Zavarovanje gospodarskih živali, konjev in vseh ostalih živali

Kljub skrbni vzreji lahko živali zbolijo, se poškodujejo ali celo poginejo. To lahko pomeni dodaten nenačrtovan strošek, zato poskrbite za zavarovanje vaših živali. Pri tem vam lahko del zavarovalne premije plača tudi država.

Katere živali lahko zavarujete?

 • kopitarje,
 • govedo,
 • prašiče,
 • drobnico,
 • jelene,
 • muflone,
 • perutnino,
 • čebele,
 • ribe in školjke
 • ter razne eksotične živali.

Za katere nevarnosti lahko zavarujete živali?

 • nevarnost pogina,
 • zakola ali usmrtitve v sili,
 • zakola ali usmrtitve iz ekonomskih razlogov.

Pri dodatnem zavarovanju so krite še nevarnosti:

 • kritja stroškov zdravljenja,
 • pogina plodu pred, ob in po porodu,
 • izginitve ali tatvine živali na planinski paši,
 • izgube plemenske sposobnosti živali in
 • kritja izpada dela proizvodnje mleka.

Sofinaciranje zavarovalne premije

Kmetijska gospodarstva so upravičena do sofinanciranja zavarovalne premije s strani države v višini 30 % premije temeljnega zavarovanja (za škode zaradi bolezni).
 

Dodatne ugodnosti:

 • popust za organizirane skupine – društva,
 • plačilo premije na obroke.

 

Zavarovanje vključite v Triglav komplet in deležni boste dodatnih ugodnosti.