Akcijska zavarovanja pretekle ponudbe

Ponudba akcijskih enkratnih naložbenih zavarovanj je bila časovno omejena.

Gre za zavarovanja s plačilom premije v enkratnem znesku, ki vključujejo življenjsko zavarovanje za primer smrti in varčevanje v skladih.

Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
Izračunaj

Naložbeno zavarovanje z jamstvom glavnice Triglav Garant 150

Ponudba Naložbenega zavarovanja z jamstvom glavnice TRIGLAV GARANT 150 je trajala do 15. 6. 2008.

O zavarovanju

Zavarovanje združuje naložbo ter življenjsko zavarovanje z nezgodnim zavarovanjem za primer smrti zaradi nezgode. Sklenilo se je za obdobje do 1. 7. 2020, in sicer tako, da zavarovalna doba ni krajša od 12-ih let.

ZAJAMČENE ZAVAROVALNE VSOTE

Zajamčena vrednost premoženja ob doživetju
Ob koncu zavarovalne dobe se izplača zavarovalna vsota, ki je enaka vrednosti privarčevanega premoženja na naložbenem računu. Pri tem ABANKA VIPA, d.d., jamči, da izplačilo ob izteku zavarovanja ne bo nižje od 150 % čiste premije. Čista premija je vplačana premija, od katere se odštejejo vstopni stroški.

Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti
Naložbeno zavarovanje Triglav Garant 150 vključuje zavarovanje za primer smrti. V primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja se izplača zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti oziroma vrednost privarčevanega premoženja, če je le-ta višja. Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti znaša 110 % vplačane premije. Za izplačilo tega zneska jamči Zavarovalnica Triglav.

Dodatno nezgodno zavarovanje za primer smrti
Zavarovanje vključuje brez doplačila tudi dodatno nezgodno zavarovanje za primer smrti zaradi nezgode. Izplačilo dodatne zavarovalne vsote za primer smrti zaradi nezgode je enako višini enkratne vplačane premije, vendar ne več kot 25.000 EUR oz. največ 50.000 EUR, če je zavarovana oseba zavarovana po več zavarovalnih policah Naložbenega zavarovanja Triglav Garant 150. Za izplačilo jamči Zavarovalnica Triglav.

Naložbeni pristop

Sredstva Naložbenega zavarovanja z jamstvom glavnice Triglav Garant 150 se razdelijo med dve naložbeni komponenti:

  • netvegane vrednostne papirje, s čimer je zajamčeno vsaj 150 % izplačilo čiste premije ob koncu zavarovalne dobe, za kar jamči Abanka Vipa d.d.,
  • nakupno opcijo na indeks MILLENIUM 10 Serie 3 ER (indeks MILLENIUM), katerega uspešnost izračunava banka BNP PARIBAS. Nakupna opcija za obdobje med 1. 7. 2008 in 24. 6. 2020 ob zapadlosti izplača presežek donosa, ki ga indeks Millenium v tem obdobju ustvari čez 50 %.

Med trajanjem zavarovanja je vrednost enote premoženja sklada Triglav Garant 150 v vsakem trenutku enaka vsoti obeh naložbenih komponent. Ob izteku zavarovalne dobe pa je stanje na naložbenem računu enako seštevku zajamčenega izplačila, za kar jamči Abanka, in preseženega donosa indeksa Millenium nad 50 %.

Vrednost enote premoženja Naložbenega zavarovanja Triglav Garant 150 izračunava Abanka Vipa, d.d.

Če indeks Millenium v obdobju naložbe ustvari negativen donos ali donos, nižji od 50 %, dobite izplačanih 150 % čiste premije.

Sklad

SKLAD TRIGLAV GARANT 150
Sredstva na naložbenem računu se vežejo na enote premoženja naložbenega produkta, ki ga Zavarovalnica Triglav ponuja v sodelovanju z banko BNP PARIBAS in ABANKO VIPA, d.d. Sklad Triglav Garant 150 tako predstavlja zunanjo referenčno vrednost, na podlagi katere se določi vrednost premoženja na naložbenem računu. Vrednost enote premoženja (VEP) je odvisna od vrednosti naložbe v naložbene komponente, v katere nalaga sklad Triglav Garant 150.

