Zavarovanje splošne odgovornosti

Zavarovanje splošne odgovornosti krije škodo zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, nastalo zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka pri izvajanju zavarovančeve dejavnosti in za katero je slednji odgovoren.
Zavarovanje splošne odgovornosti krije odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb (telesnih poškodb, okvare zdravja ali smrti), ter škodo na stvareh (uničenje, poškodba ali izginitev).

Z dodatnim dogovorom je zavarovanje mogoče razširiti še na odgovornost za čisto premoženjsko škodo, ki nastane zaradi dejanja, opustitve ali napake in ni nastala niti na osebah niti na stvareh.

V okvir splošne odgovornosti sodi pri nas tudi zakonsko obvezno zavarovanje odgovornosti za škode, povzročene okolju. Zavarovanje odgovornosti proti ekološkim škodam se lahko sklene kot razširitev zavarovanja splošne odgovornosti.