Izdaja garancij - kavcijska zavarovanja

Zavarovalnica Triglav vam lahko izda ustrezno garancijo, kadar od vas to zahtevajo naročniki, investitorji. 

 

Pokličite Službo zavarovanj terjatev na tel. št. 01 5882 125 oziroma izpolnite vprašalnik in nam ga pošljite na terjatve-garancije@triglav.si.

Investitorji (potencialni upravičenci) - zaščitite svoje poslovne interese tako, da od poslovnih partnerjev zahtevate garancijo Zavarovalnice Triglav, ki bo solidarno z vašim poslovnim partnerjem jamčila za izpolnitev prevzetih obveznosti.

Izvajalci (potencialni zavarovanci) - kadarkoli za opravljanje svoje poslovne dejavnosti potrebujete garancijo, izberite za garanta Zavarovalnico Triglav in dokažite poslovnim partnerjem, da ste zanesljiv in zaupanja vreden partner. Zavarovalnica bo skupaj z vami solidarno jamčila, da boste izpolnili dogovorjene pogodbene obveznosti. To lahko storite tudi pri javnih naročilih, kjer prav tako v vseh fazah postopka javnih naročil lahko predložite garancijo, ki jo izda zavarovalnica.
 

VRSTE GARANCIJ

Izbirate lahko med:
 

  • storitvenimi garancijami: garancija za resnost ponudbe, dobro izvedbo prevzetih obveznosti, odpravo napak v garancijski dobi in vračilo predplačila - avansa;
  • plačilnimi garancijami: garancija za zavarovanje plačila carinskega dolga, likvidnostnih težav organizatorjev turističnih potovanj in obveznosti iz naslova plačilnih kartic.

Garancija za resnost ponudbe

Pri prijavi na razpise naročnikov oziroma investitorjev so ponudniki del oziroma storitev dolžni predložiti tudi garancijo za resnost ponudbe. Garancija zagotavlja povračilo dogovorjenega zneska naročniku, če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe za izvedbo del. Običajno se navedene garancije zahtevajo pri javnih naročilih.

 

Garancija za dobro izvedbo prevzetih obveznosti

Garancija upravičencu iz garancije zagotavlja plačilo v garanciji določenega zneska, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne bi izvedel v roku oziroma dogovorjeni kvaliteti oziroma jih sploh ne bi izvedel.
 

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Garancija upravičencu iz garancije zagotavlja plačilo stroškov, ki jih utrpi, če izvajalec v primeru okvare ali kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe, v garancijskem roku ni izpolnil svoje obveznosti ter z odpravo napake zagotovil brezhibnega delovanja predmeta pogodbe.
 

Garancija za vrnitev predplačila - avansa

Garancija upravičencu iz garancije služi kot instrument vračila avansiranega zneska, če izvajalec svoje obveznosti po pogodbi ne bi izpolnil ali je ne bi izpolnil v celoti. Avansa garancija je običajna pri pogodbah o dobavi blaga, ki se izdeluje po naročilu, oziroma pri investicijskih projektih "na ključ". 
 

Garancija za zavarovanje plačila carinskega dolga

Na podlagi veljavne carinske zakonodaje zavarovalnica izda "Garantno pismo", s katerim solidarno s carinskim dolžnikom jamči Finančni upravi Republike Slovenije za plačilo carinskega dolga. Jamstvo zavarovalnice velja za vse vrste carinskih operacij ter za plačilo davka na dodano vrednost in trošarin, povezanih z uvozom blaga.
 

Garantno pismo za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorjev potovanj in podjetij, ki ponujajo povezane potovalne aranžmaje

Zakonodaja, ki ureja turistično dejavnost, nalaga organizatorjem turističnih potovanj dolžnost, da morajo za opravljanje svoje dejavnosti pridobiti licenco. Pogoj za pridobitev licence je tudi pridobitev Garantnega pisma/garancije. Zavarovalnica z izdajo "Garantnega pisma" za primer likvidnostnih težav organizatorja potovanj zagotavlja potrošniku povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika, če potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanj.
 

Garancija za zavarovanje obveznosti iz naslova uporabe plačilnih kartic

S plačilnimi karticami lahko prevoznik kupuje gorivo, rezervne dele, plačuje cestnine in uporablja ostale storitve, ki jih lahko plača v skladu s ponudbo izdajatelja kartic. Prevoznik blago ali storitev uporabi, plača pa jo šele čez določen čas. Izdajatelj kartice ne želi prevzeti jamstva oziroma rizika neplačila obveznosti iz naslova izdane plačilne kartice. Zato zahteva garancijo, da bodo denarne obveznosti iz naslova plačilne kartice poravnane.
 

ŽELITE, DA VAM PRIPRAVIMO PONUDBO ZA ZAVAROVANJE?

Izpolnite vprašalnik in nam ga pošljite na terjatve-garancije@triglav.si.  Za vsa dodatna pojasnila nas lahko pokličete na telefonsko številko 01 58 82 125.