Zavarovanje govedi

Zavarovanje govedi zagotavlja ustrezno zavarovalno kritje za vsako čredo in vsako rejo.

ZA KATERE NEVARNOSTI LAHKO ZAVARUJETE GOVEDO?

 

S temeljnim zavarovanjem lahko zavarujete za nevarnost pogina ali zakola zaradi:

 • nezgode ali
 • nezgode in bolezni.

Poleg temeljnega zavarovanja je mogoče skleniti tudi dodatna zavarovanja, in sicer za nevarnosti:

 • kritja stroškov zdravljenja,
 • izgube plodu,
 • izpada proizvodnje mleka.

Zavarovanje govedi prinaša številne ugodnosti:

 • zavarovalne premije so prilagojene namenu reje govedi (mlečna proizvodnja, pitanje), velikosti črede in izbiri višine vrednosti (zavarovalne vsote) živali za zavarovanje,
 • možnost izbire višine kritja stroškov zdravljenja živali,
 • brez omejitev  števila veterinarskih intervencij na zavarovano žival,
 • zavarovanje brez doplačila vključuje tudi izgubo plodu do 10 dni po porodu,
 • zavarovanje brez doplačila vključuje tudi zavarovanje govedi na planinski paši,
 • popust pri zavarovanju krmne baze pri dodatnem zavarovanju izpada proizvodnje mleka.

Zavarovanje vključite v Triglav komplet in deležni boste dodatnih ugodnosti.