Naložbeno življenjsko zavarovanje ILIRIKA DINAMIČNI NŽZ

Naložbeno življenjsko zavarovanje ILIRIKA DINAMIČNI NŽZ je dolgoročno zavarovanje in varčevanje, v okviru katerega:
 • ste z zajamčeno zavarovalno vsoto zavarovani za primer smrti,
 • lahko izbirate med dvema naložbenima strategijama,
 • lahko osnovnemu zavarovanju priključite različna dodatna zavarovanja.
Namenjeno je vsem, ki želite svoji družini zagotoviti socialno varnost ob morebitnem neljubem dogodku. Ob tem želite tudi varčevati in ste pripravljeni prevzeti naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti točk naložbenega paketa.

Vzajemno zavarovanje dveh oseb

S tem zavarovanjem se lahko zavaruje ena oseba ali dve osebi. Zavarovalno vsoto za primer smrti zavarovalnica izplača samo enkrat, in sicer v primeru smrti ene od zavarovanih oseb.

Premija

Minimalna premija za osnovno zavarovanje znaša 30 EUR mesečno. Plačuje se obročno: mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

i.triglav

Podatke s svoje police, stanje in gibanje sredstev, vplačane premije in drugo lahko pregledujete tudi v spletni poslovalnici i.triglav, do katere dostopate prek http://i.triglav.si.
Zavarovanje Naložba Skladi Izplačila Povzetek Prednosti

Osnovno in dodatna zavarovanja

ILIRIKA DINAMIČNI NŽZ v osnovi krije primer smrti zavarovane osebe in primer njenega doživetja zavarovanja. Z dodatnimi zavarovanji povečate svojo finančno varnost in varnost svojih bližnjih.

Osnovno zavarovanje

Kritje primera smrti

Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zajamčene zavarovalne vsote za primer smrti, ki jo lahko v času trajanja zavarovanja tudi povišate. S tem se poviša tudi premija.

Zavarovalnica Triglav jamči, da bo v primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja upravičencu izplačala zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrti ali vrednost premoženja na naložbenem računu, če ta presega ZZV. Zavarovanje v tem primeru preneha.

Kritje doživetja zavarovanja

Ob doživetju zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača vrednost premoženja na naložbenem računu, ki je lahko višja ali nižja od vsote vplačanih premij za osnovno zavarovanje. S tem zavarovanjem namreč zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti točk naložbenega paketa.

Dodatna zavarovanja

Naložbenemu življenjskemu zavarovanju ILIRIKA DINAMIČNI NŽZ lahko priključite štiri dodatna zavarovanja:
 • Dodatno nezgodno zavarovanje.
 • Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb, pri čemer lahko izbirate med dvema paketoma:
  • Osnovni paket, ki krije 4 hujše bolezni,
  • Razširjeni paket, ki zajema zavarovanja in dodatna kritja:
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco.
 • Dodatno nezgodno zavarovanje otrok.

ILIRIKA DINAMIČNI NŽZ naložba

Naložbeno življenjsko zavarovanje ILIRIKA DINAMIČNI NŽZ vam omogoča izbiro med dvema oblikama naložbenih strategij, ki ju lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.

1. Naložbena strategija DINAMIČNA NALOŽBA

V okviru naložbene strategije DINAMIČNA NALOŽBA vam omogočamo prerazporejanje premije skladno z naložbeno politiko dveh naložbenih paketov:
 • Pospešeni naložbeni paket in
 • Zmerni naložbeni paket.
Naložbe Pospešenega naložbenega paketa lahko sestavljajo vsi podskladi družbe ILIRIKA Krovnega sklada, pri čemer so premije znotraj naložbenega obdobja večinoma v delniških ali mešanih podskladih.

Naložbe Zmernega naložbenega paketa lahko sestavljajo vsi podskladi družbe ILIRIKA Krovnega sklada, pri čemer so premije znotraj naložbenega obdobja večinoma v konzervativnih naložbenih oblikah.

Zavarovalec se za naložbeni paket odloči samostojno, glede na svoje naložbene preference. Pri tem sledi glavnemu cilju, tj. zmanjševanju tveganja in večanju donosnosti sredstev.

