Pomislite tudi nase

S sklenitvijo zavarovanja poskrbite za svojo varnost, saj se v primeru hujših posledic izognete odvisnosti od drugih.

Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost je primarno namenjeno pokritju izpada dela dohodka v primeru invalidske upokojitve, morebitnih stroškov zdravljenja, prilagoditve bivanjskega okolja in oskrbe v primeru nastopa popolne in trajne delovne nezmožnosti. Hkrati poskrbite za osnovno varnost svojih najdražjih v primeru smrti.

Zavarovanje ne vsebuje varčevalne komponente, zato omogoča visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah. Primerno je za delovno aktivno prebivalstvo.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

5 razlogov za sklenitev

1 Osebna varnost
2 Varnost družine
3 Nizke premije
4 Visoka finančna varnost
5 Davčna obravnava
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
IZRAČUNAJTE
Kako tvegano
živite?
NAREDITE TEST
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
IZRAČUNAJTE
Kako tvegano
živite?
NAREDITE TEST

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost je namenjeno zaposlenim osebam. S sklenitvijo tega zavarovanja se zavarujejo za primer popolne trajne nezmožnosti za delo in za primer smrti kot posledice nezgode ali bolezni. Zavarovanje je primarno namenjeno pokritju izpada dela dohodka v primeru invalidske upokojitve, stroškov morebitnega zdravljenja, prilagoditve bivanjskega okolja in oskrbe v primeru nastopa popolne in trajne delovne nezmožnosti oziroma stroškov, ki nastanejo ob smrti zavarovane osebe.

Ali sprememba delovnega mesta vpliva na zavarovanje in višino zavarovalne premije?

Vrsta dela, ki ga opravlja zavarovana oseba, vpliva na višino zavarovalne premije. V primeru, da zavarovana oseba spremeni vrsto dela je potrebno o tem obvestiti zavarovalnico. Kadar ob tem pride do povečanja ali zmanjšanja nevarnosti, se temu ustrezno prilagodi zavarovalna premija.

Kaj se zgodi, če v času trajanja zavarovanja ne pride do zavarovalnega primera – popolna trajna delovna nezmožnost ali smrt?

Zavarovanje ne vsebuje varčevalne komponente, zato pride do izplačila zgolj ob nastopu zavarovalnega primera med trajanjem zavarovanja.

Kje lahko sklenem zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete:


Z zastopnikom lahko zavarovanje sklenete osebno ali na daljavo. Oglejte si, kako poteka celoten postopek sklenitve na daljavo.Za več informacij lahko:

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Oglejte si tudi