Izkoristite maksimalno davčno olajšavo za vplačila v PDPZ

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ)  je smiselno vplačevati do maksimalne davčne olajšave, ki znaša 5,844 % bruto plače člana, vendar ne več, kot znaša absolutni znesek maksimalne davčne olajšave, ki jo določi minister, pristojen za finance (2.819,09 EUR v letu 2019). Če z rednimi vplačili (delodajalčevih in lastnih) v koledarskem letu ne dosežete maksimalne davčne olajšave glede na vašo bruto plačo, je smiselno povečati lastna redna vplačila ali v PDPZ vplačati dodatno vplačilo v višini razlike do maksimalne davčne olajšave. Pri izračunu si lahko pomagate s kalkulatorjem razlike do maksimalne davčne olajšave. Za povečanje lastnih rednih vplačil v kolektivno PDPZ se dogovorite pri delodajalcu, za povečanje lastnih rednih vplačil v individualno PDPZ ali za dodatno vplačilo v individualno oziroma kolektivno PDPZ pa nam pišite na pdpz@triglav.si. Vplačila v vaše police PDPZ lahko preverite v spletni poslovalnici i.triglav, ki vam je dostopna na spletni povezavi http://www.triglav.si/storitve/itriglav.

 

Primer informativnega izračuna razlike do maksimalne davčne olajšave

Član z mesečno bruto plačo v višini 1.571,30 EUR je vključen v dva pokojninska načrta PDPZ:

  • individualno PDPZ in
  • kolektivno PDPZ, v katerega vplačujeta delodajalec in član.


Mesečna bruto plača člana znaša 1.571,30 EUR oziroma 18.855,60 EUR letno.

 

Maksimalna davčna olajšava za vplačane premije PDPZ znaša 5,844 % bruto plače člana, kar v konkretnem primeru pomeni 1.101,92 EUR (18.855,60 EUR x 5,844 %). Maksimalna davčna olajšava je sicer omejena tudi v absolutnem znesku in za leto 2019 znaša 2.819,09 EUR.

 

V letu 2019 bosta član in njegov delodajalec v individualno in kolektivno PDPZ vplačala naslednje redne premije:

Oblika zavarovanja

Vplačila člana

Vplačila delodajalca

Skupaj vplačila

Kolektivno PDPZ

150,00 EUR

240,00 EUR

390,00 EUR

Individualno PDPZ

378,00 EUR

 

378,00 EUR

Skupaj

528,00 EUR

240,00 EUR

768,00 EUR

 

 

Razlika do 1.101,92 EUR

333,92 EUR

 

Kalkulator razlike do maksimalne davčne olajšave

Zap. št. Parametri za izračun Informativni izračun Vaš izračun
1.  Mesečna bruto plača člana 1.571,30 EUR
2.  Letna bruto plača člana 18.855,60 EUR 0,00 EUR
3.  Maksimalna davčna olajšava za vplačila v PDPZ v koledarskem letu 1.101,92 EUR 0,00
4.  Predvidena redna vplačila v PDPZ v koledarskem letu 768,00 EUR 0,00 EUR
4.1.  V kolektivni pokojninski načrt s strani delodajalca 240,00 EUR
4.2.  V kolektivni pokojninski načrt s strani člana 150,00 EUR
4.3.  V individualni pokojninski načrt s strani člana 378,00 EUR
5.  Razlika do maksimalne davčne olajšave 333,92 EUR 0,00 EUR