Pogosta vprašanja in odgovori

Kaj je spletna poslovalnica i.triglav?

Spletna poslovalnica i.triglav je namenjena strankam, ki imajo pri Zavarovalnici Triglav, d.d. sklenjeno premoženjsko, življenjsko ali zdravstveno zavarovanje Triglava, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.

Spletna poslovalnica je namenjena obstoječim strankam za pregledovanje portfelja zavarovanj in škod ter spremljanja vrednosti naložb in investicij. V določenem obsegu lahko stranke tudi upravljajo s svojimi policami življenjskih zavarovanj. Spletna poslovalnica je dosegljiva 24 ur na dan. Nekatere funkcije so na voljo tudi na pametnih telefonih.

Kaj mi omogoča spletna poslovalnica i.triglav?

Spletna poslovalnica i.triglav prijavljenemu uporabniku omogoča:

 • Pregledovanje podatkov na zavarovalnih policah
 • Pregledovanje podatkov o škodah
 • Spremljanje vplačil po zavarovalni polici
 • Izvajanje informativnih izračunov
 • Vnašanje in spremljanje drugih naložb
 • Izpolnjevanje in vlaganje zahtevkov
 • Seznanjanje z novostmi

Katera zavarovanja lahko spremljam v spletni poslovalnici i.triglav?

V spletni poslovalnici i.triglav lahko spremljate spodaj navedena zavarovanja:

 • Premoženjska zavarovanja, na katerih stranka nastopa v vlogi zavarovalca ali plačnika. Po vnosu prvega premoženjskega zavarovanja bo imela stranka vpogled v celotni portfelj svojih premoženjskih zavarovanj za zadnjih 5 let.
 • • Življenjska zavarovanja in pokojninska zavarovanja Skupne pokojninske družbe, na katerih stranka nastopa v vlogi zavarovalca.Po vnosu prve življenjske police bo imela stranka vpogled v celotni portfelj svojih življenjskih in pokojninskih zavarovanj.
 • Zdravstvena zavarovanja, na katerih stranka nastopa v vlogi zavarovalca. Po vnosu prve zdravstvene police bo imela stranka vpogled v celotni portfelj svojih zdravstvenih zavarovanj.

Katera zavarovanja spadajo med premoženjska?

Premoženjska zavarovanja vključujejo naslednje sklope zavarovanj:

 • Avtomobilska zavarovanja
 • Transportna zavarovanja
 • Zavarovanja odgovornosti
 • Zavarovanje nepremičnin in premičnin
 • Zavarovanja finančne izgube
 • Kmetijska zavarovanja
 • Zavarovanja terjatev
 • Nezgodna zavarovanja
 • Turistična zavarovanja

Katera zavarovanja spadajo med življenjska?

Življenjska zavarovanja vključujejo naslednje sklope zavarovanj:

 • Investicijska in naložbena zavarovanja
 • Rizična zavarovanja
 • Pokojninska zavarovanja
 • Življenjska zavarovanja

Kaj potrebujem za dostop do spletne poslovalnice i.triglav?

Za uporabo spletne poslovalnice i.triglav potrebujete osebni računalnik, internetno povezavo in ustvarjeno uporabniško ime. Za prijavo premoženjske oz. življenjske zavarovalne police potrebujete digitalno potrdilo ali osebno številko številko (PIN), za polico zdravstvenega zavarovanja pa še številko kartice zdravstvenega zavarovanja.

Katero digitalno potrdilo lahko uporabim?

Za prijavo police lahko uporabite digitalno potrdilo enega od ponudnikov na slovenskem trgu, in sicer AC NLB, POŠTA®CA.

Ali lahko dobim digitalno potrdilo na Zavarovalnici Triglav?

Zavarovalnica Triglav ne izdaja digitalnih potrdil. Uporabite lahko katerokoli kvalificirano digitalno potrdilo, ki velja v Sloveniji. Lahko pa polico prijavite z uporabo osebne številke, ki jo zavarovalnica na zahtevo uporabnika spletne poslovalnice i.triglav priporočeno pošlje na naslov zavarovalca.

Kaj je osebna številka (PIN)?

Osebna številka (PIN) omogoča dostop do podatkov na vaši zavarovalni polici. Pridobite jo na osnovi izpolnjenega zahtevka v spletni poslovalnici i.triglav. Uporabite jo ob prvi prijavi zavarovalne police, razen v primeru prijave z digitalnim certifikatom. Osebna številka (PIN) je sestavljena iz šestih znakov (številk in črk). Vezana je na osebo in je nespremenljiva. Osebno številko (PIN) je mogoče znova pridobiti v rubriki "Moj profil", če še nimate dodane police in je od zadnje izdaje osebne številke (PIN) minilo predpisano časovno obdobje.

Kje lahko dobim osebno številko (PIN)?

