GAP-zavarovanje

V primeru popolne škode (totalke) ali tatvine vozila se lahko zgodi, da so vaše obve­znosti iz kreditne ali lizinške pogodbe večje od škode, priznane iz avtomobilskega zavarovanja. Če pri tem upoštevate še del kupnine, ki ste jo plačali ob nakupu vozila, je verjetnost, da utrpite finančno izgubo, še toliko večja.

GAP zavarovanje je rešitev, ki vam jo za tak primer ponuja Zavarovalnica Triglav.

 

S sklenitvijo GAP zavarovanja se lahko z razmeroma majhnim vložkom izognete finančni izgubi, ki bi nastala v primeru popolne škode ali kraje vozila.

 

Zavarovanje krije tudi morebitno franšizo kasko zavarovanja.

 

GAP zavarovanje lahko sklenete za novo ali rabljeno vozilo, če:

  • je zanj sklenjeno zavarovanje avtomobilskega kaska,
  • se uvršča v kategorijo osebnih ali lahkih gospodarskih vozil in
  • je kupljeno na kredit ali lizing (finančni ali poslovni/operativni).

Zavarovanje začne veljati ob 24. uri na dan, ko sklenete zavarovanje, in traja do izteka kreditne ali lizinške pogodbe, vendar največ:

  • 84 mesecev za novo vozilo,
  • 60 mesecev za rabljeno vozilo.

Zavarovanje preneha tudi:

  • s predčasnim zaključkom kreditne ali lizinške pogodbe,
  • ob odsvojitvi vozila,
  • če je uveljavljen zavarovalni primer.

Če je na dan škodnega dogodka vaš dolg do banke ali lizinga z upoštevanjem lastnega dela kupnine, večji od ocenjene vrednosti vozila, govorimo o finančni izgubi, ki jo krije GAP zavarovanje.

 

GAP zavarovanje je primerno za vozila, financirana s kreditom ali lizingom, saj pokrije razliko med preostalim dolgom kredita/lizina in ocenjeno vrednostjo vozila zaradi nastale škode, ob upoštevanju lastne udeležbe kreditojemalca/lizingojemalca. GAP zavarovanje ne vpliva na višino izplačane zavarovalnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti ali zavarovanja avtomobilskega kaska.

 

O zavarovanju se lahko dogovorite ob ureditvi financiranja ali na prodajnem mestu nakupa vozila.