Zavarovanje      Višina zavarovalnega kritja v EUR
Paket A Paket B Paket C
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco
 

 
      
  • stroški potrebne zdravniške oskrbe do 25.000 do 50.000 do 100.000
          – od tega za stroške prevoza do 5.000 do 15.000 do 20.000
Zavarovanje bolnišničnega dne v tujini 50 na dan, 50 na dan, 100 na dan,

 
skupaj največ do 1.000 skupaj največ do 1.000 skupaj največ do 2.000
Zavarovanje za primer nezgodne smrti / / 10.000
Zavarovanje povrnitve stroškov za pravno pomoč v tujini / / do 3.500
Zavarovanje odgovornosti do 25.000 do 50.000 do 100.000
Zavarovanje prtljage in osebnih stvari , razen za: / do 500 do 1.000
  • denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd. / do 150 do 150
          – če pa so v zaklenjenem hranišču / do 300 do 300
  • prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine / do 250 do 500
Zavarovanje prekinitve potovanja ali poznejše vrnitve z njega / / do 2.500
Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic do 150 do 150 do 150
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov do 50 do 50 do 100
Zavarovanje stroškov zaradi zamude oz. odpovedi letalskega leta / / do 200


Zavarovanje velja na območju celega sveta, razen na ozemlju Slovenije in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno prebivališče.
 

Letno zavarovanje priporočamo vsem, ki pogosto potujejo v tujino, vsaj 3 x letno.

Opombe:

  • družinsko zavarovanje - družina s starši in otroci do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo,
  • 50 % doplačilo, če je v zavarovanje vključen aktivni (kategoriziran) športnik in se bo v tujini aktivno športno udejstvoval, treniral ali podobno,
  • 50 % doplačilo, če je v zavarovanje vključena oseba, starejša od 75 let.

 

Cenik turističnega zavarovanja
  Zavarovalna premija v EUR
  Čas trajanja zavarovanja
Paket Način zavarovanja 3 dni 8 dni 16 dni 24 dni 60 dni 1 leto
A individualno 7,86 12,59 18,71 22,99 49,64 55,15
družinsko 12,76 20,89 31,13 38,75 56,80 63,11
B individualno 11,63 18,63 27,69 34,03 73,47 81,62
družinsko 22,67 36,33 53,98 66,35 112,40 124,88
C individualno 17,44 27,94 41,52 51,04 110,19 122,43
družinsko 34,00 54,49 80,97 99,53 192,84 214,25

Zavarovalna premija vključuje 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov.


 

Sklenite zavarovanje - popust do 20%
 

Informativni izračun:

- Začetek:
- Oblika:
- Trajanje:
- Paket:
Med zavarovanci je aktivni športnik
Med zavarovanci je oseba starejša od 75 let
 
Spletna cena:
Sklenite - popust do 20%

Kaj storiti v primeru škodeStroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato ob nezgodi ali bolezni takoj pokličite asistenčni center, ki zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku:


TRIGLAV ZDRAVSTVENA ASISTENCA
+ 386 59 09 18 81


Če asistenčne pomoči ne boste uporabili ter boste stroške zdravljenja in drugih storitev poravnali sami, lahko povračilo stroškov uveljavljate po vrnitvi v domovino na najbližji enoti Zavarovalnice Triglav. Predložiti morate zavarovalno polico, celotno zdravstveno dokumentacijo in originalne račune, ki jih morate zahtevati ob plačilu storitev.

 

Dokumenti

Brošura Turističnega zavarovanja - PDF, 3.28 MB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu - Turistično zavarovanje - PDF, 400 KB
Klavzula o izključitvi terorističnih dejanj - PDF, 39 KB
Splošni pogoji za turistično zavarovanje - PDF, 600 KB
Skupna določila splošnih pogojev - PDF, 286 KB