Avtomobilsko zavarovanje v paketu

Paketna ponudba je najboljša in najugodnejša izbira za vaše avtomobilsko zavarovanje. Paketi se razlikujejo po številu vključenih zavarovanj in višini paketnih popustov.

Tabela paketov avtomobilskih zavarovanj

 

Paketi avtomobilskih zavarovanj
COMFORT
PLUS
COMFORT
VELIKI
PLUS
VELIKI
MALI
Avtomobilska odgovornost (AO) X X 5 X X X
Zavarovanje voznika (AO+) 1 X X 5 X X X
Splošni kasko X 4 X 4+5 X X
 
Kombinacije
delnega
kaska
B - požarne nevarnosti in naravne nesreče 2 X X X X
 
D - živali X
 
X
 

 
E - steklo X
 
X
 

 
H - parkirišče X
 
X
 

 
J - zunanja svetlobna telesa in ogledala X
 
X
 

 
K - kraja 3 X X X X
 
Avtomobilska asistenca / / /
 

 
Avtomobilska asistenca PLUS / / X
 

 
Avtomobilska asistenca COMFORT X X / / /
Pravna zaščita /
 
X 8
 

 
Avtomobilska in pravna zaščita7 X
 
X 8
 

 
Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov X
 
X
 

 
Paketni popust 6 17% 15% 17% 10% 5% 

LEGENDA:
X - obvezna izbira vseh tako označenih zavarovanj
/ - ni možna sklenitev

OPOMBE:

 1. Zavarovanje voznika AO+ lahko sklenete le skupaj z zavarovanjem AO.
 2. Kombinacijo B lahko sklenete le skupaj z zavarovanjem splošnega kaska ali zavarovanjem AO.
 3. Kombinacijo K lahko sklenete le skupaj z zavarovanjem splošnega kaska.
 4. Obvezna sklenitev splošnega kaska brez odbitne franšize ter obvezna prepustitev izbire izvajalca in načina popravila vozila zavarovalnici.
 5. Poleg opombe št. 4 je obvezno tudi doplačilo odkupa posledic 1. škode.
 6. Paketni popust se obračuna na vsa avtomobilska zavarovanja.
 7. Avtomobilsko in pravno zaščito je mogoče skleniti le skupaj z zavarovanjem AO in avtomobilsko asistenco.
 8. Možno izbirati med Zavarovanjem pravne zaščite ter Zavarovanjem avtomobilske in pravne zaščite.

 

PREDNOSTI IN UGODNOSTI

 1. paketi avtomobilskih zavarovanj - do 17 % paketni popust;
 2. do 5 % popust na stalnost;
 3. kakovostna ponudba vseh avtomobilskih zavarovanj;
 4. hitro in učinkovito reševanje in prijava škode za kasko zavarovanje tudi preko spleta, na modri številki 080 555 555 in na pogodbenih servisih Zavarovalnice Triglav, ki so označeni z napisom »Prijava škod«;
 5. 24-urna pomoč in informacije doma in v tujini.