Pogoji uporabe

Dodatni pogoji za uporabo aplikacij Zavarovalnice Triglav, d.d.

1. Razmerje med zavarovalcem in zavarovalnico ter sprejem Dodatnih pogojev uporabe aplikacij

 Uporaba aplikacij vam v primeru, da imate pri Zavarovalnici Triglav, d.d. (v nadaljevanju zavarovalnica) oziroma Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., sklenjeno pogodbo o zavarovanju, omogoča brezplačen dostop do podatkov o sklenjenih zavarovanjih in obveščanje o novostih v ponudbi Zavarovalnice Triglav, d.d., in Triglav, zdravstvene zavarovalnice, d.d., pa tudi drugih zavarovalnih in/ali finančnih družb Skupine Triglav v Republiki Sloveniji (Skupne pokojninske družbe, d.d., in Triglav Skladi, d.o.o.). Uporabo aplikacij poleg splošnih Pogojev uporabe in teh Dodatnih pogojev urejajo  tudi druga pisna pojasnila, ki se nanašajo na zavarovanja in so dostopna v okviru ali prek uporabe aplikacij.

2. Prijava zavarovalne police v aplikacije

Svoje zavarovalne police lahko pregledujete in v določenem obsegu z njimi upravljate, če ste registrirani v aplikacije in imate na policah vlogo zavarovalca. Pri premoženjskih zavarovanjih imate enake pravice tudi kot plačnik zavarovanja. Izjemoma lahko dostopate do polic življenjskega zavarovanja tudi kot zavarovana oseba, če gre za polico, pri kateri je zavarovalec mladoletna oseba. Dostop se vam omogoči s primerjavo davčne številke ob prijavi in davčne številke na polici ter ob uspešni identifikaciji z digitalnim potrdilom ali osebno številko (PIN). Pri policah zdravstvenih zavarovanj je dodaten identifikacijski kriterij številka kartice zdravstvenega zavarovanja. Zavarovalno polico morate vpisati v rubriko Moja zavarovanja/Dodaj polico, nato pa se lahko odločite za prijavo z digitalnim potrdilom ali z osebno številko (PIN). Če z osebno številko še ne razpolagate, to označite v postopku dodajanja police. Ob tem morate vnesti davčno številko. Osebna številka vam bo s priporočeno pošto poslana na naslov zavarovalca oziroma plačnika, ki je naveden na zavarovalni polici. Ob naslednjih prijavah v aplikacije sta dovolj samo uporabniško ime in geslo.

3. Vsebina v okviru aplikacij

V aplikacijah ne morete sami spreminjati podatkov o svojem zavarovanju. Vsi podatki v aplikacijah so zgolj informativne narave in ne pomenijo dokaza o sklenjenem zavarovanju ali o njegovi vsebini, zato jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja pravic iz sklenjenega zavarovanja. Privzeta vsebina aplikacij so tudi vsebine trženjske narave in so namenjene informiranju uporabnikov aplikacij o novostih glede produktov in storitev zavarovalnice in drugih, zgoraj navedenih družb Skupine Triglav.

4. Odgovornost zavarovalnice

 Zavarovalnica ne odgovarja za nobeno informacijo, ki jo napačno ali nepooblaščeno pridobi, prenese ali razkrije sam uporabnik aplikacij, niti za posledice tovrstnih dejanj, ki so povzročila ali bi lahko povzročila škodo vam ali tretjim osebam.

 

Pogoji uporabe aplikacij Zavarovalnice Triglav, d.d.

1. Pogoji uporabe in sprejem pogojev uporabe aplikacij

 Zavarovalnica Triglav, d.d., (v nadaljevanju zavarovalnica) vam omogoča, da na spletni strani triglav.si uporabljate naslednje spletne aplikacije: i.triglav, prijava škode in internetno sklepanje zavarovanj, ter mobilni aplikaciji: Triglav Asistenca in i.triglav (v nadaljevanju aplikacije). Uporaba aplikacij poteka preko programske opreme in spletnih strani zavarovalnice, urejajo pa jo ti splošni Pogoji uporabe (tudi: Pogoji uporabe), morebitni dodatni pogoji, ki veljajo za posamezno aplikacijo, ter druga pisna pojasnila, ki se nanašajo na aplikacije. V primeru razlik v določilih dodatnih pogojev in teh Pogojev uporabe veljajo določila dodatnih pogojev. Pogoji uporabe in morebitnidodatni pogoji so pravno zavezujoči, z njimi se morate seznaniti in jih sprejeti ob registraciji, ki je pogoj za uporabo aplikacij. Nato je potrebno sproti spremljati obvestila, ki se nanašajo na uporabo aplikacij. Pogoje uporabe lahko sprejmete in s tem uporabljate aplikacije samo, če ste polnoletni in vam ni bila odvzeta poslovna sposobnost.

