Zavarovanje prevozniške odgovornosti za tovor v cestnem prometu

Prevoznik v cestnem prometu je odgovoren za škodo na tovoru, ki ga je prevzel na prevoz z ustreznim prevoznim dokumentom. Obseg njegove odgovornosti je zakonsko določen za domače, mednarodne in kabotažne prevoze.

Predmet zavarovanja

Predmet zavarovanja so škode, ki jih od prevoznikov z odškodninskimi zahtevki zahtevajo oškodovanci zaradi izgube ali poškodb tovora oziroma zamude pri izročitvi tovora na podlagi njihove odgovornosti, ki je določena z naslednjimi zakoni in predpisi:
  • z Zakonom o prevoznih pogodbah v cestnem prometu in Obligacijskim zakonikom (za prevoze znotraj Republike Slovenije),
  • s Konvencijo o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cestah (CMR) in protokolom k tej konvenciji (za mednarodne prevoze),
  • z nacionalno zakonodajo posameznih držav članic Evropske unije (za kabotažne prevoze).

Na višino zavarovalne premije vplivajo:

  • izbrani obseg kritja,
  • območje zavarovalnega kritja (domači ali mednarodni prevoz),
  • limit zavarovalnega kritja po posameznem škodnem dogodku in prevoznem sredstvu,
  • nosilnost prevoznega sredstva,
  • višina realizacije na osnovi obračunanih bruto voznin za opravljene prevoze,
  • škodni rezultat, ki se odraža s premijskim razredom,
  • vrsta prevoznega sredstva.
Zavarovalnica Triglav ima organizirano mrežo usposobljenih strokovnjakov po celi Evropi, ki pomagajo v primeru nastanka škode na tovoru.

S tem zavarovanjem prevoznik ne zavaruje tovora, pač pa svojo odgovornost za tovor. Naročnik prevoza oziroma lastnik tovora mora tovor zavarovati sam - odgovornost prevoznika je namreč zakonsko določena in omejena in ne varuje premoženjskih interesov lastnika tovora.

ŽELITE, DA VAM PRIPRAVIMO PONUDBO ZA ZAVAROVANJE?

Izpolnite vprašalnik (pdf in e-verzija) in nam ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si, na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Transportna zavarovanja, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana ali na faks 01 43 18 242.