INDEKS MILLENIUM V OKVIRU SKLADA TRIGLAV GARANT 150
Sredstva v okviru indeksa Millenium so razpršena v več naložbenih razredov in geografskih regij. Razporeditev sredstev določa dinamična naložbena strategija, in sicer tako, da je doseženo optimalno razmerje med prevzetim tveganjem in pričakovanim donosom.

Indeks Millenium je naložbena strategija, ki v okviru sklada Triglav Garant 150 izkorišča širok nabor naložbenih razredov. To daje investitorju možnost izkoristit številne naložbene priložnosti. V preteklih 15-ih letih je v vsakem trenutku vsaj eden izmed naložbenih razredov predstavljal odlično naložbeno priložnost.

Bistvo naložbene strategije indeksa Millenium se skriva v dinamičnem razporejanju sredstev med različnimi razredi v pravem trenutku. Na osnovi donosov, nihajnosti in soodvisnosti se oblikuje optimalna razporeditev naložb, pri kateri je pričakovani donos portfelja ob prevzetem tveganju največji. Tako zasnovana strategija zagotavlja, da investitor ne prevzema prevelikega naložbenega tveganja.

Naložbena strategija se razmeram na trgu hitro prilagaja s spreminjanjem naložb v portfelju. Pretekli donosi strategije so odlični, poseben dokaz uspešnosti pa je učinkovitost strategije v zadnjem obdobju izrazite finančne nestabilnosti.

MILLENIUM - NALOŽBENI PORTFELJ

Naložbeni razred Geografska regija Indeks
Obveznice Evropa IBOXX Sovereigns
Delnice Evropa EuroStoxx 50

ZDA S&P 500

Japonska Topix

Razvijajoči se trgi HSCEI
Surovine Globalno DIAIG
Nepremičnine Evropa EPRA EuroZone
Valutni pari ZDA, Evropa USD-EUR

Posamezni naložbeni razred je predstavljen z najlikvidnejšo in kreditno najvarnejšo obliko naložbe v tem razredu.

Naložbeno zavarovanje z jamstvom vrednosti enote premoženja Triglav V.E.P

Ponudba Naložbenega zavarovanja z jamstvom vrednosti enote premoženja TRIGLAV V.E.P. je trajala do 16. 1. 2009.

O zavarovanju

Ponudba Naložbenega zavarovanja z jamstvom vrednosti enote premoženja TRIGLAV V.E.P. je trajala do 16. 1. 2009. Sklenilo se je za obdobje do 1. 7. 2020.

Zavarovanje združuje naložbo ter življenjsko zavarovanje z nezgodnim zavarovanjem za primer smrti zaradi nezgode.

ZAJAMČENE ZAVAROVALNE VSOTE

Zajamčena vrednost premoženja ob doživetju
Ob koncu zavarovalne dobe se izplača zavarovalna vsota, ki je enaka vrednosti privarčevanega premoženja na naložbenem računu. Zaradi vključenega jamstva VEP slednja ob izteku zavarovalne dobe ne more biti nižja od 15 EUR.

Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti
Naložbeno zavarovanje Triglav V.E.P. vključuje zavarovanje za primer smrti. V primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja se izplača zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti oziroma vrednost privarčevanega premoženja, če je le-ta višja. Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti znaša 110 % vplačane premije. Za izplačilo tega zneska jamči Zavarovalnica Triglav.

Dodatno nezgodno zavarovanje za primer smrti
Zavarovanje vključuje brez doplačila tudi dodatno nezgodno zavarovanje za primer smrti zaradi nezgode. Izplačilo dodatne zavarovalne vsote za primer smrti zaradi nezgode je enako višini enkratne vplačane premije, vendar ne več kot 25.000 EUR oz. največ 50.000 EUR, če je zavarovana oseba zavarovana po več zavarovalnih policah Naložbenega zavarovanja Triglav V.E.P. Za izplačilo jamči Zavarovalnica Triglav.

