Indeksno zavarovanje posevkov pred nevarnostjo pomanjkanja padavin - meteorološka suša

Indeksno zavarovanje je zavarovanje, ki temelji na vremenskem indeksu in ne na dejanskih škodah na pridelkih. Za analizo meteorološke suše se uporablja standardizirani padavinski indeks (SPI) ki nam pove, za koliko padavine v izbranem obdobju odstopajo od normalnih (pričakovanih) padavin.

O Meteorološki suši govorimo takrat, ko je vrednost SPI indeksa negativna. Do izplačila zavarovalnine pride, ko je vrednost SPI enaka ali nižja od v zavarovalni pogodbi dogovorjene vrednosti. Standardizirani padavinski indeks lahko spremljate na spletni strani Agencije RS za okolje.

Kaj lahko zavarujete?

Zavaruje se lahko naslednje posevke (poljščine) in trajno travinje.
 

 • SPI2 - za obdobje 2 mesecev (60 dni) od 16. 4. do 15. 6. se zavaruje:
  • pšenica,

  • ječmen,
  • oves,
  • rž/tritikala,
  • proso,
  • oljna ogrščica,
  • oljna repica.
 • SPI3 -za obdobje 3 mesecev (90 dni) od 16. 5. do 15.8. se zavaruje:
  • koruzo merkantilna - zrno,
  • koruzo za silažo,
  • koruza - semenska,
  • ajda,
  • soja,
  • sirek za krmo,
  • buče,
  • sončnice za krmo,
  • sončnice za zrno,
  • trajno travinje.


Zavarovanje posevkov (poljščin) je mogoče skleniti le za površine, ki so zavarovane pred nevarnostjo toče, požara ali udarca strele.

Zavarovanje trajnega travinja je mogoče skleniti samostojno, brez drugih zavarovanj posevkov in plodov ali zavarovanja gospodarskih živali.

 

Do kdaj lahko sklenete zavarovanje

Čas sklepanja zavarovanja, ki je odvisen od izbrane kulture in s tem od obdobja zavarovanja.
 

 • SPI2 - Zavarovanje posevkov (poljščin), za 2 mesečno obdobje, mora biti sklenjeno do 20. 4.,
 • SPI3 - Zavarovanje posevkov (poljščin) oz. trajnega travinja, za 3 mesečno obdobje, mora biti sklenjeno do 15. 5.

DODATNE UGODNOSTI

 • 15 % popust za mlade prevzemnike kmetij.
 • Vključite zavarovanje v Triglav komplet in deležni boste popusta na sklenitev premoženjskih zavarovanj.