Zavarovalnica Triglav bo osebno številko (PIN) s priporočeno pošto poslal na naslov zavarovalca, plačnika (v primeru premoženjskih zavarovanj) ali zavarovane osebe, če gre za polico življenjskega zavarovanja, pri kateri je zavarovalec mladoletna oseba. Po vnosu številke police stranka izbere način dostopa, torej digitalno potrdilo ali osebno številko (PIN). Če se stranka odloči za dostop z osebno številko (PIN) in te še nima, v ustrezno polje vnese svojo davčno številko, nato pa bo osebno številko (PIN) prejela po pošti.

Kaj storiti, če pozabim osebno številko (PIN) ) in še nimam prijavljene nobene zavarovalne police?

Za ponovno izdajo osebne številke (PIN) lahko oddate zahtevek v rubriki "Moj profil", če je od zadnje izdaje osebne številke (PIN) minilo predpisano časovno obdobje.

Kam lahko pokličem v primeru težav pri prijavi?

Informacije o delovanju so vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 555 555. Poleg tega nam lahko morebitne težave ali vprašanja pošljete prek rubrike "Pišite nam".

Koliko stane uporaba spletne poslovalnice i.triglava?

Uporaba spletne poslovalnice i.triglava je brezplačna.

Zakaj ne morem prijaviti svoje zavarovalne police?

Razlogov za to je lahko več:

 • na polici niste navedeni v ustrezni vlogi, polico namreč lahko prijavi samo:
  • zavarovalec, v primeru vseh zavarovanj;
  • zavarovana oseba, če gre za polico, pri kateri je zavarovalec mladoletna oseba (v primeru življenjskih zavarovanj);
  • plačnik, v primeru premoženjskih zavarovanj;
 • zavarovalnica nima podatka o davčni številki na navedeni zavarovalni polici, zato ne more izvesti identifikacije stranke, ki želi pridobiti dostop do police – svetujemo vam, da se oglasite na zavarovalnici in sporočite ustrezne podatke.
Za dodatne informacije pokličite brezplačno telefonsko številko 080 555 555

Ali lahko kot podjetnik pridem do svojih polic?

Spletna poslovalnica i.triglav je namenjen fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom. Pravna oseba - samostojni podjetnik - ima pravico dostopa do podatkov polic, pri katerih nastopa v vlogi zavarovalca. Za druge pravne osebe dostop do polic za zdaj ni mogoč.

Zakaj po prijavi prve police v poslovalnici vidim še police, ki jih nisem prijavil?

Po vnosu prve premoženjske, prve življenjske in prve zdravstvene police se vse nadaljnje police iz posamezne vrste zavarovanj dodajo avtomatsko. Takšno rešitev smo izbrali, ker želimo stranki omogočiti vpogled v celotni portfelj zavarovanj, tudi v police iz preteklosti.

Katere premoženjske škode lahko spremljam v spletni poslovalnici i.triglav?

Prijavljeni uporabnik spletni poslovalnici i.triglav lahko po prijavi svojih premoženjskih polic spremlja tudi svoje premoženjske škode, in sicer:škode iz svojih polic – to so vse škode, ki so prijavljene po policah, na katerih uporabnik nastopa v vlogi zavarovanca; v primeru lizinških polic uporabnik na policah nastopa v vlogi zavarovalca, pri škodah pa v vlogi pooblaščenca ali lizingojemalca;škode iz polic tretjih oseb - to so vse škode, kjer je uporabnik vsaj v enem podpisu v vlogi oškodovanca; v primeru lizinških polic uporabnik na škodnem podspisu nastopa v vlogi pooblaščenca ali lizingojemalca.

Zakaj ne vidim škode po premoženjski polici?

Razlogov za to je lahko več: na polici niste navedeni kot zavarovanec; na škodnem podpisu niste navedeni kot oškodovanec; v primeru lizinških polic niste navedeni kot lizingojemalec ali pooblaščenec.

Kje lahko najdem navodila za uporabo?

Vse postopke, od ustvarjanja uporabniškega imena in prijave zavarovalne police do uporabe posameznih funkcij najdete jih v rubriki "Predstavitev uporabe".

Kako opravim registracijo?

Registracija v spletno poslovalnico i.triglav je mogoča tako, da zavarovalec ob prvi prijavi navede uporabniško ime (elektronski naslov) in izbere geslo. Zavarovalnica na navedeni elektronski naslov pošlje potrditev prijave, ki omogoča, da se uporabnik pri nadaljnjih prijavah v spletno poslovalnico i.triglav prijavlja z navedenim uporabniškim imenom in potrjenim geslom.

Kako se prijavim?

Prijava v spletno poslovalnico i.triglav je mogoča z vnosom uporabniškega imena in gesla.

Kaj storiti, če pozabim geslo?

Če ste pozabili geslo za dostop do spletne poslovalnice i.triglav, rubriko "Izgubljeno geslo" izpolnite tako, da vanjo vnesete uporabniško ime. Na svoj elektronski naslov boste prejeli sporočilo s povezavo za spremembo gesla.

Pomoč in kontakti

Predstavitev uporabe Pogosta vprašanja Pišite nam Naročilo zastopnika