Prijava škodnega primera

Škodni primer lahko prijavite, če imate pri Zavarovalnici Triglav, d.d. sklenjeno zavarovanje.

Z nadaljevanjem postopka prijave izjavljate, da boste vse podatke navedli po resnici in dovoljujete, da zavarovalnica vse navedene podatke obdeluje za potrebe reševanja škodnega primera v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in drugimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

V nadaljevanju morate v posameznih korakih vnesti podatke, ki se nanašajo na škodni primer. Podatki, katerih vnos je obvezen, so označeni z *.

Postopek prijave škodnega primera začnite z vnosom zahtevanih podatkov.

Seznam obrazcev

Avtomobilsko zavarovanje
Ime datoteke Vrsta Velikost Prenesi
Odškodninski zahtevek zaradi posebno težke invalidnosti drugega 909 kb PRENESI
Odškodninski zahtevek zaradi smrti bližnjega 911 kb PRENESI
Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe 924 kb PRENESI
Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilskega kaska 950 kb PRENESI
Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilskega kaska - toča 868 kb PRENESI
Odškodninski zahtevek iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti tuje zavarovalnice za škodo v Republiki Sloveniji ali v tujini 918 kb PRENESI
Odškodninski zahtevek iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti 929 kb PRENESI
Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti 926 kb PRENESI
Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilske in pravne zaščite 910 kb PRENESI
Nezgodno zavarovanje
Ime datoteke Vrsta Velikost Prenesi
Prijava nezgode 964 kb PRENESI
Prijava nezgode za zavarovanje predšolskih otrok, učencev in študentov 860 kb PRENESI
Premoženjsko zavarovanje
Ime datoteke Vrsta Velikost Prenesi
Odškodninski zahtevek iz zavarovanja odgovornosti 841 kb PRENESI
Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe 924 kb PRENESI
Prijava škodnega primera 876 kb PRENESI
Prijava škodnega primera iz zavarovanja odgovornosti 831 kb PRENESI
Prijava škode v zvezi s čolnom 826 kb PRENESI
Prijava škode za zavarovanje blaga med prevozom 852 kb PRENESI
Prijava škode na zrakoplovu 827 kb PRENESI
Prijava škode iz zavarovanja prevozniške odgovornosti cestnega prevoznika 878 kb PRENESI
Prijava škodnega primera na posevkih in plodovih 881 kb PRENESI
Prijava škodnega primera zaradi strojeloma 898 kb PRENESI
Prijava škodnega primera zaradi vloma ali ropa 823 kb PRENESI
Prijava škode pri živalih 818 kb PRENESI
Prijava škode pri zdravljenju malih živali 784 kb PRENESI
Odškodninski zahtevek iz zavarovanja koles in kolesarjev 769 kb PRENESI
Prijava škodnega primera iz zavarovanja koles in kolesarjev 815 kb PRENESI
Prijava zavarovalnega primera - zavarovanje zlorabe plačilnih kartic 973 kb PRENESI
Vprašalnik za zavarovanje BLN (brezpilotne letalne naprave) 952 kb PRENESI
Veterinarsko poročilo o škodnem primeru zavarovane živali 178 kb PRENESI
Zavarovanje potovanj v tujino
Ime datoteke Vrsta Velikost Prenesi
Prijava zavarovalnega primera iz zdravstvenega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco 880 kb PRENESI
Osebno zavarovanje
Ime datoteke Vrsta Velikost Prenesi
Izjava posameznika o davčnem rezidentstvu 262 kb PRENESI
Prehod med pokojninskimi načrti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 190 kb PRENESI
Izjava o politični izpostavljenosti 260 kb PRENESI
Izjava o zastavi zavarovalne police 216 kb PRENESI
Prijava finančne spremembe po zavarovalni polici 303 kb PRENESI
Prijava zavarovalnega primera iz zavarovanj KBI/HBP 296 kb PRENESI
Prijava izgubljene police / Zahtevek za izdajo dvojnika police 189 kb PRENESI
Prijava zavarovalnega primera iz osebnih zavarovanj - smrt zavarovane osebe 166 kb PRENESI
Prijava spremembe 316 kb PRENESI
Prijava spremembe PDPZ 285 kb PRENESI
Prijava zavarovalnega primera iz osebnih zavarovanj popolna trajna nezmožnost za delo/hujša stanja 277 kb PRENESI
Prijava zavarovalnega primera doživetje 154 kb PRENESI
Prijava zavarovalnega primera za rojstvo otroka 285 kb PRENESI
Soglasje za elektronsko poslovanje za življenjska in pokojninska zavarovanja 246 kb PRENESI
Obrazec za uskladitev podatkov v skladu z zakonom ZPPDFT-1 219 kb PRENESI
Zahteva za podaljšanje zavarovalne dobe ob doživetju NŽZ 256 kb PRENESI
Zahteva za obnovitev življenjskega zavarovanja 324 kb PRENESI
Zahtevek za izplačilo odkupa/predujma/matematične rezervacije 298 kb PRENESI
Zahteva za priključitev/izključitev ali spremembo dodatnih zavarovanj 374 kb PRENESI
Zahteva za spremembo zavarovalca 362 kb PRENESI
Izjava o izstopu iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 237 kb PRENESI
Zahtevek za izplačilo sredstev po ZPIZ-1 / Izplačilo individualnih sredstev 304 kb PRENESI
Zahtevek za začetek izplačevanja starostne pokojnine 157 kb PRENESI
Zavarovanje kreditojemalcev
Ime datoteke Vrsta Velikost Prenesi
Prijava zavarovalnega primera za primer brezposelnosti / smrti / nezgodne smrti / trajne invalidnosti 974 kb PRENESI
Prijava zavarovalnega primera - zavarovanje finančne vrzeli (''gap-insurance'') 910 kb PRENESI
Zdravstveno zavarovanje
Ime datoteke Vrsta Velikost Prenesi
Prijava škodnega dogodka iz naslova zavarovanja zdraviliškega zdravljenja po poškodbah v prometni nesreči / Zavarovanje rehabilitacije po prometni nesreči 65 kb PRENESI