Potekla naložbena zavarovanja z jamstvom glavnice

B.R.I.C.

Začetek zavarovanja: 1. 2. 2006

B.R.I.C. 2

Začetek zavarovanja: 1. 5. 2006

K.O.M.E.T.

Začetek zavarovanja: 1. 7. 2006

Triglav ALFA

Začetek zavarovanja: 1. 1. 2007

B.I.K.

Začetek zavarovanja: 1. 4. 2007

Vzhod - zahod

Začetek zavarovanja: 30. 6. 2007

Probanka globalni garant

Začetek zavarovanja: 1. 1. 2008

Eko naložbe

Začetek zavarovanja: 1. 3. 2008

Triglav garant 150

Začetek zavarovanja: 1. 7. 2008