Pravno obvestilo

Varnost in pravna obvestila

Lastnik spletne poslovalnice i.triglav in domene i.triglav.si (v nadaljevanju i.triglav) je Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Zavarovalnica Triglav, d.d., si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani i.triglav.si.

Podatki v i.triglavu so zgolj informativni in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno. Niti Zavarovalnica Triglav, d.d., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne poslovalnice, v nobenem primeru ne odgovarja zavarovalcem, upravičencem, delničarjem ali katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe i.triglava in/ali informacij v i.triglavu ali bi bila povezana z njimi, niti za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Uporabnik je prav tako seznanjen s tem, da so vsi podatki v i.triglavu zgolj informativni, zato jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja pravic iz zavarovanja. Uporabnik je seznanjen s tem, da so vse informacije, ki so mu na voljo v okviru ali prek uporabe i.triglava, izključna odgovornost in last zavarovalnice.

Zavarovalnica Triglav, d.d., ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last Zavarovalnice Triglav, d.d.; prav tako ne odgovarja za varovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

Zavarovalnica Triglav, d.d., si pridržuje pravico, da vsebino i.triglava kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremeni brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb zavarovalnica ne prevzema odgovornosti.

Avtorske pravice

Na osnovi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Zavarovalnica Triglav, d.d., imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami ali drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi v i.triglavu. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Zavarovalnice Triglav, d.d., prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in vsakršno razširjanje v komercialne namene.

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba ali reproduciranje avtorskih del na osnovi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Politika zasebnosti

Zavarovalnica Triglav, d.d., zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.

Zavarovalnica Triglav, d.d., lahko obdeluje osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju, če gre za osebne podatke, katerih podlaga za zbiranje je Zakon o zavarovalništvu, osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju, ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, ali če ima za obdelovanje osebnih podatkov pisno privolitev posameznika.

Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ,združevanje, spreminjanje, uporabo ali sporočanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali samo toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena obdelave.

Zavarovalnica Triglav, d.d., bo na osnovi vaše izrecne osebne privolitve in v skladu z določili ZVOP vaše osebne podatke uporabljala za potrebe trženja premoženjskih in osebnih zavarovanj ter vas prek različnih komunikacijskih sredstev seznanjala z novostmi zavarovalniške ponudbe.

Upoštevanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno stran i.triglav.si pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se ne strinjate z vsemi omejitvami in pogoji, vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in si znova ogledate veljavno pravno obvestilo, saj vas obvezuje.

Pomoč in kontakti

Predstavitev uporabe Pogosta vprašanja Pišite nam Naročilo zastopnika