Zavarovanje zlorabe plačilnih kartic

Plačevanje s karticami je vse bolj razširjeno. Niti ne predstavljamo si več, da bi večji nakup blaga ali storitve plačali z gotovino. Z uporabo kartic smo izpostavljeni nevarnosti kraje in zlorabe kartice.


 

Sklenite zavarovanje

Velikokrat se zgodi, da nepridipravi skupaj s kartico odvzamejo tudi ostale dragocene predmete, od torbice, ključev, denarnice, pa do osebnih dokumentov. In če pomislimo, kaj vse čaka lastnika teh predmetov, ko ostane brez njih. Veliko poti, administrativnih postopkov, čakanja v vrstah in nejevolje.

Zato se odločite za zavarovanje zlorabe plačilnih kartic (posebni pogoji za zavarovanje zlorabe plačilnih kartic) in si zagotovite dodatno varnost pri poslovanju s kartico, tako doma kot tudi v tujini.

Zavarovalnica vam s tem zavarovanjem krije:
 

  • škodo na transakcijskem računu, ki nastane zaradi zlorabe izgubljene ali protipravno odvzete kartice (tatvina, vlom ali rop) ter povrnitev stroškov izdaje nove kartice;
  • škodo zaradi protipravnega odvzema gotovine, če je do odvzema prišlo v eni uri po opravljenem dvigu na bančnem avtomatu ali v poslovalnici banke;
  • stroške zamenjave ključev in ključavnic, osebnih dokumentov in povračilo stroškov nakupa torbe ali denarnice, če so bili osebni predmeti odvzeti skupaj s kartico;
  • stroške plačila klicev z mobilnega telefona, če je bil telefon odvzet skupaj s kartico.

Izbirate lahko med dvema vrstama kritja:
 

  • ožje kritje krije škode, ki nastanejo zaradi zlorabe kartice kot posledica izgube ali protipravnega odvzema kartice,
  • širše kritje pa poleg ožjega kritja vključuje tudi škodo, ki nastane zaradi skimminga* kartice.

Zavarovanje je vezano na kartico, in sicer tako debetno kot tudi plačilno in kreditno. Lahko so zavarovane kartice, ki jih imate vi, kot tudi tiste, ki jih je banka izdala osebam, ki ste jih vi pooblastili (pooblaščenci).

Če želite skleniti zavarovanje, je za vas najenostavnejša pot sklenitve preko naše spletne strani. Premijo lahko plačate s kreditno kartico (Mastercard, Visa), plačilno kartico Activa Maestro, spletnima bankama Abanet in NLB Klik ali Moneto.

Sklenite zavarovanje
 


Za zavarovanje pa se lahko dogovorite tudi v eni izmed spodaj navedenih bank V tem primeru zavarovalno premijo plačate preko svojega transakcijskega računa,vse ostale postopke v zvezi z zavarovanjem pa bo namesto vas uredila banka.

Banke, pri katerih je tudi možno skleniti zavarovanje:
 

*Skimming pomeni ponareditev kartice, kjer se prekopirajo podatki s čipa ali magnetni zapis s kartice na drugo kartico, ki se nato uporabi za plačilo ali dvig gotovine. Kot skimming se ne štejejo škode zaradi vdora v informacijski sistem skrbnika podatkov in s tem kraje podatkov o karticah.

Zakaj zavarovanje krije škodo zaradi zlorabe plačilne kartice samo do 150 EUR? Kaj, če je škoda višja?

Zavarovanje vam krije znesek škode, ki vam v primeru zlorabe nastane na transakcijskem računu do višine 150 EUR (zloraba kartice po transakcijskem računu). Če je znesek, ki vam ga vzamejo z računa, višji od 150 EUR, vam škodo nad 150 EUR pokrije banka, razen če je škoda posledica vaše velike malomarnosti ali naklepa. Zakon o plačilnih sistemih in storitvah (ZPlaSS) namreč določa, da je uporabnik (imetnik) odgovoren do višine 150 EUR, če je prišlo do zlorabe plačilnega instrumenta (kartice), za višjo škodo nad tem zneskom pa je odgovorna banka kot izdajatelj plačilnega instrumenta.

Ali je potrebno skleniti zavarovanje za vsako kartico posebej?

Z enim zavarovanjem zavarujete vse svoje bančne kartice (plačilne in kreditne), tudi tiste, ki jih imate kot pooblaščenec. Če vam na primer ukradejo denarnico in pride do zlorabe na več karticah, vam zavarovanje na vsaki kartici pokrije škodo do višine 150 EUR.

Koliko znaša letna premija zavarovanja in od česa je odvisna?

Letna premija znaša od 8,00 EUR do 14,00 EUR, odvisno od tega, ali imate kartice samo ene banke ali imate kartice več bank ter ali se odločite tudi za kritje skimminga ali ne. Zavarovanje traja eno leto in ga lahko po enem letu zelo enostavno obnovite.

Višina izplačil za posamezne primere škod Višina premije

 

Vrsta kritja

Vrsta limita

Višina limita

a)

Zloraba kartice na TRR s strani tretjih oseb v primeru izgube ali protipravnega odvzema

limit po posamezni kartici na škodni dogodek

150 EUR

limit za vse kartice za vse škodne dogodke na leto

1000 EUR

Stroški izdaje novih kartic v primeru izgube ali protipravnega odvzema kartice

limit po posamezni kartici na škodni dogodek

10 EUR

 

limit za vse kartice za vse škodne dogodke na leto

50 EUR

b)

Protipravni odvzem gotovine

limit za vse škodne dogodke na leto

200 EUR

c)

Stroški zamenjave ključev in ključavnic v primeru protipravnega odvzema kartice

limit za vse škodne dogodke na leto

200 EUR

Stroški zamenjave osebnih dokumentov v primeru protipravnega odvzema kartice

limit za vse škodne dogodke na leto

100 EUR

Stroški nakupa nove torbe ali denarnice v primeru protipravnega odvzema kartice

limit za vse škodne dogodke na leto

100 EUR

d)

Stroški klicev mobilnega telefona izgube ali protipravnega odvzema kartice

limit za vse škodne dogodke na leto

100 EUR

 

 

kartice izdane pri eni banki

kartice izdane pri več bankah

Vsa kritja (brez skimminga)

8,00 EUR

10,00 EUR

Vsa kritja z vključenim skimmingom

12,00 EUR

14,00 EUR

Navedene so končne premije z vključenim 8,5 % davkom od prometa zavarovalnih poslov.