Drugo zdravniško mnenje

Kaj vam zavarovanje drugega zdravniškega mnenja omogoča?

Zavarovanje drugega zdravniškega mnenja vam omogoča, da pridobite drugo zdravniško mnenje za določeno zdravstveno stanje. Mnenje se lahko zahteva v večini okoliščin, razen če:

 • zavarovana oseba še nima diagnoze: uradna diagnoza lečečega zdravnika zavarovane osebe je pogoj za potrditev diagnoze in izdelavo priporočila glede zdravljenja za določeno zdravstveno stanje,
 • zavarovana oseba ni bila deležna pregleda s strani lečečega zdravnika in ni prejela ocene v zvezi z njenim zdravstvenim stanjem v zadnjih 12 mesecih: za pridobitev priporočila za zdravljenje so potrebni nedavni podatki o zdravstvenem stanju zavarovane osebe,
 • je zdravstveno stanje posamezne osebe resno ali življenjsko nevarno: če zavarovana oseba potrebuje nujno zdravniško pomoč, mora to takoj poiskati pri lečečem zdravniku in ne čakati na mnenje,
 • zavarovana oseba potrebuje fizični pregled: določena zdravstvena stanja, kot so na primer duševne bolezni, vedno zahtevajo pregled in oceno osebe; mnenje zdravnika na daljavo za takšne primere ni veljavno.

Kaj vključuje drugo zdravniško mnenje in kdo ga izdela?

Drugo zdravniško mnenje vključuje komentar diagnoze bolezni in postopka zdravljenja ter morebitna priporočila. Izdela ga neodvisen strokovnjak svetovno priznane zdravstvene ustanove, ki je specializiran za zdravljenje določene bolezni. Drugo zdravniško mnenje pomaga zavarovani osebi bolje razumeti bolezen ter nadaljnje možnosti zdravljenja.

Kakšen je postopek

Postopek pridobitve drugega zdravniškega mnenja se začne s klicem v klicni center družbe CORIS na telefonsko številko 059 091 895. CORIS je posrednik pri komunikaciji med zavarovano osebo, izbrano zdravstveno ustanovo in po potrebi tudi lečečim zdravnikom. Vsa komunikacija z zavarovano osebo poteka v slovenskem jeziku. Izbrana zdravstvena ustanova bo drugo zdravniško mnenje izdelala najkasneje v desetih delovnih dneh od prejema popolne zdravstvene dokumentacije. Zavarovalnica Triglav nima vpogleda v izdelano drugo zdravniško mnenje zavarovane osebe.

 

Več o drugem zdravniškem mnenju si lahko preberete v brošuri ali v vložnem listu »Drugo zdravniško mnenje«.

Redna ponudba Pretekla ponudba Akcijska ponudba Seznam zdravstvenih ustanov

Kako se lahko zavarujete za pridobitev drugega zdravniškega mnenja?

 

Za pridobitev drugega zdravniškega mnenja boste zavarovani, če osnovnemu življenjskemu zavarovanju priključite Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb (razširjeni paket) ali Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja. Pri slednjem so poleg zavarovane osebe osnovnega zavarovanja zavarovani tudi njeni ožji družinski člani.

 

Katerim obročnim življenjskim zavarovanjem lahko priključite Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb oziroma Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja?

 

Osnovno življenjsko zavarovanje Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja
Življenjsko zavarovanje za primer smrti
Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost -
Življenjsko zavarovanje z varčevanjem
Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks

 

Drugo zdravniško mnenje v sklopu Dodatnega zavarovanja kritičnih bolezni

Izdelava Drugega zdravniškega mnenja je brezplačna storitev v okviru Dodatnega zavarovanja kritičnih bolezni z dogovorjeno zavarovalno vsoto 5.000 EUR ali več. Pridobitev Drugega zdravniškega mnenja lahko zahteva vsaka zavarovana oseba, ki ima sklenjeno takšno dodatno zavarovanje in ji je diagnosticirana katerakoli izmed bolezni, navedenih v brošuri Drugega zdravniškega mnenja oz. na seznamu bolezni. Izdelajo ga strokovnjaki svetovno priznanih zdravstvenih ustanov.

