Paketno zavarovanje vikenda

Odslej lahko sklenete paketno zavarovanje premoženja tudi za svoj vikend v Sloveniji ali na Hrvaškem, pa naj gre za hišo ali stanovanje. Zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega vozila, padca letala, manifestacij in demonstracij, izliva vode, poplave, vdora meteorne vode s strehe, snežnega plazu, padca drevesa, razbitje stekla, udarca motornega vozila, ki ni last zavarovanca, ter škodo, ki pri vlomu ali ropu nastane na stanovanjski hiši ali v zavarovančevem stanovanju ter na pomožnih gradbenih objektih. Zavarovanje je, razen nekaterih izjem, sklenjeno na novo vrednost.

Z eno zavarovalno polico boste poskrbeli za:

  • zavarovanje hiše oz. stanovanja,
  • zavarovanje pomožnih gradbenih objektov (garaža, nadstrešek, vrtna lopa …),
  • zavarovanje stanovanjskih premičnin,
  • zavarovanje stroškov čiščenja,
  • zavarovanje odgovornosti za hišno in zemljiško posest zavarovanca.

V paketno zavarovanje vikenda v Sloveniji je vključeno tudi kritje domske asistence, ki vas lahko reši iz neljube situacije. Asistenčni center je dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 2864 in to 24 ur na dan in vse dni v letu. V primeru, da boste potrebovali pomoč, vam bomo v najkrajšem možnem času pomagali s pomočjo pooblaščenih izvajalcev asistenčnih storitev ali z nasveti in koristnimi informacijami.

 

Po dogovoru lahko v paket vključite tudi:

  • potresno zavarovanje,
  • strojelomno zavarovanje instalacij,
  • zavarovanje indirektnega udara strele in mehanskega loma gospodinjskih aparatov.

Natančnejši pregled zavarovalnih kritij za paketno zavarovanje vikenda v Sloveniji in na Hrvaškem si lahko ogledate v splošnih pogojih za paketno zavarovanje vikendov in v tabelah kritij za:

Odločite se za sklenitev paketnega zavarovanja vikenda in si zagotovite optimalno varnost vašega premoženja.