2. Naložbena strategija DINAMIČNA NALOŽBA PLUS

V okviru naložbene strategije DINAMIČNA NALOŽBA PLUS so:
 • v prvih 80 odstotkih dobe varčevanja sredstva vložena v Pospešeni naložbeni paket,
 • v zadnjih 20 odstotkih dobe varčevanja pa v Zmerni naložbeni paket.
S tem se naložbeni izbor prilagodi načelu življenjskega cikla z usmerjanjem naložbene politike od agresivne h konzervativni.

Osnovni namen naložbene strategije DINAMIČNA NALOŽBA PLUS je varčevanje za določen finančni cilj, kot so:
 • dodatna pokojnina,
 • nakup stanovanja,
 • izobraževanje otrok itd.
Z Naložbenim življenjskim zavarovanjem ILIRIKA DINAMIČNI NŽZ zavarovalec prevzema nase naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti točke naložbenega paketa.

www.ilirika.si

www.triglav.si/skladi

Izplačila iz osnovnega in dodatnih zavarovanj

Z izplačili iz osnovnega Naložbenega življenjskega zavarovanja in dodatnih zavarovanj poskrbite za svojo finančno varnost in varnost svojih bližnjih.

Izplačila iz osnovnega zavarovanja

Izplačilo v primeru smrti

Če zavarovana oseba umre v času trajanja zavarovanja, zavarovalnica upravičencu izplača zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrti (ZZV) ali vrednost premoženja na naložbenem računu, če je ta višja. Ko je vrednost premoženja višja od ZZV, se del premije – nevarnostna premija za primer smrti – ne obračunava.

Izplačilo ob poteku zavarovalne dobe

V primeru doživetja dogovorjene zavarovalne dobe zavarovalnica upravičencu izplača vrednost premoženja na naložbenem računu.

Upravičenec lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem v obliki mesečne rente in kombinacijo obojega.

Izplačila iz dodatnih zavarovanj

Dodatno nezgodno zavarovanje izplača zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti ter za primer trajne invalidnosti zaradi nezgode. Odločite se lahko še za:
 • izplačilo mesečne rente za invalidnost,
 • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
 • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode.
Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb izplača zavarovalno vsoto glede na izbrano različico tega dodatnega zavarovanja (osnovni ali razširjeni paket), in sicer ob pojavu hujše bolezni ali poškodbe.

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco v okviru zavarovalnih vsot krije stroške nujnega zdravljenja in prevoza v primeru nezgod ali bolezni, ki se pojavijo na potovanju v tujini.

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok izplača:
 • zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti otrok, starih od 15 do 26 let,

 • trajno invalidnost zaradi nezgode,

 • dnevno nadomestilo za čas zdravljenja,
 • nadomestilo za bolnišnični dan,

 • dodatek za bolnišnični dan v tujini zaradi posledic nezgode.

Pregled zavarovanja

Naložbeno življenjsko zavarovanje Ilirika dinamični NŽZ je dolgoročno zavarovanje. Namenjeno je osebam, ki se želijo zavarovati in obročno varčevati v podskladih ILIRIKA Krovnega sklada, ki ga upravlja ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana. Višina zavarovalne vsote za primer smrti je zajamčena, izplačilo ob doživetju zavarovanja pa je vezano na gibanje vrednosti točk naložbenega paketa. Zavarovanje je primerno za osebe, ki so pripravljene prevzeti naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti točk naložbenega paketa.

