Zavarovanje valutnih falsifikatov

Falsificirana plačilna sredstva lahko za podjetje pomenijo veliko izgubo, zato z zavarovanjem poskrbite za zmanjšanje tveganja.

Z zavarovanjem rizika odkupa ali sprejema falsificiranih plačilnih sredstev, zavarovalnica jamči za:

  • sprejeta domača plačilna sredstva (EUR gotovina),
  • odkupljena ali sprejeta tuja plačilna sredstva (tuja gotovina),
  • odkupljena ali sprejeta tuja plačilna sredstva, ki so umaknjena iz obtoka.

Zavarovalni primer nastane, ko ponaredek odkrije zavarovanec ali pooblaščena pravna oseba, kateri zavarovanec predaja plačilna sredstva v nadaljnjo hrambo oziroma obdelavo.

 

Zavarovalna vrednost je nominalna vrednost ponarejenih plačilnih sredstev, ki jih je zavarovanec odkupil ali sprejel.

Želite ponudbo za zavarovanje?

Izpolnite vprašalnik (pdf) in ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Transportna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.