Prilagodljivo, prav za vse

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem nudi možnost hkratnega zavarovanja in varčevanja.

Kombinacija življenjskega zavarovanja za primer smrti in varnega varčevanja za primer doživetja.

Zavarovanju lahko priključite različna dodatna zavarovanja, s čimer še povečate finančno varnost, tako svojo kot tudi varnost vaših bližnjih. 

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje
Osnovno in dodatna zavarovanja
Naložba
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • osebe od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti,
 • osebe, ki ob izteku zavarovanja niso starejše od 75 let.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

OSNOVNO ZAVAROVANJE

 • Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti oz. doživetja, ki jo lahko v času trajanja zavarovanja povišate. S tem se poviša tudi premija.
 • V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti skupaj z do tedaj pripisanimi dobički. Zavarovanje v tem primeru preneha.
 • Ob doživetju zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto skupaj s pripisanimi dobički.


DODATNA ZAVAROVANJA

Življenjskemu zavarovanju z varčevanjem lahko priključite dodatna zavarovanja:

 • Dodatno nezgodno zavarovanje
 • Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
 • Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb, pri čemer lahko izbirate med dvema paketoma:
  • osnovni paket, ki krije prvi pojav ene izmed štirih hujši bolezni
  • razširjeni paket, ki krije:
   za odrasle:
   • prvi pojav ene izmed 23-ih hujših bolezni in poškodb za zavarovane osebe
   • Drugo zdravniško mnenje za zavarovane osebe
   za otroke:
   • prvi pojav ene izmed 20-ih hujših bolezni in poškodb za otroke zavarovane osebe,
   • Genetska analiza Triglav DNK za otroke zavarovane osebe
  • Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
  • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco
  • Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja.

Varno varčevanje v sklopu Življenjskega zavarovanja z varčevanjem
Višina izplačila ob doživetju je zagotovljena z zavarovalno pogodbo. Ob doživetju se izplača dogovorjena zavarovalna vsota, povečana za pripisane dobičke.

Pripisi dobičkov
Življenjsko zavarovanje z varčevanjem je udeleženo pri vsakoletnem pozitivnem rezultatu, ki ga Zavarovalnica Triglav ustvari z upravljanjem kritnega sklada življenjskih zavarovanj. Delež udeležbe posameznega zavarovanja pri dobičku se pretvori v dodatno zavarovalno vsoto. Zavarovalec je o pripisih tudi pisno obveščen.

IZPLAČILA IZ OSNOVNEGA ZAVAROVANJA

Izplačilo v primeru smrti
V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti skupaj z do tedaj pripisanimi dobički. Zavarovanje v tem primeru preneha.

Izplačilo ob poteku zavarovalne dobe
V primeru doživetja zavarovalne dobe zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto skupaj s pripisanimi dobički. Upravičenec lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem ali kombinacijo obojega.


IZPLAČILA IZ DODATNIH ZAVAROVANJ

Dodatno nezgodno zavarovanje izplača zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti ter za primer trajne invalidnosti zaradi nezgode. Odločite se lahko še za naslednja zavarovalna kritja:

 • mesečno nezgodno rento za invalidnost,
 • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
 • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode.

Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi v primeru poškodbe v okviru zavarovalne vsote krije stroške specialistične obravnave, zahtevnih diagnostičnih postopkov in ambulantne rehabilitacije, ki nastanejo pri izvajalcih zdravstvenih storitev, najavljenih preko Zdravstvene točke®.

Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb izplača zavarovalno vsoto glede na izbrano različico tega dodatnega zavarovanja (Osnovni ali Razširjeni paket), in sicer ob pojavu hujše bolezni ali poškodbe.

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco v okviru zavarovalnih vsot krije stroške nujnega zdravljenja in prevoza v primeru nezgode ali bolezni, ki se pojavijo na potovanju v tujini.

Dodatno nezgodno zavarovanje izplača:

 • zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti otrok, starih od 15 do 28 let,
 • zavarovalno vsoto za trajno invalidnost zaradi nezgode,
 • dnevno nadomestilo za čas zdravljenja,
 • nadomestilo za bolnišnični dan,
 • dodatek za bolnišnični dan v tujini zaradi posledic nezgode.

Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja , ki ga bodo za določeno zdravstveno stanje zavarovane osebe ali njenih ožjih družinskih članov (partner, otroci) oblikovali neodvisni strokovnjaki ene od svetovno priznanih zdravstvenih ustanov, in sicer na podlagi razpoložljive zdravstvene dokumentacije o določenem zdravstvenem stanju.

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem


obročno plačevanje premije
Zavarovalno kritje Smrt in doživetje
Zavarovalec Fizična ali pravna oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 14 do 65 let
Zavarovalna doba 5 do 25 let, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe
Vzajemno zavarovanje Zavarovanje dveh oseb na eni polici
Premija Minimalna premija 20 EUR mesečno
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Pripis dobička Življenjska zavarovanja so soudeležena pri vsakoletnem pozitivnem rezultatu, ki je ustvarjen z upravljanjem portfelja teh zavarovanj
Možne oblike izplačila zavarovalne vsote V enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote: v primeru potrebe po večji finančni varnosti skladno s splošnimi pogoji (rojstvo otroka, najem kredita za nakup nepremičnine, ...)
Predčasno izplačilo - predujem: lahko se zahteva po določenem času trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev
Predčasno izplačilo v primeru rojstva otroka
Mirovanje zavarovanja: lahko se zahteva po določenem času trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev
Odkup zavarovanja: lahko se zahteva po določenem času trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje
Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini
Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

8 razlogov za sklenitev

1 Zavarovanje in varčevanje
2 Varnost družine
3 Osebna varnost
4 Vzajemno zavarovanje dveh oseb
5 Predplačilo ob rojstvu otroka
6 Varna naložba
7 Pripis dobička
8 Davčne olajšave

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Zavarovanje je namenjeno vsem, ki želite varčevati in biti hkrati tudi življenjsko zavarovani.

Kako do privarčevanih sredstev pred iztekom zavarovanja?

Pod določenimi pogoji lahko zahtevate izplačilo predujma ali izplačilo odkupne vrednosti.

Izplačilo ob rojstvu otroka

Enkratni znesek v višini 10 % zavarovalne vsote za doživetje, vendar ne več kot 500 EUR, se izplača samo enkrat med trajanjem zavarovanja za otroka, ki se rodi po prvem letu trajanja zavarovanja, s katerim je zavarovana mati otroka. Prejeti znesek se ob nastopu zavarovalnega primera poračuna.

Kakšne so moje možnosti v primeru nezmožnosti plačevanja premije?

V primeru, da vam trenutna finančna situacija ne omogoča plačevanja premije, vam zavarovalnica skladno s pogoji ponuja možnost:

 • mirovanje plačevanja premije,
 • kapitalizacijo zavarovanja.

S posebnim dogovorom se lahko z zavarovalnico dogovorite tudi za znižanje zavarovalne premije.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Oglejte si tudi