Odgovornost prevoznika – kdaj in do katere višine?

28. 5. 2014

Kdaj se začne odgovornost prevoznika za tovor?

Odgovornost prevoznika za tovor se začne od prevzema tovora z namenom prevoza iz odpremnega v namembni kraj in traja do njegove izročitve končnemu prejemniku. Prevoznik je dolžan na podlagi prevozne pogodbe prepeljati tovor iz odpremnega v namembni kraj brez zamude in v takem stanju in količini, kot ga je prejel na prevoz. Kršitev teh obvez povzroči odgovornost prevoznika.

Kolikšen je obseg odgovornosti prevoznika in v katerih primerih ta ni odgovoren?

Obseg odgovornosti prevoznika je določen z ustrezno zakonodajo in predpisi. Ta zakonodaja točno določa, kdaj in v kakšnem obsegu prevoznik odgovarja oziroma za kaj ni odgovoren. Na kratko pa lahko rečemo, da prevoznik v nobenem primeru ni odgovoren za škode, ki so posledica:
  • napačnega ravnanja pošiljatelja, prejemnika tovora ali tretje osebe,
  • naravnih lastnosti tovora,
  • okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti (višja sila).

Kolikšna je višina odgovornosti prevoznika?

Različno po različnih zakonih oz. predpisih (za tovor na prevozih po Sloveniji Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, za tovor na mednarodnih prevozih Konvencija CMR in za tovor na kabotažnih prevozih nacionalna zakonodaja posamezne države, kjer se opravlja kabotaža).

Kdo lahko terja odškodnino od prevoznika?

Oškodovanec je tisti, ki ima premoženjski interes na tovoru, ki ga je prevoznik prevzel na prevoz na podlagi prevozne pogodbe (npr. pošiljatelj, prejemnik).

Deli povezavo na:
Share on Google+