Nezgodno zavarovanje za starejše

Kdo se lahko zavaruje?

Nezgodno zavarovanje za starejše je namenjeno osebam od  60. do 85. leta starosti, ne glede na zdravstveno stanje in splošno delovno sposobnost pod pogojem, da so ob sklenitvi zavarovalne pogodbe zmožne samostojno opravljati vse osnovne življenjske potrebe.

 

 

Kaj zavarovanje krije?

Nezgodno zavarovanje za starejše lahko krije sledeče nevarnosti, ki so posledica nezgode:

 • ✔  nezgodno smrt,
 • ✔  trajno izgubo splošne funkcionalne sposobnosti - invalidnost,
 • ✔  zlom, izpah in opekline,
 • ✔  fizioterapevtsko zdravljenje,
 • ✔  nastanitev in zdravljenje v bolnišnici.

Nezgodna smrt: ob smrti zaradi nezgode se izplača dogovorjena zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti.

 

Invalidnost: Če zavarovana oseba utrpi trajne posledice zaradi nezgode, se izplača ustrezni del zavarovalne vsote za invalidnost v skladu s stopnjo invalidnosti po Tabeli invalidnosti, ki je sestavni del zavarovalnih pogojev. Invalidnost se ugotavlja na podlagi predložene  zdravstvene dokumentacije. Odstotki invalidnosti so določeni v tabeli, zato zdravniški pregledi za ugotavljanje stopnje invalidnosti niso potrebni.

 

Zlom, izpah in opekline: če so posledice nezgodnega dogodka zlom kosti, izpah ali opekline, zavarovalnica izplača zavarovani osebi nadomestilo po Tabeli zlomov, izpahov in opeklin, ki je sestavni del zavarovalnih pogojev. Nadomestilo se izplača na podlagi predložene zdravstvene dokumentacije.

 

Fizioterapevtsko zdravljenje: dnevno nadomestilo za dneve opravljanja fizikalne terapije  se izplača za dneve opravljanja fizikalne terapije na podlagi napotila zdravnika, in sicer največ za 30 dni opravljenih fizikalnih terapij po enem nezgodnem dogodku.

 

Nastanitev in zdravljenje v bolnišnici (nadomestilo za bolnišnični dan): nadomestilo za bolnišnični dan se izplača največ za 45 dni nastanitve zavarovanca v bolnišnici po nezgodnem dogodku. Kriti so samo dnevi nastanitve v bolnišnici, ki so potrebni zaradi zdravljenja, ne pa tudi dnevi nadaljnjega bolnišničnega bivanja zaradi nege zavarovanca.

Oblika zavarovanja

Zavarovanje lahko sklenete kot individualno ali skupinsko. Pogoj za skupinsko zavarovanje je, da je vanj vključeno vsaj 50 oseb.

Prednosti

 • ✔  Zavarujete se lahko ne glede na zdravstveno stanje in splošno delovno sposobnost.
 • ✔  Zavarujejo se lahko osebe v starosti od 60 do 85 let.
 • ✔  Nezgodno zavarovanje se lahko nadaljuje tudi po dopolnjenem 85. letu starosti.  Pristop k zavarovanju po 85. letu starosti ni več mogoč, se pa zavarovanje tistim, ki so pristopili do 85. leta starosti, nadaljuje.
 • ✔  Enostavno in hitro izplačilo zavarovalnine. Izplačilo zavarovalnine se izvede že na osnovi diagnoze, izkazane v zdravstveni dokumentaciji. Zdravniški pregledi za ugotavljanje posledic nezgode in višine nadomestila niso potrebni.

Ugodnosti

 • ✔  stalnostni popust,
 • ✔  popust Triglav komplet,
 • ✔  popust na skupinsko zavarovanje – vsaj 50 oseb.