Kako se vključiti v pokojninski načrt?

V kolektivni PDPZ se vključijo posamezniki preko delodajalca, ki v celoti ali delno financira pokojninski načrt. Vsak posameznik je lahko istočasno vključen v en individualni pokojninski načrt in en kolektivni pokojninski načrt.
Deli povezavo na: