Kakšne so moje možnosti v primeru nezmožnosti plačevanja premije?

Zbrana sredstva v vsakem primeru ostanejo zavarovančeva last. Skladno s pogoji se lahko odločite za mirovanje zavarovanja, za zadržanje sredstev na osebnem računu ali za odkup zavarovanja.
Deli povezavo na: