Zavarovanje obratovalnega zastoja v storitveni dejavnosti

Zaradi resnejše ali daljše bolezni, nezgode ali smrti zaposlenih lahko nastanejo poslovni stroški. Ti lahko ogrozijo delovanje podjetja.
S sklenitvijo tega zavarovanja zavarovalnica jamči za dogovorjene poslovne stroške (stroški storitev, amortizacija, stroški dela ipd.), ki se jih ni dalo pokriti zaradi resnejše in daljše bolezni, telesne nezgode ali smrti zaposlenih.

Poslovni stroški so vsi nujni stroški, ki so v času obratovalnega zastoja nastali zavarovancu in so povezani s storitvami, ki jih zavarovanec opravlja.

Natančnejše informacije lahko najdete v zavarovalnih pogojih.