Zavarovanje posevkov in plodov

Poskrbite, da toče, pozebe, poplave, požari, viharji in druge nevšečnosti ne bodo ogrozili vašega prihodka zaradi uničenega ali zmanjšanega pridelka. Pri tem vam lahko pomaga zavarovanje posevkov in plodov, ki ga sofinancira tudi država.

Kaj zavarujemo?

Zavarujemo vse posevke in plodove, ki jih pridelujete za lastno porabo ali za trg. Zavarovan je pričakovani letni pridelek, za katerega se dogovorimo pri sklenitvi zavarovanja.

Katere so nevarnosti, ki jih zavarujemo?

Pridelke zavarujemo pred nevarnostmi:

 • toče,
 • požara,
 • strele,
 • spomladanskega mraza,
 • viharja in
 • poplave.

S posebnim dogovorom lahko pridelek zavarujete tudi pred nevarnostjo obilnih jesenskih padavin ali nevarnostjo pomanjkanja padavin oziroma meteorološko sušo.

VRSTE ZAVAROVANJ

Z osnovnim zavarovanjem lahko zavarujete:

 • poljščine: žita, krmne rastline, industrijske rastline…,
 • vinograde,
 • hmelj,
 • sadovnjake (na prostem in pod zaščito),
 • vrtnine (na prostem in pod zaščito) in
 • druge kulture.

Priporočamo vam, da poleg osnovnega zavarovanja sklenete še dodatno zavarovanje, s katerim boste posevke in plodove zavarovali še pred:

 • spomladanskim mrazom,
 • viharjem in
 • poplavo.

Ozimne kulture lahko samostojno zavarujete pred nevarnostjo obilnih jesenskih padavin, medtem, ko lahko za poljedelske kulture in trajno travinje sklenete tudi indeksno zavarovanje pred nevarnostjo pomanjkanja padavin oziroma meteorološka suša.

Sofinanciranje kmetijskih zavarovanj v letu 2019

Vsi nosilci kmetijskega gospodarstva, ki ste vpisani v register kmetijskih gospodarstev, lahko izkoristite sofinanciranje zavarovalne premije s strani države, in sicer:

 • Kmetovalcu/zavarovancu/upravičencu prijazen model financiranja
 • Višina sofinanciranja po Uredbi za 2019:
  • Zavarovanje posevkov in plodov - 50 %
  • Zavarovanje gospodarskih živali - 30 %

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo in vas vabimo, da se obrnete na sebi najbližjo poslovalnico Zavarovalnice Triglav.