Pogoji uporabe

Dodatni pogoji za uporabo spletne poslovalnice i.triglav Zavarovalnice Triglav, d.d.

1. Razmerje med zavarovalcem in zavarovalnico ter sprejem Dodatnih pogojev uporabe i.triglava Uporaba spletne poslovalnice i.triglav vam v primeru, da imate pri Zavarovalnici Triglav, d.d. (v nadaljevanju zavarovalnica) oziroma Triglavu, Zdravstveni zavarovalnici, d.d. sklenjeno pogodbo o zavarovanju, omogoča brezplačen dostop do podatkov o zavarovanjih. Uporabo i.triglava poleg splošnih Pogojev uporabe urejajo ti Dodatni pogoji, kot tudi druga pisna pojasnila, ki se nanašajo na zavarovanja in so dostopna v okviru ali prek uporabe spletne poslovalnice i.triglav.

2. Prijava police v i.triglavu Svoje police lahko pregledujete in v določenem obsegu z njimi upravljate, če ste registrirani na triglav.si in ste na policah v vlogi zavarovalca. Pri premoženjskih zavarovanjih imate enake pravice tudi kot plačnik zavarovanja. Izjemoma lahko dostopate do polic življenjskega zavarovanj tudi kot zavarovana oseba, če gre za polico, pri kateri je zavarovalec mladoletna oseba. Dostop se vam omogoči s primerjavo davčne številke ob prijavi in davčne številke na polici ter ob uspešni identifikaciji z digitalnim potrdilom ali osebno številko (PIN). Pri policah zdravstvenih zavarovanj je dodatni identifikacijski kriterij številka kartice zdravstvenega zavarovanja. Zavarovalno polico morate vpisati v rubriko Moja zavarovanja/Dodaj polico, nato pa se lahko odločite za prijavo z digitalnim potrdilom ali z osebno številko (PIN). Če z osebno številko še ne razpolagate, to označite v postopku dodajanja police. Ob tem morate vnesti davčno številko. Osebna številka vam bo s priporočeno pošto poslana na naslov zavarovalca oziroma plačnika, ki je naveden na zavarovalni polici. Ob naslednjih prijavah v spletno poslovalnico i.triglav sta dovolj samo uporabniško ime in geslo.

3. Vsebina v okviru portala i.triglav V i.triglavu ne morete sami spreminjati podatkov o svojem zavarovanju. Vsi podatki v i.triglavu so zgolj informativne narave in ne pomenijo dokaza o sklenjenem zavarovanju ali o njegovi vsebini, zato jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja pravic iz sklenjenega zavarovanja.

4. Odgovornost zavarovalnice Zavarovalnica ne odgovarja za nobeno informacijo, ki jo napačno ali nepooblaščeno pridobite, prenesete ali razkrijete, niti za posledice tovrstnih dejanj, ki so povzročila ali bi lahko povzročila škodo vam ali tretjim osebam.

Pogoji uporabe aplikacij, dostopnih na triglav.si

1. Pogoji uporabe in sprejem pogojev uporabe na triglav.si Zavarovalnica Triglav, d.d., (v nadaljevanju zavarovalnica) vam omogoča, da na spletni strani triglav.si uporabljate naslednje aplikacije: spletno poslovalnico i.triglav in internetno sklepanje zavarovanj. Uporaba aplikacij, dostopnih na triglav.si, poteka preko programske opreme in spletnih strani zavarovalnice, urejajo pa jo ti splošni Pogoji uporabe, morebitni dodatni pogoji, ki veljajo za posamezno aplikacijo, ter druga pisna pojasnila, ki se nanašajo na aplikacije na triglav.si. V primeru razlik v določilih dodatnih pogojev in teh Pogojev uporabe veljajo določila dodatnih pogojev. Pogoji uporabe so pravno zavezujoči. Pogoj za uporabo aplikacij, dostopnih na triglav.si, je registracija. Ob tem se morate seznaniti s splošnimi Pogoji uporabe in morebitnimi dopolnilnimi pogoji uporabe, jih sprejeti ter nato tudi sproti spremljati obvestila, ki se nanašajo na uporabo aplikacij, dostopnih na triglav.si. Pogoje uporabe lahko sprejmete in s tem uporabljate aplikacije na triglav.si, samo če ste polnoletni in vam ni bila odvzeta poslovna sposobnost.

