GAP-zavarovanje

Z nakupom vozila na kredit ali lizing znesek plačila razporedite na več let. Vrednost vozila z leti pada, s plačevanjem mesečnih obrokov pa dolga ne morete odplačevati tako hitro, kot se zmanjšuje vrednost vozila.

Če se vozilo poškoduje, uniči ali je ukradeno, nastane še večji razkorak med vrednostjo vozila in preostankom dolga. Vrednost vozila se namreč zmanjša, višina dolga pa ostane enaka.

Zato vam priporočamo, da se pri nakupu novega ali rabljenega vozila na kredit ali lizing, odločite za GAP-zavarovanje - zavarovanje finančne vrzeli v primeru popolne škode na vozilu.

Če bo zaradi uničenja, poškodovanja ali tatvine prišlo do popolne škode na vozilu, vam bo zavarovalnica, pri kateri je sklenjeno avtomobilsko zavarovanje, izplačala škodo. Pri tem se lahko zgodi, da so vaše neporavnane obveznosti iz kreditne pogodbe ali pogodbe o lizingu še vedno večje, kot pa je vrednost vašega vozila in s tem izplačana zavarovalnina iz avtomobilskega zavarovanja. Če prištejete še polog, ki ste ga plačali ob nakupu vozila, je verjetnost finančne izgube še večja.

Sklenite GAP-zavarovanje s katerim boste zmanjšali finančno izgubo. V primeru popolne škode na vozilu vam bomo izplačali razliko med preostankom dolga, povečanim za amortiziran lastni delež oziroma polog, in vrednostjo vašega vozila.

Zavarovanje krije tudi morebitno franšizo iz kasko zavarovanja.

 

Primer izračuna in grafični prikaz pri 84-mesečnem kreditu.

 


 


 

Zavarovanje lahko sklenete za osebno vozilo, če je:

  • vozilo kupljeno na kredit ali lizing (finančni ali poslovni/operativni);
  • dogovorjeno mesečno odplačevanje obrokov;
  • lastnik vozila fizična ali pravna oseba;
  • vozilo zavarovano pred nevarnostmi splošnega (polnega) avtomobilskega kasko zavarovanja z največ dvoodstotno odbitno franšizo in z vključenim kritjem tatvine vozila.

Zavarovalni primer nastopi, če je na vozilu nastala popolna škoda ter je na dan škodnega dogodka vsota preostanka dolga in amortiziranega lastnega deleža oziroma pologa višja od vrednosti vašega vozila.

Več informacij o zavarovanju si lahko ogledate v prospektu za GAP-zavarovanje.