Nezgodno zavarovanje oseb, ki službeno potujejo

Nezgodno zavarovanje oseb, ki službeno potujejo je namenjeno podjetjem, katerih zaposleni so zaradi narave dela izpostavljeni večjemu tveganju na službenih potovanjih.
Nezgodno zavarovanja lahko sklene podjetje ali druga organizacija, ki želi zavarovati svoje delavce oziroma člane.

Osebe je mogoče zavarovati za sledeče nevarnosti:
  • izgubo življenja zaradi nezgode,
  • invalidnost kot posledico nezgode,
  • prehodno nesposobnost za redno delo,
  • nastanitev in zdravljenje v bolnišnici,
  • nastanka stroškov zdravljenja.
V primeru sklenitve tega zavarovanja so zavarovane osebe, ki službeno potujejo na podlagi izstavljenega potnega naloga s strani sklenitelja zavarovanja. Jamstvo prične ob odhodu zavarovane osebe od doma oziroma iz podjetja, kjer je zaposlena na službeno potovanje in preneha ob vrnitvi na delovno mesto oziroma ob vrnitvi na njen dom. Za veljavnost zavarovanja je za posamezna službena potovanja potrebno izdati potni nalog.

Premija je mesečna, ni odvisna od števila potovanj zavarovane osebe v enem mesecu. Premija se spremeni samo v primeru, če posamezno potovanje traja neprekinjeno več kot 15 dni.