Pravna zaščita zaradi uporabe vozila za voznika in potnike

Pravna pomoč pride prav v primerih, ko boste zaradi prometne nesreče potrebovali mnenje in zastopanje pravnih strokovnjakov.  Že za nekaj Evrov letne premije vam bomo povrnili stroške, ki bodo pri tem nastali.

Zavarovanje krije vse potrebne stroške zastopanja v kazenskih postopkih in postopkih pred sodnikom za prekrške. Krije tudi vse potrebne stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo v zvezi s prometno nesrečo ter potrebne stroške obrambe pred odškodninskimi zahtevki drugih oseb. Poleg sklenitelja zavarovanja in lastnika vozila so zavarovalne zaščite deležni tudi voznik in potniki v zavarovanem vozilu.


Natančnejši opis in pregled kritij si lahko ogledate tudi v prospektu in v zavarovalnih pogojih.

RAZLOGI ZA TRIGLAV

  1. kakovostna ponudba vseh avtomobilskih zavarovanj;
  2. hitro in učinkovito reševanje in prijava škode za kasko zavarovanje tudi preko spleta, na modri številki 080 555 555 in na pogodbenih servisih Zavarovalnice Triglav, ki so označeni z napisom »Prijava škod«;
  3. 24-urna asistenca doma in v tujini;
  4. avtomobilski paketi: do 17 %   paketni popust in do 4 % popust, če imate sklenjeno tudi paketno zavarovanje doma;
  5. »moj bonus« - 5 % popust pri obnovi zavarovanja, če v preteklem letu niste uveljavljali avtomobilske škode;
  6. do 5 % popust na stalnost;
  7. 5 % popust pri takojšnjem plačilu premije.