ZavarovalecKaterakoli fizična oseba
Vključena zavarovanjaOsnovno zavarovanje:
 • za primer smrti in
 • za primer doživetja.
Kdo se lahko zavaruje:
 • osebe, stare od 14 do 65 let.
Dodatno zavarovanje na izbiro:
 • nezgodno zavarovanje,
Kdo se lahko zavaruje:
 • zavarovana oseba iz osnovnega zavarovanja;
 • zavarovanje hujših bolezni in poškodb,
 • zavarovana oseba v starosti od 18 do 55 let;
 • zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco,
 • zavarovana oseba iz osnovnega zavarovanja in njeni družinski člani;
 • nezgodno zavarovanje otrok.
 • otroci zavarovane osebe, starosti od 0 do 18 let.
Zavarovalne vsote (ZV) osnovnega zavarovanjaVišina zavarovalne vsote (v nadaljnjem besedilu: ZV):
 • v primeru smrti je enaka zajamčeni zavarovalni vsoti za primer smrti oz. vrednosti premoženja na naložbenem računu, če je ta višja;
 • ob doživetju zavarovanja je enaka takratni vrednosti premoženja na naložbenem računu.
Izplačila zavarovalnih vsot so lahko:
 • v obliki enkratnega izplačila,
 • v obliki obročnega izplačevanja mesečne rente ali
 • kombinacija obojega.
Vzajemno zavarovanjeS tem zavarovanjem se lahko zavaruje ena oseba ali dve osebi. Zavarovalno vsoto za primer smrti zavarovalnica izplača samo enkrat, in sicer v primeru smrti ene od zavarovanih oseb.
Zavarovalna dobaOd 10 do 25 let, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe.
Premija (vplačila)
Frekvenca plačevanja:
 • obročno plačevanje:
  mesečno, četrtletno,
  polletno, letno.
Minimalna premija:
 • 30 EUR mesečno.
Močnost dodatnih vplačil:
 • v soglasju z zavarovalnico.
Varčevanje v sklopu zavarovanjaVarčujete v podskladih ILIRIKA Krovnega sklada. Pri tem sta vam na voljo 2 naložbeni strategiji: Dinamična naložba in Dinamična naložba Plus.
Povečanje ZVV primerih, ki so povezani z večjo potrebo po finančni varnosti – rojstvo otroka, sklenitev zakonske zveze ali nastanek zunajzakonske skupnosti, pridobitev višje stopnje izobrazbe, najem nepremičninskega kredita – lahko zahtevate povečanje zajamčene zavarovalne vsote do določene višine brez ugotavljanja vašega zdravstvenega stanja. Skladno s povišanjem zajamčene ZV plačujete višjo premijo.
Predčasno izplačiloPredčasno izplačilo sredstev na naložbenem računu lahko zahtevate po dveh letih trajanja zavarovanja, če so premije plačane za najmanj dve leti, in sicer v višini do 80 % odkupne vrednosti police.
Mirovanje zavarovanjaMirovanje zavarovanja za eno leto lahko zahtevate po dveh letih trajanja zavarovanja, če so premije plačane za najmanj dve leti.
Odkup zavarovanjaOdkup zavarovanja lahko zahtevate po dveh letih trajanja zavarovanja ter skladno z določili splošnih pogojev.

Dodatne možnosti zavarovanja

Aktivno upravljanje premoženja: V času trajanja zavarovanja lahko spremenite izbrano naložbeno strategijo in s tem vplivate na doseženo donosnost.

Pretvorba zavarovanja: Naložbeno življenjsko zavarovanje Ilirika dinamični NŽZ lahko pod določenimi pogoji pretvorite v Mešano življenjsko zavarovanje.

Dodatno investiranje: Kadarkoli v času trajanja zavarovanja imate ob soglasju zavarovalnice možnost vlagati dodatna prosta sredstva.

Prednosti in koristi zavarovanja

Zavarovanje in varčevanje: Ob zavarovanju gre tudi za varčevanje, saj v primeru doživetja dogovorjene zavarovalne dobe prejmete zavarovalno vsoto za doživetje.

Varnost družine: Če se vam zgodi najhujše, s tem zavarovanjem poskrbite za finančno varnost svojih najdražjih. Z izbiro dodatnih zavarovanj povečate svojo finančno varnost oziroma finančno varnost svoje družine.

Donosnost: Ker gre za dolgoročno varčevanje v vzajemnih skladih (v nadaljnjem besedilu: podskladih), so pričakovane donosnosti vaše naložbe lahko višje. V tem primeru pridobite večjo finančno korist.

Brez davka: Pri življenjskih zavarovanjih, katerih zavarovalno razmerje ni krajše od desetih let, zavarovalnica od plačane premije ne obračuna 8,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov. Poleg tega dohodek iz življenjskega zavarovanja ni obdavčen z dohodnino, če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police, preden preteče rok 10 let, in v primeru smrti zavarovane osebe. Pri prenosu sredstev na drug sklad znotraj ponudbe Zavarovalnice Triglav ne obračunamo davka od dohodka. Vse to vam prinaša višji znesek, ko se zavarovanje izteče.