Za brezskrbno kolesarjenje

Asistenca za kolo in kolesarja ter še mnogo več.

Poskrbite za varno in brezskrbno kolesarjenje – za primer povzročitve škode drugim osebam in njihovim stvarem, za primer, da se med vožnjo s kolesom poškodujete in za primer, če se poškoduje ali uniči kolo.

Zagotovite si tudi asistenčno pomoč za vas in vaše kolo. V nujnem primeru nas pokličite in pomagali vam bomo – klic iz Slovenije na 080 28 64, klic iz tujine na +386 2 222 28 64.

Zavarovanje za kolo in kolesarja lahko sklenete posamezniki, lastniki in uporabniki koles, koles na električni in drug pogon s pedali, ki jih po zakonu ni treba registrirati.

Paketi zavarovanj

Osnovni
Kasko

Osnovni paket vključuje:

 • asistenco za kolo in kolesarja,
 • zavarovanje odgovornosti kolesarja in
 • nezgodno zavarovanje.


Letna premijai znaša 30,05 EUR.

Kasko paket vključuje naslednja zavarovanja:

 • asistenco za kolo in kolesarja,
 • zavarovanje odgovornosti kolesarja,
 • nezgodno zavarovanje in
 • kasko zavarovanje kolesa.


Letna premijai znaša 30,05 EUR + 4,45 % od vrednosti (novega) kolesa.

Če ste kupili novo kolo, lahko kasko paket sklenete v roku 7 dni od dneva nakupa. Če kolo ni novo, lahko kasko paket sklenete le, če ga pregleda pooblaščena oseba zavarovalnice. Več informacij dobite na 080 555 555.

Kaj krijejo posamezna zavarovanja?

Zavarovanje
odgovornosti
Asistenčne
storitve
Nezgodno
zavarovanje
Kasko
zavarovanje

 • Zavarovanje velja za območje Evrope.
 • Višina kritja je do 30.000 EUR.
 • Krita je škoda, ki jo lastnik (zavarovanec, naveden na polici) in uporabnik kolesa (naveden na polici) povzroči tretjim osebam ali stvarem tretjih oseb.
 • Soudeležba zavarovanca pri škodi znaša 10 % od škode, minimalno 100 EUR, največ 500 EUR.

Organizacija in kritje stroškov:

 • pomoči doma in na cesti ter prevoz kolesa (skrb za kolo);
 • prevoza zavarovanca, namestitev v hotelu in posredovanje informacij (skrb za zavarovanca).


Asistenčne storitve so zagotovljene na območju Slovenije vsak dan od 6. ure zjutraj do 23. ure zvečer, doplačilo za razširitev območja na Avstrijo, Italijo, Hrvaško in Madžarsko znaša 6,73 EUR z upoštevanim 8,5-odstotnim davkom od prometa zavarovalnih poslov.

Za pomoč pokličite na brezplačno številko 080 28 64, iz tujine na +386 2 222 28 64.

Velja za zavarovance od 14. leta starosti in vsebuje kritja za:

 • nezgodno smrt – 10.000 EUR,
 • trajno invalidnost – 20.000 EUR ter
 • nadomestilo za bolnišnični dan – 15 EUR.

Zavarovanje krije:

 • poškodovanje ali uničenje zavarovančevega kolesa zaradi prometne nesreče (ko je kolo udeleženo v prometni nesreči ali zaradi prometne nesreče z vozilom, na ali v katerem je kolo);
 • posledice nevarnosti vlomske tatvine (samo iz zaklenjenih prostorov; navadna tatvina ni krita), ropa, požara, toče, strele, eksplozije, viharja, manifestacije in demonstracije, padca letala in potresa.


Vaša soudeležba pri škodi zaradi prometne nesreče ali vlomske tatvine znaša 50 EUR.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

Asistenca

Na cesti in doma

Med 6. uro zjutraj in 23. uro zvečer:

 • hitra pomoč in reševanje škode,
 • organizacija pomoči na cesti ali doma,
 • prevoz kolesa in kolesarja,
 • namestitev v hotelu,
 • nasveti in koristne informacije,
 • v Sloveniji (možna je razširitev kritja na Avstrijo, Italijo, Hrvaško in Madžarsko).

BREZPLAČNA ŠTEVILKA ZA KLIC IZ SLOVENIJE:

080 28 64

ZA KLIC IZ TUJINE:

+386 2 222 28 64

Prijava škode

Pogosta vprašanja

Ali asistenca nudi tudi prevoz do doma ali začasne namestitve?

Zavarovalnica v asistenčnem primeru, ko kolesa ni mogoče popraviti na kraju asistenčnega primera, organizira prevoz zavarovanca do najbližjega pooblaščenega servisa, bivališča, namembnega kraja ali hotela. Prevoz se organizira z enim od naslednjih prevoznih sredstev: z vozilom izvajalca asistenčne storitve, javnim prevoznim sredstvom, taksijem ali nadomestnim vozilom.

Ali je možna asistenca tudi izven urejenih poti?

Zavarovalnica ne zagotavlja storitve in ne krije stroškov, če je asistenčni primer nastal na območjih, ki niso dostopna s cestnim vozilom izvajalca asistenčnih storitev.

Ali kasko zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane pri padcu s kolesom?

Da, kasko zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane pri padcu s kolesom.

Kdaj in kje so na voljo asistenčne storitve?

Asistenčne storitve so vam na voljo med 6. uro zjutraj in 23. uro zvečer po vsej Sloveniji, in sicer na območjih, ki so dostopna s cestnim vozilom izvajalca asistenčnih storitev. Lahko pa ob sklenitvi zavarovanja izberete tudi razširjeno območje, ki poleg Slovenije pokriva še Italijo, Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko.

Ali lahko Asistenčni center pokličem tudi zaradi počene pnevmatike na kolesu?

Asistenčni center vam pomaga tudi v takšnih primerih. Pri tem zavarovalnica krije stroške prihoda izvajalca storitve ter stroške za storitev, opravljeno v eni uri. Ne krije pa stroškov materiala in rezervnih delov.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Oglejte si tudi