Kako prijaviti škodni dogodek?

Načini prijave po zavarovalnih vrstah

Avtomobilska zavarovanja
Prijava škode iz avtomobilskega kaska (AKA) Spletna prijava Obrazci Seznam servisov
Prijava škode iz avtomobilskega kaska - toča Spletna prijava Obrazci Seznam servisov
Prijava škode iz avtomobilske odgovornosti (AOD)
Obrazci Seznam poslovalnic
Vložitev zahtevka za telesne poškodbe
Obrazci
Premoženjska zavarovanja
Prijava škode iz požarnega zavarovanja (POC) Spletna prijava 
Obrazci Naroči zastopnika
Prijava škode iz paketnega zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov lastnikov stanovanjskih hiš (DOM) Spletna prijava Obrazci Naroči zastopnika
Prijava škode iz zavarovanja stanovanjskih premičnin (STA) Spletna prijava 
Obrazci Naroči zastopnika
Prijava škode iz zavarovanja stekel (STE) Spletna prijava Obrazci Naroči zastopnika
Prijava škode iz strojelomnega zavarovanja (STR) Spletna prijava Obrazci Naroči zastopnika
Prijava škode iz zavarovanja računalnikov (RAC) Spletna prijava Obrazci Naroči zastopnika
Prijava škode iz zavarovanja živali (ZIV) Spletna prijava Obrazci Naroči zastopnika
Prijava škode iz zavarovanja posevkov in plodov (PLO) Spletna prijava Obrazci Naroči zastopnika
Prijava škode iz zavarovanja koles in kolesarjev Spletna prijava Obrazci Seznam poslovalnic
Prijava škode iz transportnih zavarovanj (TR)
Obrazci Naroči zastopnika
Prijava škode zaradi vloma ali ropa (VLOM) Spletna prijava
Naroči zastopnika
Ostala zavarovanja
Prijava škode iz naslova osebnih zavarovanj
Obrazci
Prijava škode iz naslova nezgodnih zavarovanj Spletna prijava Obrazci
Prijava škode iz zavarovanja finančne vrzeli ("gap-insurance")
Obrazci
Prijava škode iz zavarovanja kreditojemalcev za primer brezposelnosti, nezgodne smrti in trajne invalidnosti (BNI)
Obrazci
Prijava škode iz zavarovanja zlorabe plačilnih kartic (ZLP)
Obrazci
Prijava škode iz naslova zavarovanja potovanj v tujino Spletna prijava Obrazci
Prijava škodnega primera iz zavarovanja odpovedi turističnih potovanj Spletna prijava Obrazci

Obrazci za prijavo škodnega dogodka

Nezgodno zavarovanje
Zavarovanje potovanj v tujino
Zavarovanje odpovedi turističnih potovanj