Zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljalca vodnega plovila

Preden se odpravite morskim dogodivščinam naproti poskrbite za ustrezno zavarovanje odgovornosti, da boste na pot odšli z eno skrbjo manj.
 

OBVEZNO ZAVAROVANJE V SLOVENIJI

Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki jo lastnik ali upravljalec vodnega plovila povzroči tretjim osebam, ki nastane zaradi:

 • povzročitve smrti,
 • telesnih poškodb in
 • prizadetega zdravja oseb.

To je obvezno zavarovanje, ki krije škodo na osebah in ga morajo skleniti vsi lastniki ali upravljalci vodnih plovil z močjo motorja nad 3,7 kW, ki so registrirani v Sloveniji. 

RAZŠIRITVE KRITJA

Obvezno zavarovanje lahko razširite tudi na:

 • kritje odgovornosti za škodo, ki jo lahko pri upravljanju vodnega plovila povzročite na stvareh v lastni tretjih oseb;
 • kritje odgovornosti za škodo, povzročeno potnikom na plovilu.

Kriti so tudi potrebni in razumni stroški sporov in pravnih dejanj.

Če obstajajo dodatne nevarnostne okoliščine, lahko zavarovalno kritje razširite tudi na zavarovanje odgovornosti za škode:

 • v času jadralnih regat,
 • zaradi onesnaženja,
 • ki jih povzroči plovilo v času najema,
 • ki jih povzroči vodni smučar, ko ga vleče plovilo,
 • povzročene s plovilom, ki se izkorišča za gospodarski ali komercialni namen.

OBVEZNO ZAVAROVANJE NA HRVAŠKEM IN V ITALIJI

Zavarovalni pogoji Zavarovalnice Triglav ustrezajo hrvaškim in italijanskim zakonskim predpisom o obveznem zavarovanju odgovornosti, zato lahko tudi pri nas sklenete zavarovanje, ki ustreza predpisom v teh dveh državah:

 • na Hrvaškem za plovila, katerih moč motorja presega 15 kW,
 • v Italiji za plovila, katerih moč motorja presega 3 kW.

ŽELITE, DA VAM PRIPRAVIMO PONUDBO ZA ZAVAROVANJE?

Izpolnite vprašalnik (pdf) in nam ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Transportna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
 

Podrobnejši pregled zavarovalnih kritij si lahko ogledate v prospektu in pogojih za zavarovanje odgovornosti.

 

Preden se odpravite na morje sklenite tudi kasko zavarovanje vodnih plovil.