Podrobnosti Drugega zdravniškega mnenja so v:

Drugo zdravniško mnenje v sklopu Dodatnega zavarovanja z genetsko analizo Triglav DNK v primeru nastopa hujše bolezni in Drugega zdravniškega mnenja

Dodatno zavarovanje z genetsko analizo Triglav DNK v primeru nastopa hujše bolezni in Drugo zdravniško mnenje:
 • Zavarovani osebi omogoča, da pridobi Drugo zdravniško mnenje za več kot 90 različnih bolezni, ki so navedene tudi v brošuri Drugega zdravniškega mnenja. Izdelajo ga strokovnjaki svetovno priznanih zdravstvenih ustanov.
 • Otroku zavarovane osebe omogoči, da zaprosi za izdelavo genetske analize Triglav DNK, če zavarovana oseba zboli za katero izmed hujših bolezni, oziroma omogoča to v imenu otroka storiti njegovemu zakonitemu zastopniku, če otrok še ni dopolnil 15 let.
Kakšen je postopek pridobitve Drugega zdravniškega mnenja ali genetske analize Triglav DNK, si lahko preberete v spodnjih dokumentih:Ponudbo, ki je časovno omejena in je trajala do 30. 11. 2012, podaljšujemo še do 31. 12. 2012.

Če se tudi sami zanimate za sklenitev predstavljenega dodatnega zavarovanja, a niste prejeli ponudbe, potem nam povpraševanje lahko pošljete na e-poštni naslov: enostavno-skleni@triglav.si.

Seznam svetovno priznanih zdravstvenih ustanov, ki bodo lahko pripravile Drugo zdravniško mnenje:

ZDA

Harvard Medical School Teaching Hospitals (Boston, Massachusetts)

 • Brigham & Women's Hospital
 • Dana Farber Cancer Institute
 • Massachusetts General Hospital
 • Massachusetts Eye and Ear Infirmary
 • Massachusetts General Pediatrics
 • Spaulding Rehabilitation Hospital

Penn Medicine (Philadelphia, Pennsylvania)

 • Hospital of the University of Pennsylvania
 • Pennsylvania Hospital
 • Pennsylvania Presbyterian Medical Center
 • Perelman Center for Advanced Medicine

Philadelphia International Medicine (Philadelphia, Pennsylvania)

 • Fox Chase Cancer Center
 • Temple University Hospital
 • Thomas Jefferson University Hospital
 • Wills Eye Hospital
 • The Renfrew Center for Eating Disorders
 • Magee Rehabilitation Hospital

University of Pittsburgh Medical Center (Pittsburgh, Pennsylvania)

 • Children’s Hospital of Pittsburgh
 • Mercy
 • Montefiore
 • Presbyterian
 • Shadyside
 • Western Psychiatric Institute and Clinic of UPMC
 • Johns Hopkins University Medical Center & Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center (Baltimore, Maryland)
 • Moffitt Cancer Center (Tampa, Florida)
 • Children's National Medical Center (Washington, DC)
 • Texas Heart Institute (Houston, Texas)
 • Baylor St. Luke’s Medical Center (Houston, Texas)
 • Cedars-Sinai Medical Center  (Los Angeles, California)
 • Children's Hospital of Boston (Boston, Massachusetts)
 • Kalispell Medical Center (Kalispell, Montana)

EVROPA

 • Kings College of London (Velika Britanija)
 • The Great Ormond Street Hospital (Velika Britanija)
 • American Hospital of Paris (Francija)
 • Imperial College Hospital, NHS (Velika Britanija)
  • Charing Cross Hospital
  • Hammersmith Hospital
  • Queen Charlottes’ and Chelsea Hospital
  • St. Mary’s Hospital
  • The Western Eye Hospital
 • University Hospital of Geneva (Švica)
 • Heidelberg University Hospital Heidelberg (Nemčija)

AZIJA

 • Seoul National University Hospital (Seul, Koreja)
 • Vejthani Hospital (Tajska)
 • Parkway Group (Singapur)
 • Parkway Cancer Center (Singapur)