Poskrbite za svoje najdražje in varno varčujte

S sklenitvijo zavarovanja svojim najdražjim zagotovite finančno varnost, če se vam zgodi najhujše, ob tem pa varno varčujete.

Življenjsko zavarovanje z delnim povračilom premije zagotavlja izplačilo:

 • dogovorjene zavarovalne vsote v primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja ali
 • dela premije v višini 30 % plačanih premij za osnovno zavarovanje ob poteku zavarovanja skupaj z morebitno udeležbo na dobičku, če se zavarovanje izteče brez škodnega dogodka.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje
Osnovno in dodatna zavarovanja
Življenjski slog in premija
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • osebe od izpolnjenega 18. do 65. leta starosti,
 • osebe, ki ob izteku zavarovanja niso starejše od 75 let.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

OSNOVNO ZAVAROVANJE

 • Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti.
 • Ob nastopu nove življenjske situacijei lahko povečate zavarovalno vsotoi.
 • V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti. Zavarovanje v tem primeru preneha.
 • Če zavarovanje izteče brez škodnega dogodka, se ob poteku zavarovanja izplača 30 % plačane premije osnovnega zavarovanja. Izplačilo se lahko poveča za pripis morebitnega dobička.


DODATNA ZAVAROVANJA

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z obročnim plačevanjem premije lahko priključite dodatna zavarovanja:

 • Dodatno nezgodno zavarovanje
 • Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
 • Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb, pri čemer lahko izbirate med dvema paketoma:
  • osnovni paket, ki krije prvi pojav ene izmed štirih hujši bolezni
  • razširjeni paket, ki krije:
   za odrasle:
   • prvi pojav ene izmed 23-ih hujših bolezni in poškodb za zavarovane osebe
   • Drugo zdravniško mnenje za zavarovane osebe
   za otroke:
   • prvi pojav ene izmed 20-ih hujših bolezni in poškodb za otroke zavarovane osebe,
   • Genetska analiza Triglav DNK za otroke zavarovane osebe

Glede na zdravstveno stanje, indeks telesne mase, poklic zavarovane osebe in morebitno ukvarjanje s tveganimi prostočasnimi aktivnostmi zavarovane osebe razdelimo v tri razrede:

 • kadilci,
 • nekadilci,
 • nekadilci z ugodnim življenjskim slogom po kriterijih zavarovalnice.


UGODEN ŽIVLJENJSKI SLOG
Življenjski slog pomeni za posameznika značilen način življenja in lahko vpliva na višino premije ob sklenitvi zavarovanja.

Z za zavarovalnico ugodnim življenjskim slogom bo ugodnejša vaša premija.

IZPLAČILA IZ OSNOVNEGA ZAVAROVANJA
V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti. Zavarovanje v tem primeru preneha. Upravičenec lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem ali kombinacijo obojega.

Če zavarovanje izteče brez škodnega dogodka, se ob poteku zavarovanja izplača 30 % plačane premije osnovnega zavarovanja skupaj z morebitnim pripisom dobička.


Odkup
Odkup zavarovanja je možen po dveh letih trajanja zavarovanja. Odkupna vrednost zavarovanja znaša 30 % plačane premije osnovnega zavarovanja. Pri odkupu pred iztekom 10-ih let trajanja zavarovanja se obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5%.


Z dodatnim nezgodnim zavarovanjem poskrbite za finančno varnost v primeru nastanka nezgode. Vrsto in višino kritij poljubno določite glede na vaše potrebe. Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi kritji:

 • nezgodna smrt,
 • trajna invalidnost kot posledica nezgode,
 • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
 • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode,
 • nadomestilo za zlome, izpahe in opekline,
 • mesečna nezgodna renta za invalidnost, pri čemer lahko izbirate med dobo izplačevanja rente (5, 10, 15, 20 in 25 let) ter oblikama:
  • nezgodno rento za primer 30 ali več odstotkov trajne invalidnosti ali
  • nezgodno rento za primer 50 ali več odstotkov trajne invalidnosti.


Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi v primeru poškodbe v okviru zavarovalne vsote krije stroške specialistične obravnave, zahtevnih diagnostičnih postopkov in ambulantne rehabilitacije, ki nastanejo pri izvajalcih zdravstvenih storitev, najavljenih preko Zdravstvene točke®.


Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb izplača zavarovalno vsoto glede na izbrano različico tega dodatnega zavarovanja (Osnovni ali Razširjeni paket), in sicer ob pojavu hujše bolezni ali poškodbe.


Dodatno nezgodno zavarovanje otrok izplača:

 • zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti otrok, starih od 15 do 28 let,
 • zavarovalno vsoto za trajno invalidnost zaradi nezgode,
 • dnevno nadomestilo za čas zdravljenja,
 • nadomestilo za bolnišnični dan,
 • dodatek za bolnišnični dan v tujini zaradi posledic nezgode.


Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco v okviru zavarovalnih vsot krije stroške nujnega zdravljenja in prevoza v primeru nezgode ali bolezni, ki se pojavi na potovanju v tujini.


Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja , ki ga bodo za določeno zdravstveno stanje zavarovane osebe ali njenih ožjih družinskih članov (partner, otroci) oblikovali neodvisni strokovnjaki ene od svetovno priznanih zdravstvenih ustanov, in sicer na podlagi razpoložljive zdravstvene dokumentacije o določenem zdravstvenem stanju.

Življenjsko zavarovanje z delnim povračilom premije
Zavarovalno kritje smrt
delno povračilo premije
Zavarovalec fizična ali pravna oseba
Kdo se lahko zavaruje osebe v starosti od 18 do 65 let
Zavarovalna doba 10 do 30 let, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe
Minimalna premija 15 EUR mesečno
Frekvenca plačevanja mesečna, kvartalna, polletna, letna
Možne oblike izplačila zavarovalne vsote v enkratnem znesku; obročno, del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja povečanje zavarovalne vsote
odkup
Možnost priključitve dodatnih zavarovanje Dodatno nezgodno zavarovanje
Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini
Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

5 razlogov za sklenitev

1 Finančna varnost družine
2 Varno varčevanje
3 Osebna varnost z dodatnimi zavarovanji
4 Predčasno izplačilo odkupne vrednosti
5 Davčne olajšave
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
Izračunaj

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Življenjsko zavarovanje z delnim povračilom premije je namenjeno pokritju obveznosti, ki bi ob smrti zavarovane osebe bremenile bližnje. Hkrati omogoča varno varčevanje za morebitne nakupe v prihodnosti. Ob poteku zavarovanja namreč zavarovalnica izplača 30 % vplačane premije osnovnega zavarovanja, skupaj z morebitnim dobičkom, če zavarovana oseba preživi dogovorjeno dobo zavarovanja.

Kolikšno zavarovalno vsoto potrebujem?

V primeru smrti bližnjega naj bi njegovi svojci potrebovali vsaj tri leta, da se »postavijo« na noge. Zato je priporočljiv znesek za nadomestitev izpada dohodka v primeru smrti zavarovane osebe minimalno trikratnik njenih letnih prihodkov. Višina kritja je odvisna od potreb družine, njenih načrtov, najetih kreditov in vsega, kar bi lahko svojce finančno bremenilo v primeru smrti zavarovane osebe.

Kdaj na zdravniški pregled in kdo ga plača?

Zdravniški pregled zavarovane osebe je predviden nad določenimi mejami zavarovalnih vsot, odvisno od starosti zavarovane osebe. Zdravniški pregled plača zavarovalnica.

Kje lahko sklenete to zavarovanje?

Zavarovanje se lahko sklene v poslovalnicah Nova KBM d.d ali v poslovalnicah Abanke.

Informacije v zvezi z želenim zavarovanjem lahko preberete v dokumentih, ki predstavljajo to zavarovanje ali

 • v poslovalnicah Nove KBM ali na telefonski številki 02 229 22 90 ali 080 17 70,
 • v poslovalnicah Abanke ali na telefonski številki  Abafon 080 1 360.

Oglejte si tudi