega dokumenta.

 

Nagrade so:

 • 1. mesto (prvi in drugi konferenčni dan) za najdaljši skok dneva: Vstopnica za eno osebo za ogled zaključka svetovnega pokala v poletih v Planici (za petek ali soboto).
 • 2. mesto (prvi in drugi konferenčni dan) za drugi najdaljši skok dneva: Planica Zip Line za eno osebo.
 • 3. mesto (prvi in drugi konferenčni dan) za tretji najdaljši skok dneva: Ogled Nordijskega centra v Planici za eno osebo. 

 

II. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka v Kongresnem centru Portus, v Portorožu, dne 22. in 23. novembra 2018, in sicer v sklopu dogodka SPORTO konferenca 2018, ki ga organizira SPORT MEDIA FOCUS, d.o.o.

 

III. Definicije pojmov

Organizator nagradne igre je Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji so objavljena na spletni strani https://www.triglav.si/nagradne_igre in dostopna na sedežu podjetja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, v Službi za marketing.

 

Udeleženec nagradne igre je vsakdo, ki se strinja s pravili nagradne igre.

 

IV. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, stara 14 let ali več, ki v času trajanja nagradne igre na postaji Oculus Rift Zavarovalnice Triglav na SPORTO konferenci 2018 opravi naslednje aktivnosti:

 • opravi smučarski skok v navidezni resničnosti skakalnice Planica z očali Oculus Rift,
 • podpiše »Izjavo o odgovornosti«,
 • potrdi in podpiše, da se kot udeleženec nagradne igre strinja z njenimi pravili.

 

Za osebe, mlajše od 15 let, morajo soglasje za sodelovanje v nagradni igri podpisati njegovi starši ali drugi zakoniti skrbniki.

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, in njihovi bližnji svojci.

 

Soglašanje z obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, segmentacije in profiliranja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

V. Postopek izbora nagrajenca

Organizator bo nagrade podelil šestim udeležencem z najboljšimi doseženimi rezultati (trije nagrajenci vsak dan konference) v igri »Poleti do Planice 2018«, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, kot izhaja iz tega dokumenta.

 

Udeleženci za vsak smučarski skok v navidezni resničnosti skakalnice Planica prejmejo določeno število točk. Za najboljši rezultat štejejo skoki z najvišjim doseženim številom točk. Udeleženci se lahko preizkusijo v smučarskem skoku večkrat, vendar pa nagrado lahko dobijo le enkrat.

 

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

VI. Objava nagrajenca

Rezultati nagradne igre bodo objavljeni v ponedeljek,  26. 11. 2018 na spletni strani  https://www.triglav.si/nagradne_igre.

 

VII. Nagrade in prevzem

Organizator bo podelil naslednje nagrade:

 

 • 1. mesto (prvi in drugi konferenčni dan) za najdaljši skok dneva: Vstopnica za eno osebo za ogled zaključka svetovnega pokala v poletih v Planici (za petek ali soboto).
 • 2. mesto (prvi in drugi konferenčni dan) za drugi najdaljši skok dneva: Planica Zip Line za eno osebo.
 • 3. mesto (prvi in drugi konferenčni dan) za tretji najdaljši skok dneva: Ogled Nordijskega centra v Planici za eno osebo. 

 

Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini in menjava za denar ni možna.

 

Nagrajenci sami krijejo vse stroške, povezane s prevzemom nagrade in nagrado koristijo na lastno odgovornost.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po e-pošti najkasneje dne 26. 11. 2018 in lahko nagrado prevzamejo pod svojim imenom na sedežu organizatorja, Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca, ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali ugotovi, da je udeleženec zlorabil tehnične ali druge možnosti sodelovanja in si z njimi na nepošten način (npr. z avtomatiziranim načinom sodelovanja) povečal možnost za dobitek.

VIII. Zasebnost in varstvo podatkov

V Zavarovalnici Triglav, d. d., se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. V nadaljevanju vam posredujemo pomembne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov. S pristopom k tem pogojem, lahko Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana (Zavarovalnica, organizator nagradne igre) obdeluje vaše osebne podatke v skladu z določili tega poglavja pravil in pogoji sodelovanja pri nagradni igri »Poleti do Planice 2018«. Zavarovalnica bo vaše osebne podatke obdelovala izključno za namene, ki so določeni v tem poglavju pravil in pogojev sodelovanja pri nagradni igri »Poleti do Planice 2018« ter za namene, v katere ste posebej privolili.

 

Zavarovalnica bo ob izpolnitvi »Izjave o odgovornosti« od vas prejela naslednje podatke: Ime in priimek, naslov in e-pošta.

 

Zavarovalnica navedene osebne podatke, s prijavnega obrazca obdeluje za naslednje namene:

 1. organizacija in izvedba nagradne igre,
 2. obveščanje o prejemu nagrade,
 3. javna objava imena in priimka na spletni strani https://www.triglav.si/nagradne_igre,
 4. davčna obdelava podatkov o nagrajenih udeležencih (v primeru nagrajenega udeleženca, ki želi nagrado prevzeti bo Zavarovalnica obdelovala tudi naslov stalnega/začasnega prebivališča in davčno številko),
 5. namene obdelave, v katere ste posebej privolili.

 

Zavarovalnica vaše osebne podatke, ki jih obdeluje za namene iz 1.-3. točke prejšnjega odstavka, za ta namen hrani še 12 mesecev po zaključku nagradne igre; osebne podatke, ki jih obdeluje za namen iz 4. točke prejšnjega odstavka, za ta namen hrani do preteka zastaralnih rokov skladno z davčnimi predpisi; osebne podatke, ki jih obdeluje za namene iz 5. točke prejšnjega odstavka, pa za ta namen hrani do preklica privolitve z vaše strani, razen če zakon za določene vrste osebnih podatkov določa drugače.

 

Vaše osebne podatke lahko v imenu in za račun Zavarovalnice ter po njenih pisnih navodilih, obdelujejo tudi pogodbeni partnerji Zavarovalnice, s katerimi ima Zavarovalnica sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Informacija o kategorijah pogodbenih obdelovalcev, kot tudi informacija o kategorijah uporabnikov podatkov iz zbirk Zavarovalnice je dostopna v okviru Politike zasebnosti na spletni strani Zavarovalnice www.triglav.si.

 

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje, oz. zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info @triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Zavarovalnici si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si.

 

IX. Reševanje pritožb

Morebitne pritožbe se vložijo na naslovu Služba za Marketing, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Zavarovalnica rešuje pritožbe v skladu s pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na strani: http://www.triglav.si/pisite_nam.

X. Končne določbe

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletni  https://www.triglav.si/nagradne_igre.

 

Organizator lahko v skladu z določili Obligacijskega zakonika kadarkoli spremeni ta pravila ali predčasno konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

 

Pravila nagradne igre začnejo veljati z začetkom nagradne igre, 22. 11. 2018.

 

Ljubljana, dne: 21. 11. 2018                                                                          Zavarovalnica Triglav, d.d.