Zavarovanje avtomobilske odgovornosti - AO

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti – AO je po zakonu obvezno zavarovanje, ki ga mora imeti vsako registrirano vozilo.

V primeru prometne nesreče, ko z vašim vozilom nenamerno povzročite škodo drugi osebi, zavarovalnica oškodovancu povrne premoženjsko (uničenje ali poškodovanje stvari) ter nepremoženjsko škodo (telesne poškodbe, okvara zdravja ali smrt).

Zavarovanje velja tudi v tujini, za kar je priporočljivo, da si priskrbite zeleno karto – mednarodno veljavno potrdilo o zavarovanju.

Ker zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije le škodo, povzročeno drugim udeležencem nezgode, vam priporočamo, da sklenete tudi zavarovanje voznika povzročitelja nesreče za primer telesnih poškodb ali smrti – AO plus.
 

PREDNOSTI IN UGODNOSTI

  1. kakovostna ponudba vseh avtomobilskih zavarovanj;
  2. 24-urna pomoč in informacije doma in v tujini;
  3. paketi avtomobilskih zavarovanj - do 17 % paketni popust;
  4. do 5 % popust na stalnost.