Zavarovanje ozimnih posevkov

Zavarovanje ozimnih posevkov krije škodo v primeru poškodbe ali uničenja dela ali celotnega posevka zaradi preobilice padavin v jesenskem in zimskem času (poplave, zastajanje vode na njivah, visoka podtalnica). S tem produktom si zagotovite povračilo dogovorjenih stroškov, ki nastanejo zaradi ponovne setve in drugih agrotehničnih ukrepov povezanih s setvijo.

Kaj lahko zavarujete?

Zavarujete lahko ozimne posevke, kot so pšenica, ječmen, rž, tritikala, pira, oljna ogrščica, oljna repica, ter ostale kulture po dogovoru, za katere jamčimo od vznika pa do konca meseca marca.

Do kdaj lahko sklenete zavarovanje?

Sklenitev zavarovanja ozimnih posevkov je možna v času od vznika do vključno 15. decembra.

Kako zavarujete ozimni posevek za celotno rastno dobo?

Z naborom novih in obstoječih zavarovanj, kot so:

  • zavarovanje ozimnih posevkov,
  • temeljno zavarovanje pred nevarnostmi toče, požara in strele,
  • dodatna zavarovanja pred nevarnostmi spomladanskega mraza, viharja in poplave,
  • indeksno zavarovanje pred nevarnostjo pomanjkanja padavin,

vam nudimo jamstvo za vaš ozimni posevek od setve pa vse do žetve.