2. Registracija na triglav.si in uporaba aplikacij Ob prvi prijavi se morate registrirati tako, da navedete ime in priimek ter uporabniško ime (elektronski naslov) in izberete geslo. Na navedeni elektronski naslov vam bo zavarovalnica poslala potrditveno sporočilo. Registracija je uspešno zaključena s potrditvijo veljavnosti vašega elektronskega naslova. Ob nadaljnjih prijavah za dostop uporabite svoje uporabniško ime in potrjeno geslo. Aplikacije lahko uporabljate izključno v skladu z nameni, predvidenimi v Pogojih uporabe. Zavarovalnica si pridržuje pravico do prenehanja zagotavljanja dostopa do posamezne aplikacije ali njene posamezne funkcije, ne da bi vas o tem vnaprej obvestila. Z uporabo aplikacij na triglav.si lahko brez obvestila zavarovalnici kadarkoli prenehate. Če želite izbris svojega uporabniškega računa, to pisno sporočite zavarovalnici prek rubrike Pišite nam ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

3. Gesla in varovanje zaupnosti Zaupnost vašega gesla, uporabniškega imena in morebitne druge podatke za identifikacijo ste dolžni ustrezno varovati. V primeru nepooblaščene uporabe pa prek rubrike Pišite nam nemudoma vložite zahtevek za izbris uporabniškega računa. V zahtevku navedite svoje osebne podatke, elektronski naslov in podatke o nepooblaščeni uporabi. Po izbrisu vam bo zavarovalnica omogočila ponovno registracijo z novim uporabniškim imenom in geslom.

4. Osebni podatki in varnost spletne strani triglav.si Zavarovalnica bo ob registraciji od vas prejela podatek o elektronskem naslovu, geslo, ime, priimek in davčno številko. Vse navedene osebne podatke zavarovalnica zbira in hrani: Z namenom omogočanja dostopa do spletnih aplikacij na triglav.si in njihove uporabe. Za namene neposrednega trženja zase in za povezane družbe, ki se ukvarjajo z zavarovalno dejavnostjo oziroma dejavnostjo zavarovalnega zastopanja ali posredovanja in so navedene na vsakokratnem seznamu, dostopnem na http://www.triglav.eu/sl/o_skupini/druzbe/#. Podatke lahko obdelujejo tudi pooblaščene družbe za zastopanje in posredovanje, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene Pogodbo o opravljanju storitev zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja ali Pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov. Dovoljenje za uporabo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Za namen pošiljanja obvestil, ki se nanašajo na vaše zavarovanje. Zavarovalnica vse osebne podatke varuje in obdeluje v skladu s sklenjeno zavarovalno pogodbo, internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v zavarovalništvu. Zavarovalnica je za varnost poslovanja triglav.si poskrbela s sodobnimi varnostnimi tehnologijami. Spletno mesto zavarovalnice lahko v brskalnik vašega računalnika odloži "piškotek". Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče spletno stran in kaj ga na njej zanima. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika, s posredovanjem vaših zgoraj navedenih podatkov pa se lahko ti povežejo s podatki iz piškotka. Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov piškotke samodejno sprejema, kar lahko v nastavitvah spremenite v zavračanje piškotkov ali prejemanje opozorila, preden se piškotek shrani.

5. Vsebina aplikacij Celotna vsebina, do katere imate dostop na triglav.si, je last zavarovalnice in je lahko predmet zaščite avtorskega prava oziroma prava intelektualne lastnine.

6. Odgovornost zavarovalnice Vse aplikacije na triglav.si uporabljate na lastno odgovornost. Niti zavarovalnica niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi aplikacij na triglav.si, zato ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz morebitnih sprememb v aplikacijah, trajne ali začasne prekinitve zagotavljanja uporabe aplikacij ali katerihkoli elementov v okviru aplikacij, kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v vsebini, napačnega vnosa podatkov, kot tudi dejstva, da niste zavarovali uporabniškega imena, gesla ali drugih podatkov iz aplikacij ter ohranili njihove zaupnosti. Izključitve odgovornosti zavarovalnice veljajo ne glede na to, ali je bila zavarovalnica seznanjena z nastankom tovrstne škode ali pa bi se morala ali mogla zavedati možnosti njenega nastanka. Zavarovalnica tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last zavarovalnice.

7. Spremembe Pogojev uporabe Zavarovalnica lahko Pogoje uporabe kadarkoli spremeni. Aktualni Pogoji uporabe bodo na voljo na spletni strani zavarovalnice in jih je ob vsaki spremembi treba potrditi.

Pomoč in kontakti

Predstavitev uporabe Pogosta vprašanja Pišite nam Naročilo zastopnika