Naložbeni pristop

Sredstva Naložbenega zavarovanja z jamstvom glavnice Triglav Garant 150 se razdelijo med dve naložbeni komponenti:

  • dolžniške vrednostne papirje, s čimer je ob izteku zavarovanja zajamčena vrednost enote premoženja v višini 15 EUR, za kar jamči Abanka Vipa, d.d.,
  • nakupno opcijo na indeks MILLENIUM 10 Serie 3 ER (indeks MILLENIUM), katerega uspešnost izračunava banka BNP PARIBAS. Nakupna opcija ob zapadlosti izplača presežek donosa, ki ga bo indeks Millenium ustvaril v obdobju od 1. 7. 2008 do 24. 6. 2020 nad 50 %, za kar jamči banka BNP Paribas.

Med trajanjem zavarovanja je vrednost enote premoženja sklada Triglav Garant 150 v vsakem trenutku določena glede na vrednosti obeh naložbenih komponent. Ob izteku zavarovalne dobe pa je stanje na naložbenem računu enako seštevku zajamčenega izplačila in preseženega donosa indeksa Millenium.

Vrednost enote premoženja izračunava Abanka Vipa, d.d., objavlja pa se na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav.

Če indeks Millenium v obdobju naložbe (od 1. 7. 2008 do 24. 6. 2020) ustvari negativen donos ali donos, nižji od 50 %, bo VEP ob izteku zavarovanja enaka 15 EUR.

Sklad

SKLAD TRIGLAV GARANT 150
Sredstva naložbenega zavarovanja z jamstvom VEP se vežejo na enote premoženja sklada Triglav Garant 150. Sklad Triglav Garant 150 predstavlja naložbeni produkt, ki ga Zavarovalnica Triglav ponuja v sodelovanju z banko BNP PARIBAS in ABANKO VIPA, d.d. Sklad Triglav Garant 150 predstavlja zunanjo referenčno vrednost, na podlagi katere se določi vrednost premoženja na naložbenem računu. VEP je odvisna od vrednosti naložbe v naložbene komponente, v katere nalaga sklad Triglav Garant 150.

NALOŽBENA STRATEGIJA (INDEKS MILLENIUM V OKVIRU SKLADA TRIGLAV GARANT 150)
Sredstva v okviru indeksa Millenium so razpršena v več naložbenih razredov in geografskih regij. Razporeditev sredstev določa dinamična naložbena strategija, in sicer tako, da je doseženo optimalno razmerje med prevzetim tveganjem in pričakovanim donosom.

Indeks Millenium predstavlja naložbeno strategijo, ki v okviru sklada Triglav Garant 150 izkorišča širok nabor naložbenih razredov. To daje investitorju možnost izkoristiti številne naložbene priložnosti. V preteklih 15-ih letih je v vsakem trenutku vsaj eden izmed naložbenih razredov predstavljal odlično naložbeno priložnost.

Bistvo naložbene strategije indeksa Millenium je dinamično razporejanje sredstev med različnimi razredi. Na osnovi donosov, nihajnosti in soodvisnosti se oblikuje optimalna razporeditev naložb, pri kateri je pričakovani donos portfelja ob prevzetem tveganju največji. Tako zasnovana strategija zagotavlja, da investitor ne prevzema prevelikega naložbenega tveganja.

Naložbena strategija se razmeram na trgu hitro prilagaja s spreminjanjem naložb v portfelju. Pretekli donosi strategije so odlični, poseben dokaz uspešnosti pa je učinkovitost strategije v zadnjem obdobju izrazite finančne nestabilnosti.

MILLENIUM - NALOŽBENI PORTFELJ

Naložbeni razred Geografska regija Indeks
Obveznice Evropa IBOXX Sovereigns
Delnice Evropa EuroStoxx 50
ZDA S&P 500
Japonska Topix
Razvijajoči se trgi HSCEI
Surovine Globalno DIAIG
Nepremičnine Evropa EPRA EuroZone
Valutni pari ZDA, Evropa USD-EUR

Posamezni naložbeni razred je predstavljen z najlikvidnejšo in kreditno najvarnejšo obliko naložbe v tem razredu.

Oglejte si tudi