Avtomobilsko zavarovanje v paketu

Paketna ponudba je najboljša in najugodnejša izbira za vaše avtomobilsko zavarovanje. Paketi se razlikujejo po številu vključenih zavarovanj in višini paketnih popustov.

Tabela paketov avtomobilskih zavarovanj

  COMFORT PLUSCOMFORTVELIKI PLUSVELIKIMALI
Avtomobilska odgovornostXXXXX
Zavarovanje voznika (AO+)1XXXXX
SPLOŠNI KASKOX4X5XX
KOMBINACIJE   DELNEGA KASKA B2 - naravne in elementarne nesrečeXXXX
D - divjad in domače živaliX
X

E - stekloX
X

H - parkiriščeX
X

I - nadomestno voziloX
X

J - zunanja svetlobna telesa in ogledalaX
X

K3 - krajaXXXX
Avtomobilska asistenca///

Avtomobilska asistenca PLUS//X

Avtomobilska asistenca COMFORTXX///
Pravna zaščitaX
X

Nezgodno zavarovanje voznika in potnikovX
X

Paketni popust 617 %15 %17 %10 %5 %
Legenda:
X - obvezna izbira vseh tako onačenih zavarovanj
/ - ni možna sklenitev
Opombe:
1 - Zavarovanje voznika AO+ lahko sklenete le skupaj z zavarovanjem AO.
2 - Kombinacijo B lahko sklenete le skupaj z zavarovanjem splošnega kaska ali zavarovanjem AO.
3 - Kombinacijo K lahko sklenete le skupaj z zavarovanjem splošnega kaska.
4 - Obvezna sklenitev splošnega kaska brez odbitne franšize ter obvezna prepustitev izbire izvajalca in načina popravila vozila zavarovalnici.
5 - Poleg opombe št- 4 je obvezno tudi doplačilo odkupa posledic 1. škode.
6 - Paketni popust se obračuna na vsa avtomobilska zavarovanja.           


Natančnejši opis zavarovalnih kritij si lahko ogledate s klikom na posamezno zavarovanje v navigaciji, v prospektu ali v splošnih pogojih posameznih zavarovanj.

RAZLOGI ZA TRIGLAV

  1. avtomobilski paketi: do 17 %   paketni popust in do 4 % popust, če imate sklenjeno tudi paketno zavarovanje doma;
  2. »moj bonus« - 5 % popust pri obnovi zavarovanja, če v preteklem letu niste uveljavljali avtomobilske škode;
  3. do 5 % popust na stalnost;
  4. 5 % popust pri takojšnjem plačilu premije;
  5. kakovostna ponudba vseh avtomobilskih zavarovanj;
  6. hitro in učinkovito reševanje in prijava škode za kasko zavarovanje tudi preko spleta, na modri številki 080 555 555 in na pogodbenih servisih Zavarovalnice Triglav, ki so označeni z napisom »Prijava škod«;
  7. 24-urna asistenca doma in v tujini.