Kako zavarovati odgovornost za tovor

28. 5. 2014
Četudi se dobro znajdete v prometu, zagotovo ne morete preprečiti vseh nepredvidljivih dogodkov in okoliščin, v katerih se lahko znajdete. Ker je vrednost tovora, ki ga prevažate, lahko zelo visoka, so posledično lahko visoki tudi zneski škode, ki v takih primerih nastane. Zato je priporočljiv razmislek o ustreznem zavarovanju.

Zakaj zavarovati odgovornost cestnega prevoznika za tovor? Je tovrstno zavarovanje obvezno?

Zavarovanje odgovornosti za tovor ni obvezno (razen za prevoze znotraj Nemčije), je pa priporočljivo. Ker ste kot prevoznik odgovorni za tovor, ki ga prevzamete. Vemo pa ,da lahko med prevozom pride do nepredvidenih dogodkov in okoliščin, na katere ne morete vplivati in ki povzročijo škodo na tovoru. V primeru zavarovanja prevzame breme izplačila odškodnine zavarovalnica. V letu je povprečna izplačana škoda znašala 1.638,89 EUR. Hkrati pa ima zavarovalnica tudi številne strokovnjake, ki poznajo odgovornost prevoznikov in vam lahko ustrezno svetujejo, da se ubranite neupravičenih zahtevkov in pomagajo, da se škoda prepreči ali zmanjša.

Kaj se dejansko zavaruje?

Zavarovane so škode, ki jih od prevoznikov zahtevajo oškodovanci zaradi izgub ali poškodb tovora oziroma zamude pri izročitvi tovora, če so za to prevozniki odgovorni v skladu z zakonodajo in predpisi.

Kakšno je osnovno kritje in na kaj se lahko razširi?

Temeljno zavarovalno kritje krije škode na tovoru, za katere je odgovoren prevoznik v skladu z zakonodajo in predpisi (Konvencija CMR in protokoli k njej za mednarodne prevoze, Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu za domače prevoze, nacionalna zakonodaja posameznih držav EU za kabotažne prevoze), razen tistih škod, ki so izrecno izključene iz kritja (izključitve) in škod, ki predstavljajo za zavarovalnico večji rizik in jih je potrebno izrecno dogovoriti in zapisati v zavarovalno polico ter v večini tudi doplačati premijo (razširitve). Take razširitve so škode, ki so posledica ali nastanejo zaradi:
 • nakladanja ali razkladanja tovora,
 • prevoza živih živali,
 • prevoza novih vozil,
 • prevoza rabljenih vozil,
 • prevoza s prevoznimi sredstvi s kontrolirano temperaturo,
 • prevoza dokumentov,
 • izvengabaritnega prevoza,
 • vlomske tatvine,
 • puščanja prevoznih sredstev brez nadzora,
 • plačila trošarinskih dajatev,
 • kabotažnih prevozov, po vseh državah članicah Evropske unije,
 • prevoza selitvenih predmetov,
 • prevoza s podprevozniki,
 • prevoza po državah nekdanje ZSSR.
Zahteve trga prevoznih storitev se nenehno spreminjajo in tudi zavarovalnica prilagaja svoje zavarovalne pogoje tem zahtevam. Tako nudimo prevoznikom prilagojene zavarovalne vsote do 600.000 EUR po škodnem dogodku, v zavarovalnem kritju imamo tudi transportno embalažo (kontejnerje, palete,…) ter stroške uničenja tovora. Dodatno smo naredili zavarovanje stroškov reševanja tovora v primeru nastanka prometne nesreče, za katero ni odgovoren sam prevoznik.

Kaj lahko vpliva na premijo? Kakšne so ugodnosti?

Na premijo vpliva obseg zavarovalnega kritja (temeljno + razširitve), limit kritja po škodnem dogodku, nosilnost prevoznega sredstva, višina realizacije iz bruto voznin, število zavarovanih prevoznih sredstev, škodni rezultat. Ugodnosti so zlasti ugoden škodni rezultat (tudi do 50 % popusta), popust na večje število zavarovanih prevoznih sredstev

Kdo lahko sklene tovrstno zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete prevoznike, fizične ali pravne osebe, s sedežem dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki imate licenco za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu.

Ali je za sklepanje zavarovanja potreben tovorni list?

Tovorni list je dokument, ki služi kot dokaz o sklenjeni PREVOZNI POGODBI in je dokument, ki ga podpišejo udeleženci v prevozu tovora, t.j. pošiljatelj tovora, prevoznik in prejemnik tovora. Tovorni list nima nobene povezave s sklepanjem zavarovanja. Zavarovanje se sklepa za vse prevoze, ki jih opravi prevoznik in ne le za posamezen prevoz na podlagi enega tovornega lista. V primeru škodnega dogodka na posameznem tovoru na posameznem prevozu pa seveda mora prevoznik predložiti tovorni list za konkretni tovor.

Deli povezavo na:
Share on Google+