2. Registracija na triglav.si in uporaba aplikacij

 Za uporabo aplikacije se registrirate z vpisom naslednjih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov (uporabniško ime) in geslo. Na navedeni elektronski naslov vam bo zavarovalnica poslala potrditveno sporočilo. Registracija je uspešno zaključena s potrditvijo veljavnosti vašega elektronskega naslova. Ob nadaljnjih prijavah za dostop uporabite svoje uporabniško ime in potrjeno geslo. Aplikacije lahko uporabljate izključno v skladu z nameni, predvidenimi v Pogojih uporabe ali morebitnih dodatnih pogojih. Zavarovalnica si pridržuje pravico do prenehanja zagotavljanja dostopa do posamezne aplikacije ali njene posamezne funkcije, ne da bi vas o tem vnaprej obvestila. Z uporabo aplikacij lahko brez obvestila zavarovalnici kadarkoli prenehate. Če želite izbris svojega uporabniškega računa, to pisno sporočite zavarovalnici na e-naslov info@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

3. Gesla in varovanje zaupnosti

 Zavarovalnica vse podatke, ki jih prejme ob vaši registraciji za uporabo aplikacij ali neposredno ob njihovi uporabi, varuje kot zaupne in na način, da se prepreči njihova nepooblaščena ali nezakonita obdelava, nenamerna izguba, uničenje ali sprememba. Tudi sami pa ste dolžni varovati zaupnost vašega gesla, uporabniškega imena in morebitnih drugih podatkov za identifikacijo. V primeru ugotovljene nepooblaščene uporabe prek rubrike Pišite nam ali na e-naslov info@triglav.si nemudoma vložite zahtevek za izbris vašega uporabniškega računa. V zahtevku navedite svoje identifikacijske podatke, elektronski naslov in podatke o nepooblaščeni uporabi. Po izbrisu vam bo zavarovalnica omogočila ponovno registracijo z novim uporabniškim imenom in geslom.

4. Varstvo osebnih podatkov

S pristopom k tem splošnim Pogojem uporabe lahko zavarovalnica obdeluje vaše osebne podatke v skladu z določili tega poglavja.

Spletne strani zavarovalnice in aplikacije uporabljajo tehnologije za avtomatizirano zbiranje informacij o vaši uporabi aplikacij in napravi, s katero dostopate do spletne strani (piškotki). Več informacij o piškotkih si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani triglav.si.

Zavarovalnica ob registraciji v posamezno aplikacijo oziroma s klikom na gumb “Potrdi”  od vas prejme naslednje podatke: ime, priimek, davčno številko, elektronski naslov in geslo.

 

Navedene osebne podatke zavarovalnica obdeluje za naslednje namene:

  • omogočanje dostopa do aplikacij in omogočanje njihove uporabe ter delovanja vseh funkcionalnosti;
  • pripravljanje vam prilagojenih ponudb produktov in storitev zavarovalnice in drugih družb Skupine Triglav, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem poleg zavarovalnice sodijo tudi Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., in Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu)  ter obveščanje o slednjih v aplikacijah ali na z vaše strani posredovan elektronski naslov;
  • zagotavljanje vodenja  točnih in ažurnih podatkov na način, da se bo v primeru dvoma slednje lahko preverilo neposredno z vpogledom v uradne evidence ter javne registre (npr. Centralni register prebivalstva).

Osebne podatke iz aplikacij lahko, v našem imenu in za naš račun ter po naših pisnih navodilih, obdelujejo tudi pogodbeni partnerji zavarovalnice, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Prav tako se lahko osebni podatki iz aplikacije razkrijejo nadzornim organom v okviru konkretnega postopka, ki ga vodijo, ter drugim uporabnikom, ki za to izkažejo zakonito pravno podlago. Informacija o kategorijah pogodbenih obdelovalcev, kot tudi informacija o kategorijah uporabnikov podatkov iz zbirk zavarovalnice je dostopna v okviru Politike zasebnosti na spletni strani zavarovalnice www.triglav.si.

Zavarovalnica vaše osebne podatke, pridobljene preko uporabe aplikacij, hrani ves čas vaše uporabe aplikacij in še 10 let po prenehanju uporabe.

V primeru, da posameznik, ki je uporabljal in/ali se je registriral za uporabo aplikacij, ne sprejme teh (spremenjenih) splošnih Pogojev uporabe, aplikacij ne more več uporabljati. V tem primeru bo zavarovalnica izbrisala oziroma anonimizirala vse podatke, ki jih je pridobila pred spremembo teh splošnih Pogojev uporabe.

Uporabnik aplikacij (tudi: posameznik) lahko kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali privolitve-preklici@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh zavarovalnice www.triglav.si.

 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh zavarovalnice www.triglav.si.

5. Vsebina aplikacij 

Celotna vsebina aplikacij je last zavarovalnice in je lahko predmet zaščite avtorskega prava oziroma prava intelektualne lastnine.

6. Odgovornost zavarovalnice 

Vse aplikacije uporabljate na lastno odgovornost. Niti zavarovalnica niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi aplikacij, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz morebitnih sprememb v aplikacijah, trajne ali začasne prekinitve zagotavljanja uporabe aplikacij ali katerihkoli elementov v okviru aplikacij, kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v vsebini, napačnega vnosa podatkov, kot tudi dejstva, da niste zavarovali uporabniškega imena, gesla ali drugih podatkov iz aplikacij ter ohranili njihove zaupnosti. Izključitve odgovornosti zavarovalnice veljajo ne glede na to, ali je bila zavarovalnica seznanjena z nastankom tovrstne škode ali pa bi se morala ali mogla zavedati možnosti njenega nastanka. Zavarovalnica tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last zavarovalnice.

7. Spremembe splošnih Pogojev uporabe

 Zavarovalnica lahko splošne Pogoje uporabe kadarkoli spremeni. Aktualni splošni Pogoji uporabe bodo na voljo na spletni strani zavarovalnice in jih je potrebno ob vsaki spremembi potrditi.

Pomoč in kontakti

Predstavitev uporabe Pogosta vprašanja Pišite nam Naročilo zastopnika