Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »#gorskiizziv«

 I. Naziv nagradne igre

#gorskiizziv« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra, v kateri bo organizator podelil nagrado trem naključnim udeležencem nagradne igre, ki pod fotografijo na družbenem omrežju Instagram odgovorijo na zastavljeno vprašanje, označijo prijatelja in sledijo profilu @ocistimogore ter izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, kot izhaja iz tega dokumenta.

 

Nagrade so:

Trije bidoni. Vrednost nagrade ne presega 42 EUR z DDV.

 

II. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 18. 10. 2019 do 25. 10. 2019, do 10.00.

 

III. Definicije pojmov

Organizator nagradne igre je Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

 

Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.triglav.si ter dostopna na sedežu podjetja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana (v službi za Marketing).

 

Udeleženec nagradne igre je vsakdo, ki se strinja s pravili nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in izvajalcih nagradne igre in njihovi bližnji svojci (zakonec, izvenzakonski partner, otroci in posvojenci).

 

IV. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodeluje polnoletna fizična oseba, ki je rezident Republike Slovenije in v času trajanja nagradne igre opravi naslednje aktivnosti:
 

  • v komentar pod objavo na profilu Očistimo gore na družbenem omrežju Instagram, ki vključuje nagradno igro z naslovom “#gorskiizziv”, napiše odgovor na zastavljeno vprašanje, označi prijatelja in sledi profilu @ocistimogore.

V. Postopek izbor nagrajenca

Izbiranje nagrajencev bo potekalo takoj po zaključku nagradne igre (25. 10. 2019), ob 10. uri, v prostorih podjetja Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

 

Nagrado, opredeljeno v prvi točki teh pogojev, prejmejo naključni trije udeleženci nagradne igre, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje in so prvi pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje in jih določi žreb.

 

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna ter velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

 

VI. Objava nagrajenca

Rezultati nagradne igre bodo objavljeni v roku treh delovnih dneh po opravljenem izbiranju na spletni strani https://www.triglav.si/nagradne_igre.

 

VII. Nagrada in njen prevzem

Organizator bo podelil nagrade, kot je opredeljeno v I. členu tega dokumenta. Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini in jih ni moč zamenjati za denar.

 

Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko zasebnega sporočila na družbenem omrežju Instagram, v roku treh delovnih dni po izboru.

 

Pogoj za prejem nagrade je, da nagrajenec sporoči organizatorju svoje podatke (ime in priimek, naslov, poštno številko, kraj). Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti. 

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se: pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca, ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali ugotovi, da je udeleženec zlorabil tehnične ali druge možnosti sodelovanja in si z njimi na nepošten način (npr. z avtomatiziranim načinom sodelovanja) povečal možnost za dobitek.
 

VIII. Zasebnost in varstvo podatkov

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri organizatorju dovoljuje (Zavarovalnica Triglav, d.d.), da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov ) za namen izvedbe nagradne igre in podelitev nagrad. Osebni podatki udeležencev se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Udeleženec nadalje dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke uporablja za namene statistične obdelave, segmentacije potencialnih strank ter za namene neposrednega trženja produktov in storitev organizatorja.

 

Navedene osebne podatke lahko organizator in soorganizator hrani in obdeluje neomejen čas oz. do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prekliče svojo privolitev k obdelavi osebnih podatkov s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Služba za marketing, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

 

IX. Spremembe pravil in pogojev

Organizator lahko kadarkoli spremeni ta pravila ali predčasno konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. 

 

Organizator bo o vseh spremembah in novostih akcije obveščal udeležence z objavami na spletni strani www.triglav.si.

 

Ljubljana, dne 15. 10. 2019