Informativna premija 32 EUR je izračunana za letno družinsko zavarovanje paket A, z vključenim 50-odstotnim Triglav komplet popustom.
Premija vključuje 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov. Turistično zavarovanje s Triglav komplet popustom je mogoče skleniti na prodajnih mestih Zavarovalnice Triglav, d.d. (izključena je sklenitev preko interneta in nekaterih pogodbenih prodajnih mest).
Izračun je narejen po ceniku, veljavnem na dan,  5. 2. 2015, je informativne narave in ni zavezujoč. Zavarovalnica Triglav si pridružuje pravico do spremembe cen, ki so podlaga za izračun premije.Zavarovanje      Višina zavarovalnega kritja v EUR
Paket APaket BPaket C
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

      
  • stroški potrebne zdravniške oskrbedo 20.000do 35.000do 50.000
          – od tega za stroške prevozado 5.000do 10.000do 15.000
Zavarovanje bolnišničnega dne v tujini 50 na dan,50 na dan,100 na dan,

skupaj največ 1.000skupaj največ 1.000skupaj največ 2.000
Zavarovanje za primer nezgodne smrti //10.000
Zavarovanje povrnitve stroškov za pravno pomoč v tujini //do 3.500
Zavarovanje odgovornosti do 25.000do 25.000do 50.000
Zavarovanje prtljage in osebnih stvari , razen za:/do 400do 1.000
  • denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd./do 75do 75
          – če pa so v zaklenjenem hranišču/do 250do 250
  • umetniške predmete in zbirke/do 75do 75
  • prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine/do 250do 500
Zavarovanje prekinitve potovanja ali poznejše vrnitve z njega //do 2.500
Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic do 150do 150do 150
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov do 50do 50do 100

Zavarovanje velja na območju celega sveta, razen na ozemlju Slovenije in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno prebivališče.
Letno zavarovanje priporočamo vsem, ki pogosto putujejo v tujino, vsaj 3 x letno.

Opombe:
  • družinsko zavarovanje - družina s starši in otroci do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo,
  • 50 % doplačilo, če je v zavarovanje vključen aktivni (kategoriziran) športnik in se bo v tujini aktivno športno udejstvoval, treniral ali podobno,
  • 50 % doplačilo, če je v zavarovanje vključena oseba, starejša od 70 let.

Cenik turističnih zavarovanj
 Zavarovalna premija v EUR
 Čas trajanja zavarovanja
PaketNačin zavarovanja3 dni8 dni16 dni24 dni1 leto
Aindividualno7,8612,5918,7122,9955,15
družinsko12,7620,8931,1338,7563,11
Bindividualno19,0025,3039,3647,1395,91
družinsko27,7539,4859,06103,89114,48
Cindividualno38,4152,0777,9692,97162,78
družinsko58,7181,45122,37147,13257,38

Zavarovalna premija vključuje 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov.Sklenite zavarovanje - popust do 20%

Kaj storiti v primeru škodeStroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato ob nezgodi ali bolezni takoj pokličite asistenčni center, ki zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku:

TRIGLAV ZDRAVSTVENA ASISTENCA
+ 386 59 09 18 81


Če asistenčne pomoči ne boste uporabili ter boste stroške zdravljenja in drugih storitev poravnali sami, lahko povračilo stroškov uveljavljate po vrnitvi v domovino na najbližji enoti Zavarovalnice Triglav. Predložiti morate zavarovalno polico, celotno zdravstveno dokumentacijo in originalne račune, ki jih morate zahtevati ob plačilu storitev.


Dokumenti

Brošura Turističnega zavarovanja - PDF, 524 KB
Pogoji za Turistično zavarovanje - PDF, 566 KB